• Ünvanı: Mühendis
 • Çalışma Konuları: Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri İstatistikleri, Eğitim, Yayım
 • E-Posta: erustundag@gmail.com

Eğitim Bilgileri

 • Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, (Bütünleşik Doktora Programı) (2013)
 • Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi (1994)
 • Lise: Ankara Laborant Meslek Lisesi (1986)

Çalıştığı Kurumlar ve Yürüttüğü Görevler

 • Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara (2011 – devam ediyor)
  • Mühendis (2011 – devam ediyor)
   • İstatistik Grup Sorumlusu (2012 – 2018)
 • Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Su Ürünleri Daire Başkanlığı), Ankara (2011)
  • Mühendis (2011)
 • Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon (1988-2011)
  • Mühendis (1994-2011)
   • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) Dergisi Editörlüğü (2001-2010)
   • Yunus Araştırma Bülteni Editörlüğü (2001-2010)
   • Enstitü Müdür Vekilliği (2004)
   • Bilgi Alış Veriş Toplantıları Koordinatörlüğü (2000-2003)
   • Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığı (1998-2008)
   • Teknik Müdür Yardımcı Vekilliği (1998-1999)
   • Network ve Bilgi İşlem Yönetimi (1997-2008)
   • Kütüphane Yönetimi (1997-2008)
   • Ekonomi ve İstatistik Şube Şefliği (1996-1997)
   • İdari ve Mali İşler Şube Şefliği (1995-1996)
  • Laborant (1988-1994)
 • Kepez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Antalya (1986-1988)
  • Laborant (1986-1988)

Görev Aldığı Uluslararası Projeler

 • Socio Economic Effects of Management Measures of The Future Common Fisheries Policy (SOCIOEC Project), European Commission, 7. Framework Programme, (2012-2015).
 • Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi: Kalkan Balığı Yetiştiriciliği (The Fish Culture Development Project in the Black Sea: Turbot Culture), Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Japan International Cooperation Agency – JICA, (1997-2003) (Tanıtım ve Yayım Sorumlusu olarak)

Görev Aldığı Ulusal Projeler

 • Karadeniz’de Ticari Öneme Sahip Pelajik Balık Stoklarının İzlenmesi (4. Dönem) (2025-2029),, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • İçsularda Amatör Balıkçılığın Ticari Balıkçılığa Etkileri, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (2020-2023).
 • Karadeniz’de Ticari Öneme Sahip Pelajik Balık Stoklarının İzlenmesi (3. Dönem) (2020-2024), Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Karadeniz Balıkçılığında Uzatma Ağları ve Etkilerinin Araştırılması, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, (2015-2018) (Araştırmacı olarak).
 • Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Balıkçıların Gemilerini Avcılıktan Çıkarma Karar Süreci ve Destekleme Politikasının Etkileri, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, (2017-2018).
 • Karadeniz’de Balıkçılık Yönetimi Uygulamalarının Sosyo-ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, (2009-2011) (Proje Lideri olarak).
 • Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, (2007-2010) (Yayın Hazırlama ve Yayım Sorumlusu olarak).
 • Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması Projesi, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, (2006-2009) (Proje Tanıtımı İş Paketi Sorumlusu olarak).
 • GAP Bölgesi Su Ürünleri Üretim ve Tüketimi Artırma Etüt Projesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, (2000-2001) (Araştırmacı olarak).
 • Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, TAGEM/IY/98/12/02/004. (1998-2000) (Proje Lideri olarak).
 • Karadeniz Bölgesinde Su Kirliliğine Sebep Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Su Ürünlerine Etkilerinin Araştırılması, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, (1992-1998) (Yardımcı Araştırmacı olarak).

Yayınlar

Doktora Tezi:

 • Üstündağ, E., 2013. Karadeniz’de Balıkçılık Yönetimi Uygulamalarının Balıkçılığımıza olan Etkilerinin Değerlendirilmesi,  Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 219 s.

Uluslararası Kitap/Rapor:

 • Pinello, D., Salah, A., Mohamed, A., Hussin, S., Madi, A., Salah, J., Jawhar, S., Nassar, H., Nassar, A., Üstündağ, E. & Kanyilmaz, M. 2020. A subregional analysis of the socio-economic situation of the eastern Mediterranean fisheries. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No.1208. Rome.
 • Cardinale M., Aydın, İ., Chashchyn, O., Colloca, F., Dagtekin, M., Daskalov, G., Demirel, N., Genc, Y., Georgieva Ioana, G., Leonchyk, Y., Mikeladze, R., Murenu, M., Musumeci, C., Panayotova, M., Radu, G., Shlyakhov, V., Ustundag, E., Yankova, M., Zengin, M., 2017. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Stock assessments in the Black Sea (STECF-17-14). Publications Office of the European Union, Luxembourg, ISSN:1831-9424 (online), 496pp.
 • Erdem, E., Üstündağ, E., Güneş, E., and Emre, Y. 2016. Turkey. In Pinello, D., and Dimech, M. (Eds.), A Sub-Regional Analysis of the Socio-Economic Situation of the Eastern Mediterranean Fisheries, (pp. 33-36), FAO-EastMed Technical Documents, Rome, Italy. 60 pp.

