BİLDİRİ VE MAKALE ARAMALARI İÇİN BU SAYFAYI KULLANINIZ

1124 entries « 1 of 57 »
1. BEKTAŞ, Zübeyde HANOL: Importance of Determining Genetic Code In Crayfish and Methods Used. In: Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 4 (1), pp. 58-66, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | BibTeX)
2. CİLBİZ, Mehmet; KÜÇÜKKARA, Ramazan; CEYLAN, Mustafa; SAVAŞER, Soner; MEKE, Turgay: Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey. In: Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1 (1), pp. 1-7, 2015. (Type: Journal Article | Abstract | Links | BibTeX)
3. KAYIM, Murathan; KUTLUYER, Filiz; KIZAK, Volkan; CAN, Erkan: BALIKLARDA ÜREMENIN UYARILMASINDA OVOPEL UYGULAMALARI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
4. KARAMAN, Zuhal; YÜNGÜL, Mücahit; KÖPRÜCÜ, Sibel: Acipenser stellatus (PALLAS, 1771)’UN SOLUNGAÇLARINDA BAZI HİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
5. YILDIRIM, Numan; YILDIRIM, Nuran CIKCIKOGLU; AKSU, Önder; DANABAŞ, Durali; DANABAŞ, Seval: BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS (Coriolus versicolor) ILE ARITILMIŞ TEKSTIL ATIKSUYUNA MARUZ KALAN Astacus leptodactylus’DA ANTIOKSIDANT CEVAP. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
6. ÖKTENER, Ahmet; ÇAKIR, Dilek TÜRKER: MARMARA DENIZI’NDEN Mothocya epimerica Costa, 1851 (Flabellifera: Cymothoidae)’NIN BAZI MORFOLOJIK KARAKTERLERI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
7. KURT, Recep; ÖZCAN, Gülnaz; GÜNDÜZ, Mehmet Nur; YILDIZ, Çiğdem; AYDOĞAN, Hakan: BATMAN ÇAYI’NIN BALIK FAUNASI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
8. GARGACI, Aysun; DUYAR, Hünkar A: OSMANLI MUTFAĞINDA SU ÜRÜNLERİ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
9. BAK, Zehra Duygu; FİRİDİN, Şirin; EROĞLU, Oğuzhan: GENETIK VERI TABANININ UYGULAMAYA AKTARIMI: KAHVERENGI ALABALIKLARDA ORJIN TESPITI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
10. CANPOLAT, İlhan; MEMİŞOĞLU, Erdem; GÜRÇAY, Selahattin: ELAZIĞ İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
11. KIRICI, Muammer; KIRICI, Mahinur; BEYDEMİR, Şükrü; ATAMANALP, Muhammed: BAZI METALLERIN Capoeta trutta SOLUNGAÇ DOKUSUNDAN SAFLAŞTIRILAN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHIDROGENAZ ENZIMI ÜZERINE In Vitro ETKILERININ İNCELENMESI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
12. CENGİZ, Özgür; ÖZEKİNCİ, Uğur; ÖZTEKİN, Alkan; ASLAN, Alparslan: GELIBOLU YARIMADASI’NDAKI İZMARIT BALIĞI’NIN (Spicara maena Linnaeus, 1758) BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
13. KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet; KARAKAYA, Gökhan; ALPASLAN, Kenan; ÖZBEY, Nurten; AKGÜN, Hakan; YILDIZ, Nurettin; ÖZKAN, Kadir: BALIKLIGÖLÜN (ŞANLIURFA) SU KALİTESİNİN MEVSİMSEL OLARAK İNCELENMESİ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
14. ALPASLAN, Kenan; KARAKAYA, Gökhan; KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet; KOÇER, Mehmet Ali Turan: KALECİK VE CİP BARAJ GÖLLERİNİN (ELAZIĞ) KIYI BÖLGESİNDE SU KALİTESİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
15. ÖRNEKÇI, Gürel Nedim; DANABAŞ, Durali: TÜRKİYE’DEKİ BALIK YEMİ ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
16. KARAKAYA, Gökhan; GÖLBAŞI, Selami; GÖLBAŞI, Gülsüm ÖZER: ATATÜRK BARAJ GÖLÜ’NDE SICAKLIK VE ÇÖZÜNMÜŞ OKSIJEN DEĞERLERININ DIKEY YÖNDE DEĞIŞIMI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
17. BAYLAN, Makbule; MAZI, Gamze; ÇAM, Özgen Arzu: SU ÜRÜNLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA GÜNCEL GELİŞMELER. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
18. KERKMANN, Gina Raluca; YAKAN, Selvinaz: MURAT NEHRİNDE SİLLİLER (Protozoa - Ciliophora) KULLANILARAK SAPROBİK DERECESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR VERİ ÇALIŞMASI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
19. KIRICI, Muammer; KIRICI, Mahinur; BEYDEMİR, Şükrü; ATAMANALP, Muhammed: Capoeta Capoeta Umbla SOLUNGAÇ DOKUSUNDAN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZIMININ SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI METAL İYONLARININ ENZIM AKTIVITESI ÜZERINE ETKILERININ İNCELENMESI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
20. URAL, Mesut; DANABAŞ, Durali; ÖZÇELİK, Mehtap: KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ, TÜRKIYE)’NDEN TOPLANAN TATLISU MIDYESINDEKI (Unio elangatulus eucirrus Bourguignat, 1860) BAZI İZ ELEMENT SEVIYELERININ DEĞERLENDIRILMESI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1124 entries « 1 of 57 »

Not: Aramalarınızda “i, ı, ğ, ş” harflerini kullanırken aşağıdaki seçenekleri deneyebilirsiniz.

  • Büyük “İ” yerine küçük “i” kullanmak.
  • Küçük “ı” yerine büyük “I” kullanmak.
  • “ş veya Ş” yerine “s veya S” kullanmak.
  • “ğ veya Ğ” yerine “g veya G” kullanmak.