• Ünvanı: Mühendis
 • Çalışma Konuları: Balıkçılık Yönetimi, Su Ürünleri İstatistikleri, Eğitim, Yayım
 • E-Posta: erustundag@gmail.com

Eğitim Bilgileri

 • Lise: Ankara Laborant Meslek Lisesi (1986)
 • Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi (1994)
 • Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, (Bütünleşik Doktora Programı) (2013)

Çalıştığı Kurumlar ve Yürüttüğü Görevler

 • Kepez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Antalya (1986-1988)
  • Laborant (1986-1988)
 • Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon (1988-2011)
  • Laborant (1988-1994)
  • Mühendis (1994-2011)
   • İdari ve Mali İşler Şube Şefliği (1995-1996)
   • Ekonomi ve İstatistik Şube Şefliği (1996-1997)
   • Kütüphane Yönetimi (1997-2008)
   • Network ve Bilgi İşlem Yönetimi (1997-2008)
   • Teknik Müdür Yardımcı Vekillliği (1998-1999)
   • Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığı (1998-2008)
   • Bilgi Alış Veriş Toplantıları Koordinatörlüğü (2000-2003)
   • Enstitü Müdür Vekilliği (2004)
   • Yunus Araştırma Bülteni Editörlüğü (2001-2010)
   • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) Dergisi Editörlüğü (2001-2010)
 • Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Su Ürünleri Daire Başkanlığı), Ankara (2011)
  • Mühendis (2011)
 • Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara (2011 – devam ediyor)
  • Mühendis (2011 – devam ediyor)
   • İstatistik Grup Sorumlusu (2012 – devam ediyor)

Görev Aldığı Uluslararası Projeler

 • Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi: Kalkan Balığı Yetiştiriciliği (The Fish Culture Development Project in the Black Sea: Turbot Culture) (1997-2003) (Tanıtım ve Yayım Sorumlusu olarak)
 • Socio Economic Effects of Management Measures of The Future Common Fisheries Policy (SOCIOEC Project) (2012-2015).

Görev Aldığı Ulusal Projeler

 • Karadeniz Bölgesinde Su Kirliliğine Sebep Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Su Ürünlerine Etkilerinin Araştırılması (1992-1998) (Yardımcı Araştırmacı olarak)
 • Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi, TAGEM/IY/98/12/02/004. (1998-2000) (Proje Lideri olarak)
 • GAP Bölgesi Su Ürünleri Üretim ve Tüketiminin Artırılması Projesi (2000-2001) (Araştırmacı olarak)
 • Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması Projesi (2006-2009) (Proje Tanıtımı İş Paketi Sorumlusu olarak)
 • Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması (2007-2010) (Yayın Hazırlama ve Yayım Sorumlusu olarak)
 • Karadeniz’de Balıkçılık Yönetimi Uygulamalarının Sosyo-ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi (2009-2011) (Proje Lideri olarak)

Yayınlar

Doktora Tezi:

 • Üstündağ, E., 2013. Karadeniz’de Balıkçılık Yönetimi Uygulamalarının Balıkçılığımıza olan Etkilerinin Değerlendirilmesi,  Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 219 s.

Kitap/Rapor:

 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Yılmaz, C., Dal, A.S., 2000. Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi,  Proje Sonuç Raporu, (TAGEM/IY/98/12/02/004) Su Ürünleri Merkez Araştırma Esntitüsü, Trabzon, 129 s.
 • Akbulut, B., Zengin, M., Çiftçi, Y., Tırıl Ustaoğlu, S., Memiş, D., Alkan, A., Çakmak, E., Üstündağ, E., Dağtekin M., 2010, Mersin Balıkları Popülasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi Ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması, TAGEM Proje Sonuç Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 285 S., Trabzon.
 • Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması (2007-2010)
 • Çakmak, E., Aksungur, M, Kurtoğlu,İ.Z., Başçınar, N., Savaş, H., Cavdar, Y., Eroğlu, O., Aksungur, N., Firidin, Ş., Üstündağ, E., Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yetiştiriciliği El Kitabı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü TRABZON, 2010; Yayın No: 2010-2, 60s.
 • Üstündağ, E., Çankaya, A., Mısır, D.S., Üstündağ, C., Genç, Y., Kalaycı, F., Şahin, A., 2013. Karadeniz’de Balıkçılık Yönetimi Uygulamalarının Sosyo-ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi,  Proje Raporu, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon.