Ulusal Kitap/Rapor:

 • Mısır, D.S., Şahin. C., Altuntaş, C., Üstündağ, E., Çankaya, A., Erbay, M., Özyurt, C.E., Genç, Y., Dağtekin, M., Kasapoğlu, N., Başçınar, N.S., Özkaya, E., Mısır, G.B., Özaydın, E. 2018. Karadeniz Balıkçılığında Uzatma Ağları Ve Etkilerinin Araştırılması, Proje Sonuç Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 115 s.
 • Üstündağ, E., Çankaya, A., Mısır, D.S., Üstündağ, C., Genç, Y., Kalaycı, F., Şahin, A., 2013. Karadeniz’de Balıkçılık Yönetimi Uygulamalarının Sosyo-ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi,  Proje Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.
 • Çakmak, E., Aksungur, M, Kurtoğlu, İ.Z., Başçınar, N., Cavdar, Y., Eroğlu, O., Üstündağ, E., Aksungur, N., Firidin. Ş., 2010. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yetiştiriciliği El Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü TRABZON, 60s.
 • Çakmak, E., Aksungur, N., Firidin, Ş., Akbulut, B., Başçınar, N.S., Cavdar, Y., Kurtoğlu,İ.Z., Ergün, H., Savaş, H., Üstündağ, E., Alkan, A., Aksungur, M., Zengin, B., Serdar, S., Fidan, D., Özkan, B., Erteken, A., 2013. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması, Proje Sonuç Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 147 s.
 • Akbulut, B., Zengin, M., Çiftçi, Y., Tırıl Ustaoğlu, S., Memiş, D., Alkan, A., Çakmak, E., Üstündağ, E., Dağtekin M., 2010, Mersin Balıkları Popülasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması, TAGEM Proje Sonuç Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 285 S., Trabzon.
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Yılmaz, C., Dal, A.S., 2000. Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi,  Proje Sonuç Raporu, (TAGEM/IY/98/12/02/004) Su Ürünleri Merkez Araştırma Esntitüsü, Trabzon, 129 s.

Uluslararası Dergi/Sempozyum Makaleleri:

 • Aydin, I., Sari, O., Kasapoglu, N., İlhan, S., Karaca, B., Ustundag, E., and Genc, Y. (2018). Smart Fish Scale (SFS)” Development Project. Forum on Fisheries Science in the Mediterranean and the Black Sea “FISH FORUM 2018”, 10-14 December 2018, FAO Headquarters, Rome, Italy.
 • Düzgüneş, E. and Üstündağ, E., 2015. Recent Incentives and Responses of Fishermen in Turkey. Symposium: the Socio-Economic Impacts of Management Measures of the New Common Fisheries Policy, 17-18 February 2015., Brussels.
 • Akbulut, B., Zengin, M., Çiftçi, Y., Ustaoğlu Tiril, S., Memiş, D., Alkan, A., Çakmak, E., Kurtoğlu, İ. Z., Aydin, İ., Üstündağ, E., Eroğlu, O. and Serdar, S. 2011, Stimulating sturgeon conservation and rehabilitation measures in Turkey: an overview on major projects (2006–2009). Journal of Applied Ichthyology, 27: 415–419. doi: 10.1111/j.1439-0426.2011.01736.x
 • Agırbaş, E., Seyhan, K., Kasapoglu, N., Feyzioglu, M., Üstündağ, E. ve Eruz, C. 2010, Recent changes of the Turkish anchovy fishery in the Black Sea with special reference to climate change, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 4, 1495–1503.
 • Akbulut  B., Zengin, M., Çiftci, Y.,  Tırıl, S.U., Memis, D., Alkan, A., Çakmak, E.,  Üstündağ, E., Kurtoğlu, İ.Z., Aydın, İ. Eroğlu, O. and Serdar, S., 2009. Present Status Of Sturgeon Population And Rearing Possibilities In Turkish Black Sea Coastline And Rivers. 6th International Symposium on Sturgeon. October 25 – 30, 2009 —Wuhan, China.
 • Agırbaş, E., Seyhan, K., Kasapoglu, N., Feyzioglu, M., Üstündağ, E. ve Eruz, C. 2008. The Recent Changes of the Turkish Anchovy Fıshery In The Black Sea: With Specıal Reference to Climate Changes, 2nd Biannual and Black Sea SCENE EC Project Joint Conference, Climate Change in the Black Sea (BS-HOT 2008), 6-9 October 2008, Sofia, BULGARIA.
 • Üstündağ, E. Aksungur, M., Akbulut, B. 2007. A Cageculture Model on Trout Farming in Black Sea: Suggestion and Practicability, Aquaculture and Future Fish Eurasia, 24-27 October 2007, İstanbul

