İletişim Bilgileri

Dr. Erdal ÜSTÜNDAĞ (Teknik Altyapı ve Haberleşme)
Cennet ÜSTÜNDAĞ (Veri Girişi)

  • Adres: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ANKARA
  • Telefon: +90.506.2211133 (SMS mesajıyla ulaşabilirsiniz)
  • E-posta:erustundag@gmail.com

Yayın İlkeleri: Bu sitede yapılan yayınlar “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak yapılmaktadır. Bu yönetmeliğin 4. maddesine göre;

(1)Yayınlar;
a) İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır.
b) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlakî gelişimini zedeleyecek türden içeriklere yer vermemelidir.
c) Ailenin huzur ve refahını sağlayan hususlara zarar verecek nitelikte olmamalıdır.
ç) Kişileri, uyuşturucu madde bağımlılığı, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi kötü alışkanlıklara teşvik edici olmamalıdır.
(2) Herkesin kendisine yönelik haklarını ihlal eden internet yayınlarının içeriklerinden dolayı cevap ve düzeltme hakkı olmalıdır.