Doğu2014 – 4

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ V. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (2014)

Su Ürünleri Temel Bilimler

26 entries « 1 of 2 »

2014

TOPAL, Ahmet; ATAMANALP, Muhammed; ALAK, Gonca; ORUÇ, Ertan; KOCAMAN, Esat Mahmut

KADMIYUM UYGULANMIŞ KAHVERENGI ALABALIKLARIN BEYIN DOKULARINDA HISTOPATOLOJIK DEĞIŞIKLIKLERIN INCELENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞUSTA, Asiye; ÖZER, Ebru İfakat; GIRGIN, Hülya

İSKENDERUN KÖRFEZI’NDEKI DERINSU ÜZGÜN BALIĞI Synchiropus phaeton (Gunther., 1861)’UN OTOLIT BOYUTLARI BALIK BOYU İLIŞKILERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ALTUN, Ayhan; ÇEK, Şehriban; ÇEMBERTAŞ, Eren

Cyphotilapia frontosa’DA CINSIYETE BAĞLI ŞEKIL FARKLILIKLARININ GEOMETRIK MORFOMETRY YÖNTEMIYLE BELIRLENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZYILMAZ, Ayşe

İSTAVRIT BOZMASI (Caranx crysos), SARIKUYRUK İSTAVRIT (Trachurus mediterraneus) VE BENEKLI İSTAVRIT (Caranx rhonchus) BALIKLARININ BAZI ÖZELLIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZYILMAZ, Ayşe; PALALI, Bahtınur

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE AVLANAN BAZI BALIKLARIN ET VERIMLERI, YAĞ SEVIYELERI VE YAĞ ASITLERI BILEŞENLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ERGÜDEN, Deniz; POLAT, MURAT; DOĞDU, Servet Ahmet

TÜRKİYE’NİN KUZEYDOĞU AKDENİZ (İSKENDERUN KÖRFEZİ) SAHİLLERİNDEKİ NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN KEMİKLİ BALIK TÜRLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YAVUZ, Gonca GÜL; ATASEVEN, Zeliha YASAN; GÜLAÇ, Nihal Z; GÜL, Umut

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

VESKE, Erdinç; ÖZDEMİR, Gülnur; AKSUNGUR, Nilgün; DİNGİL, Mehmet

SU ÜRÜNLERİ KAMU ARAŞTIRMALARI YÖNETİMİ VE ALT YAPISI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAYSAL, Tahir

MALATYA İSTATİSTİKÎ BÖLGESİNDE (TRB1) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ: BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KARADUMAN, Fatma Pınar; SEYHAN, Kadir

KAYNAK ALABALIKLARINDA (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) SINDIRIM ÜZERINE BAZI GÖZLEMLER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ŞEREFLİŞAN, Hülya

GÖLBAŞI GÖLÜ (HATAY) TATLI SU MİDYELERİNİN EKONOMİK DEĞER TAŞIYAN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ZENGIN, Melek; SAYGIN, Semra; POLAT, Nazmi

KARADENIZ VE MARMARA HAMSI Engraulis encrasicolus L. POPULASYONLARININ OTOLIT ŞEKIL ANALIZLERI VE OTOLIT BIYOMETRI ÖZELLIKLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞUSTA, Nuri; BUZ, Kağan

KUZEYDOĞU AKDENIZ’DE YAKALANAN Trachinus draco (Linnaeus, 1758) POPULASYONUNDA OTOLIT BOYUTLARI-BALIK UZUNLUĞU ARASINDAKI İLIŞKI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZBAY, Özkan; SAĞLAM, Naim; DEMİR, Timur; BALCI, Mustafa; ARCA, Selami; SEVİM, Ayşegül; ÖZBEY, Nurten; SESLİ, Ahmet; BERİ, Abdulmuttalip; ÖZKAN, Kadir; AKGÜN, Hakan

ADIYAMAN, GAZİANTEP VE ŞANLIURFA’NIN SÜLÜK FAUNASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÇELİK, Pınar; ÇELİK, İhsan; ŞAHİN, Tolga; BÜLBÜL, Tuğba

TÜRKIYE’DE AKVARYUMCULUK YAPAN İŞLETMELERIN YASAL SORUMLULUK ALANLARININ TESPITI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YILMAZ, Savaş; YAZICIOĞLU, Okan; YAZICI, Ramazan; POLAT, Nazmi

LADIK GÖLÜ (SAMSUN)’NDEKI ÜÇ CYPRINID BALIK TÜRÜ (Abramis brama, Blicca bjoerkna, Scardinius erythrophthalmus) İÇIN OTOLIT BOYUTLARI-TOTAL BOY İLIŞKILERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

SAYGIN, Semra; YILMAZ, Savaş; YAZICIOĞLU, Okan; POLAT, Nazmi

LADIK GÖLÜ (SAMSUN, TÜRKIYE)’NDEKI TATLISU LEVREĞI (Perca fluviatilis)’NIN FARKLI KEMIKSI YAPILARINDAN KARŞILAŞTIRMALI YAŞ TAYINI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

İŞCAN, Yahya; ŞEREFLİŞAN, Hülya

GÖLBAŞI GÖLÜ (HATAY) TATLI SU MİDYELERİNİN KABUK YAPISININ ELEMENTAL VE KRİSTALİZE DÜZEYDE İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KAÇAR, Emel; AKIN, Hülya KARADEDE; ÇİÇEK, Tarık

BATMAN BARAJ GÖLÜ’NDEKI ŞABOT (Barbus grypus Heckel, 1843)’TA AĞIR METAL BIRIKIMININ İNCELENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

GÜLLE, İskender; YALIM, Banu F; KEBAPÇI, Ümit; BAYOĞLU, Merve; AKTAŞ, Özgür; UYSAL, Ramazan; PAK, Faruk; ORUÇ, Hatice

İSTILACI TATLISU MEDÜZÜ Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Cnidaria: Limnomedusae) İÇIN YENI BIR LOKALITE: KARACAÖREN I BARAJ GÖLÜ (BURDUR) Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

26 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 31 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.