Ulusal Dergi/Sempozyum Makaleleri:

 • Korkmaz, A.Ş., Arpa, H., Üstündağ, E., Genç, E., Yanar, Y., 2020. Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum ve Gelecek, Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi (13-17 Ocak 2020) Bildiler Kitabı, Ankara, s. 279-298.
 • Üstündağ, E. 2019. Karadeniz’de Hamsi Balıkçılığının Mevcut Durumu ve Gelişimi, 7. Hamsi Çalıştayı, 3 Mayıs 2019, Su Ürünleri Merkez Araştırma Ensitüsü, Trabzon
 • Hasdemir, M., Ceyhan, V., Özüdoğru, T., Gül, U., Yazıcı, E., Yavuz, G.G., Taşdan, K. ve Üstündağ, E. 2018. Su Ürünleri Avcılık Politikalarının Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki Balıkçılar Tarafından Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 12-14 Eylül 2018, Kahramanmaraş.
 • Özbilgin, H., Kılınç, Y.Y., Güneş, E., Üstündağ, E., Erdem, E. ve Gökçe, G. 2017. Türkiye Deniz Balıkçılığında Iskarta Tahmini, 19. Su Ürünleri Sempozyumu, 12-15 Eylül 2017, Sinop.
 • Üstündağ, E. 2016. SUMAE Yayıncılık Geçmişi ve SCI-Exp. İndeksinde Türkiye’nin İlk Dergisi TrJFAS. Su Ürünlerinde Bilimsel Dergicilik Çalıştayı, 15 Ekim 2016, Su Ürünleri Merkez Araştırma Ensitüsü, Trabzon
 • Gümüş, E., Şahin, N.M., Üstündağ, E., ve Atalay, M.A. 2016, Antalya İlindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Özelliklerin İncelenmesi, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BIBAD), 9 (1): 33-39.
 • Üstündağ, E., 2011. Yayın ve Atıf Sayılarının Etkinliği ve Önemi, TrJFAS 10. Yıl Çalıştayı, 21-22 Mart 2011, Su Ürünleri Merkez Araştırma Ensitüsü, Trabzon.
 • Üstündağ, E., 2010. Araştırmacı, Yayımcı, Üretici İşbirliği. Turk Tarim Dergisi, 196.
 • Üstündağ, E., 2010. Geçmişten Günümüze Balıkçılık Uygulamaları ve Hamsi Avcılığına Etkileri. I. Ulusal Hamsi Çalıştayı, 17-18 Haziran 2010, Su Ürünleri Merkez Araştırma Ensitüsü, Trabzon, s67-72.
 • Üstündağ, E., 2010. İçinden Hamsi Çıkan Kitaplar, Yunus Araştırma Bülteni, 10(2):18-21.
 • Üstündağ, E., 2009. Ülkemizde Su Ürünleri Alanındaki Akademik Yayın Performansı, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.
 • Tırıl, S.U., Akbulut, B. ve Üstündağ, E. 2009. Ülkesel Mersin Balıkları Yönetim Planı Önerisi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize
 • Üstündağ, E., Kayış, Ş., Şahin, Ş.A., Şahin, A., Koral, S. ve Yandı, İ. 2009. Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Eğitiminin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize
 • Çankaya, A. ve Üstündağ, E. 2009. Trabzon İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Durumu ve Gelişimi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize
 • Akbulut  B.,  Kurtoğlu, İ.Z., Üstündağ, E. ve Aksungur, M., 2009. Karadeniz Bölgesinde Balık Yetiştiriciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Gelecek Projeksiyonu. Journal of FisheriesSciences.com, 3(2): 76-85.
 • Kurtoğlu, İ.Z., Çakmak, E., Başçınar, N., Aksungur, N., Çavdar, Y. ve Üstündağ, E. 2008. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)‘nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1–2) 10-21.
 • Üstündağ, E. ve Üstündağ, C. 2008. Su Ürünleri Akademik Bildiriler Yayım Sistemi: Akuademi.Net, Ulusal Akademik Yayıncılık 2008 (ULAKBIM), 21-22 Kasım 2008, Ankara.
 • Ustundag, E. 2007. Türkiye’de Su Ürünleri Eğitimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Turk Tarim Dergisi, 178: 48-53.
 • Üstündağ E., M. Aksungur, B. Özkan ve B. Akbulut, 2007. Uygulamalı Araştırma-Geliştirme Projelerinde Tanıtım Faaliyetlerinin Önemi ve Etkinliği. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. 332.
 • Üstündağ, E. 2005. Yatırım Projeleri Değerlendirme Kriterleri, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3): 5-7.
 • Aksungur, M., Üstündağ, E. ve Akbulut, B. 2005.  Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Alternatif Türler Üzerinde Çalışmalar, TAGEM Araştırma Bülteni, 4: 10-14
 • Üstündağ, E. 2005. Mersin Balıkları, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2): 5-8.
 • Üstündağ, E. 2004. Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Tanıtım ve Eğitim Çalışmaları, Yunus Araştırma Bülteni, 04 (1): 10-11.
 • Üstündağ, E. 2003. Introduction and Publication Activities of the Fish Culture Development Project in the Black Sea, Yunus Research Bulletin, 3(4): 4-5.
 • Üstündağ, E. 2002. Analyses of Fish Farms in the Black Sea Region, Yunus Research Bulletin, 2(4): 10.
 • Üstündağ, E. 2002. Karadeniz Bölgesindeki Balık Çiftliklerinin Problemleri, Yunus Araştırma Bülteni, 2(3): 10-11.
 • Üstündağ, E. ve Aydın, İ. 2002. Su Ürünleri İstatistikleri Bilgi Sistemi, İstatistik Araştırma Dergisi, 1(2): 1-13.
 • Üstündağ, E. ve Aydın, İ. 2001. Tarımsal İstatistik Veri Tabanı Uygulaması Örneği, 4. Tarımsal Bilişim Teknolojileri Sempozyumu, 20-22 Eylül 2001, Kahramanmaraş.
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, S., Yılmaz, C. 2001. Balık Yetiştiriciliği Sektörünün Bugünkü Durumu: Karadeniz Örneği, Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul, 136-141
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, S., Yılmaz, C. 2000. Karadeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Verimliliği, I.  Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, 82-94
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, S., Yılmaz, C. 2000. Karadeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi. IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 639-663