Makaleler:

 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, S., Yılmaz, C. 2000. Karadeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi. IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 639-663
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, S., Yılmaz, C. 2000. Karadeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Verimliliği, I.  Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, 82-94
 • Üstündağ, E., Aksungur, M., Dal, S., Yılmaz, C. 2001. Balık Yetiştiriciliği Sektörünün Bugünkü Durumu: Karadeniz Örneği, Denizcilik Müsteşarlığı, İstanbul, 136-141
 • Üstündağ, E. ve Aydın, İ. 2001. Tarımsal İstatistik Veri Tabanı Uygulaması Örneği, 4. Tarımsal Bilişim Teknolojileri Sempozyumu, 20-22 Eylül 2001, Kahramanmaraş.
 • Üstündağ, E. ve Aydın, İ. 2002. Su Ürünleri İstatistikleri Bilgi Sistemi, İstatistik Araştırma Dergisi, 1(2): 1-13.
 • Üstündağ, E. 2002. Karadeniz Bölgesindeki Balık Çiftliklerinin Problemleri, Yunus Araştırma Bülteni, 2(3): 10-11.
 • Üstündağ, E. 2002. Analyses of Fish Farms in the Black Sea Region, Yunus Research Bulletin, 2(4): 10.
 • Üstündağ, E. 2003. Introduction and Publication Activities of the Fizh Culture Development Project in the Black Sea, Yunus Research Bulletin, 3(4): 4-5.
 • Üstündağ, E. 2004. Kalkan Balığı Yetiştiriciliği Tanıtım ve Eğitim Çalışmaları, Yunus Araştırma Bülteni, 04 (1): 10-11.
 • Aksungur, M., Üstündağ, E. ve Akbulut, B. 2005.  Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Alternatif Türler Üzerinde Çalışmalar, TAGEM Araştırma Bülteni, 4: 10-14
 • Üstündağ, E. 2005. Mersin Balıkları, Yunus Araştırma Bülteni, 5(2): 5-8.
 • Üstündağ, E. 2005. Yatırım Projeleri Değerlendirme Kriterleri, Yunus Araştırma Bülteni, 5(3): 5-7.
 • Üstündağ E., M. Aksungur, B. Özkan ve B. Akbulut, 2007. Uygulamalı Araştırma-Geliştirme Projelerinde Tanıtım Faaliyetlerinin Önemi ve Etkinliği. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. 332.
 • Üstündağ, E. Aksungur, M., Akbulut, B. 2007. A Cageculture Model on Trout Farming in Black Sea: Suggestion and Practicability, Aquaculture and Future Fish Eurasia, 24-27 October 2007, İstanbul
 • Ustundag, E. 2007. Türkiye’de Su Ürünleri Eğitimi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Turk Tarim Dergisi, 178: 48-53.
 • Agırbaş, E., Seyhan, K., Kasapoglu, N., Feyzioglu, M., Üstündağ, E. ve Eruz, C. 2008. The Recent Changes of the Turkish Anchovy Fıshery In The Black Sea: With Specıal Reference to Climate Changes, 2nd Biannual and Black Sea SCENE EC Project Joint Conference, Climate Change in the Black Sea (BS-HOT 2008), 6-9 October 2008, Sofia, BULGARIA.
 • Üstündağ, E. ve Üstündağ, C. 2008. Su Ürünleri Akademik Bildiriler Yayım Sistemi: Akuademi.Net, Ulusal Akademik Yayıncılık 2008 (ULAKBIM), 21-22 Kasım 2008, Ankara.
 • Kurtoğlu, İ.Z., Çakmak, E., Başçınar, N., Aksungur, N., Çavdar, Y. ve Üstündağ, E. 2008. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)‘nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1–2) 10-21.
 • Akbulut  B., Zengin, M., Çiftci, Y.,  Tırıl, S.U., Memis, D., Alkan, A., Çakmak, E.,  Üstündağ, E., Kurtoğlu, İ.Z., Aydın, İ. Eroğlu, O. and Serdar, S., 2009. Present Status Of Sturgeon Population And Rearing Possibilities In Turkish Black Sea Coastline And Rivers. 6th International Symposium on Sturgeon. October 25 – 30, 2009 —Wuhan, China.
 • Akbulut  B.,  Kurtoğlu, İ.Z., Üstündağ, E. ve Aksungur, M., 2009. Karadeniz Bölgesinde Balık Yetiştiriciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Gelecek Projeksiyonu. Journal of FisheriesSciences.com, 3(2): 76-85.
 • Çankaya, A. ve Üstündağ, E. 2009. Trabzon İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Durumu ve Gelişimi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize
 • Üstündağ, E., Kayış, Ş., Şahin, Ş.A., Şahin, A., Koral, S. ve Yandı, İ. 2009. Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Eğitiminin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize
 • Tırıl, S.U., Akbulut, B. ve Üstündağ, E. 2009. Ülkesel Mersin Balıkları Yönetim Planı Önerisi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize
 • Üstündağ, E., 2009. Ülkemizde Su Ürünleri Alanındaki Akademik Yayın Performansı, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.
 • Üstündağ, E., 2010. İçinden Hamsi Çıkan Kitaplar, Yunus Araştırma Bülteni, 10(2):18-21.
 • Üstündağ, E., 2010. Geçmişten Günümüze Balıkçılık Uygulamaları ve Hamsi Avcılığına Etkileri. I. Ulusal Hamsi Çalıştayı, 17-18 Haziran 2010.  SUMAE, Trabzon, 67-72.
 • Üstündağ, E., 2010. Araştırmacı, Yayımcı, Üretici İşbirliği. Turk Tarim Dergisi, 196.
 • Agırbaş, E., Seyhan, K., Kasapoglu, N., Feyzioglu, M., Üstündağ, E. ve Eruz, C. 2010, Recent changes of the Turkish anchovy fishery in the Black Sea with special reference to climate change, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 4, 1495–1503.
 • Üstündağ, E., 2011. Yayın ve Atıf Sayılarının Etkinliği ve Önemi, TrJFAS 10. Yıl Çalıştayı, 21-22 Mart 2011, Trabzon.
 • Akbulut, B., Zengin, M., Çiftçi, Y., Ustaoğlu Tiril, S., Memiş, D., Alkan, A., Çakmak, E., Kurtoğlu, İ. Z., Aydin, İ., Üstündağ, E., Eroğlu, O. and Serdar, S. 2011, Stimulating sturgeon conservation and rehabilitation measures in Turkey: an overview on major projects (2006–2009). Journal of Applied Ichthyology, 27: 415–419. doi: 10.1111/j.1439-0426.2011.01736.x
 • Düzgüneş, E. and Üstündağ, E., 2015. Recent Incentives and Responses of Fishermen in Turkey. Symposium: the Socio-Economic Impacts of Management Measures of the New Common Fisheries Policy, 17-18 February 2015., Brussels.
 • Üstündağ, E. 2016. TrJFAS. Su Ürünlerinde Bilimsel Dergicilik Çalıştayı, 15 Ekim 2016, Trabzon
 • Erdem, E., Üstündağ, E., Güneş, E., and Emre, Y. 2016. Turkey. In Pinello, D., and Dimech, M. (Eds.), A Sub-Regional Analysis of the Socio-Economic Situation of the Eastern Mediterranean Fisheries, (pp. 33-36), FAO-EastMed Technical Documents, Rome, Italy. 60 pp.
 • Gümüş, E., Şahin, N.M., Üstündağ, E., ve Atalay, M.A. 2016, Antalya İlindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Özelliklerin İncelenmesi, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BIBAD), 9 (1): 33-39.
 • Özbilgin, H., Kılınç, Y.Y., Güneş, E., Üstündağ, E., Erdem, E. ve Gökçe, G. 2017. Türkiye Deniz Balıkçılığında Iskarta Tahmini, 19. Su Ürünleri Sempozyumu, 12-15 Eylül 2017, Sinop.

