Doğu2014 – 6

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ V. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (2014)

Su Ürünlerinde Biyoteknoloji

2014

BAYIR, Mehtap; BAYIR, Abdulkadir; ARAS, Mevlüt

NIL TILAPYASI (Oreochromis niloticus)’NDA CU/ZN SÜPEROKSIT DISMUTAZ (SOD1) GENININ BIYOENFORMATIĞI VE GENOMIK YAPISI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

GÜRÇAY, Metin; PARMAKSIZ, Ayşe; SAİT, Ahmet; GÜRÇAY, Selahattin

DETERMINATION OF NUCLEOTIDE PARTIAL SEQUENCE VP2 REGION OF VIRAL PROTEIN OF INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS VIRUS ISOLATED FROM OVARIAN FLUID OF RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) IN TURKEY Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

EROĞLU, Oğuzhan; AFAN, Feridun; FİRİDİN, Şirin

SU ÜRÜNLERINDE MIKROSATELLIT BELIRTEÇLERIN KULLANIMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DUMAN, Selçuk; ŞAHAN, Aysel

KANGAL (SİVAS) BALIKLI ÇERMİK TERMAL KAPLICASI İLE TOPARDIÇ DERESİ (SİVAS)’NDE YAŞAYAN Cyprinion macrostomus HECKEL, 1843’DE BAZI HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE NON-SPESİFİK İMMÜN YANITIN BELİRLENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

İNCETAŞ, Ozan M; VESKE, Erdinç; DEMIRCI, Recep; YAVUZCAN, H Güçlü; TANYERI, Ufuk

NATT-HERRICK BOYALI BALIK KANI HÜCRELERİNİN BELİRLENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 31 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.