Raportörlük

 • 2024: Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM, Ankara.
 • 2023: On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ankara.
 • 2019: III. Tarım ve Orman Şurası, Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalışma Grubu Raporu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara
 • 2019: Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi 2019-2023, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • 2018: On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyonu (Su Ürünleri Raporu), Kalkınma Bakanlığı, Ankara.

Sempozyum Editörlüğü

 • Şahin, C., Gözler, A.M., Üstündağ, E. (2009). XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (1-4 Temmuz 2009) özel sayısı. Journal of FisheriesSciences.com 4(4):I-II (2010)

Kitap (Üretim) Editörlüğü

 • Çiftci, Y., Üstündağ, C., Erteken, A., Özongun, M., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Güneş, E., Yoseda, K., Sakamoto, F., Nezaki, G. and Hara, S. 2002. Manual for the Seed Production of Turbot, Psetta maxima in the Black Sea. Special publication No.2, Japan International Cooperation Agency and Central Fisheries Research Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Trabzon, 80s.
 • Çiftci, Y., Üstündağ, C., Erteken, A., Özongun, M., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Güneş, E., Yoseda, K., Sakamoto, F., Nezaki, G. and Hara, S. 2002. Karadeniz’de Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yavru üretim Tekniği. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 80s.

Dergi Editörlüğü

 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Section Editör) (2020 – devam ediyor)
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Managing Editör) (2002 – 2010)
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Production Editör) (2001)
 • SUMAE Yunus Araştırma Bülteni (Yönetici Editör) (2004 – 2010)
 • SUMAE Yunus Araştırma Bülteni (Editör) (2001 – 2003)

Web Editörlüğü

 • Akuademi.Net: Su Ürünleri Akademik Bildiriler Paylaşım Sistemi (Kurucu ve yönetici) (2008 – devam ediyor):  www.akuademi.net
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences dergi eski web sitesi (2001-2011 yönetici, 2011-2015 destek): www.trjfas.org
 • Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait eski web siteleri (1998-2011): [www.sumae.gov.tr | www.yunus.sumae.gov.tr | www.kalkan.sumae.gov.tr | www.mersin.sumae.gov.tr | www.alabalik.sumae.gov.tr | www.akaustrateji.sumae.gov.tr]
 • 15. Su Ürünleri Sempozyumu Web Sitesi (Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi), (2009): [http://15susemp.rize.edu.tr]