Dergi Editörlüğü

 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Production Editör) (2001 – 2002)
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Managing Editör) (2003 – 2010)
 • SUMAE Yunus Araştırma Bülteni (Editör) (2001 – 2002)
 • SUMAE Yunus Araştırma Bülteni (Yönetici Editör) (2003 – 2010)

Kitap (Üretim) Editörlüğü

 • Çiftci, Y., Üstündağ, C., Erteken, A., Özongun, M., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Güneş, E., Yoseda, K., Sakamoto, F., Nezaki, G. and Hara, S. 2002. Manual for the Seed Production of Turbot, Psetta maxima in the Black Sea. Special publication No.2, Japan International Cooperation Agency and Central Fisheries Research Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Trabzon, 80s.
 • Çiftci, Y., Üstündağ, C., Erteken, A., Özongun, M., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Güneş, E., Yoseda, K., Sakamoto, F., Nezaki, G. and Hara, S. 2002. Karadeniz’de Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yavru üretim Tekniği. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 80s.

Sempozyum Editörlüğü

 • Şahin, C., Gözler, A.M., Üstündağ, E. (2009). XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (1-4 Temmuz 2009) özel sayısı. Journal of FisheriesSciences.com 4(4):I-II (2010)

Web Editörlüğü

 • Akuademi.Net: Su Ürünleri Akademik Bildiriler Paylaşım Sistemi (Kurucu ve yönetici) (2008 – devam ediyor):  www.akuademi.net
 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Dergi web sitesi (2001-2011 yönetici, 2011-2015 destek): www.trjfas.org
 • Yunus Araştırma Bülteni web sitesi (2001-2011): www.yunus.gov.tr
 • Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait web siteleri (1998-2011): [www.sumae.gov.tr | www.yunus.sumae.gov.tr | www.kalkan.sumae.gov.tr | www.mersin.sumae.gov.tr | www.alabalik.sumae.gov.tr | www.akaustrateji.sumae.gov.tr]
 • 15. Su Ürünleri Sempozyumu Web Sitesi (Rize Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi), (2009): [http://15susemp.rize.edu.tr]