Akuademi.Net, su ürünleri ile ilgili makale, bildiri vb. yayınların web üzerinden geniş kitlelere yayımını amaçlamaktadır. Bu amaçla, yayıncı ve düzenleyici kişi ve kurumlardan izin alınarak yayınların Akuademi.Net sayfalarında yer alması sağlanmaktadır.


Amaç ve Kapsam

Bildiğiniz gibi ülkemizde su ürünleri ile ilgili her yıl bir kaç sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlik düzenlenmekte ve bu alanda çeşitli dergiler yayımlanmaktadır. Bu ortamlarda, üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımızdan birçok araştırmacımızın bildirileri sunulmakta, yayımlanmakta ve sektöre duyurulmaktadır.

Dergilerde basılan makaleler dergilerin web sitelerinde yayınlanırken, sempozyum vb. ortamlarda sunulan bildiriler ise sadece özet veya tam metin halinde sempozyum kitaplarında yayınlanmaktadır.

Sınırlı sayıda basılan sempozyum kitaplarındaki bildiriler diğer araştırmacılara, sektöre ve bu sektörde çalışacak genç mühendislere yetirince ulaşamamaktadır. Oysa, web üzerinden istenilen her yer ve zamanda makalelere erişimin sağlanması, daha geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaşılabilmeyi mümkün kılmaktadır.

Bu noktadan hareketle 2008 yılında oluşturulan Akuademi.Net, ülkemizde her yıl çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen su ürünleri ile ilgili sempozyum, su günleri ve kongre gibi etkinliklerde sunulan bildirilerin web üzerinden geniş kitlelere yayımını amaçlamaktadır.

Bu amaçla bu organizasyonları düzenleyen kişi ve kurumlardan izin alınarak bilimsel etkinliklerde sunulan bildirilerin Akuademi.Net sayfalarında yer alması sağlanmaktadır. Böylece sunulan bildirilerin sadece sempozyum kitaplarında kalmayıp internet üzerinden daha geniş kitlelere hızlı ve sürekli olarak iletilmesi hedeflenmektedir.

Bu sitede yayımlanan bildiriler sempozyum vb. etkinlikte sunulup bildiri kitaplarında yer almış olduğundan yayın hakları tamamen ait olduğu etkinliğe aittir. Akuademi.Net sadece bu bildirilerin yayımına aracılık etmektedir.

Akuademi.Net, sektörle ilgili haber ve yorumların tartışılacağı bir portal değildir. Bu hizmeti gören başka web siteleri zaten bulunmaktadır. Akuademi.Net, bilimsel etkinliklerdeki sunumların yer aldığı akademik bir platformdur.

Su ürünleri ile ilgili fakülte, yüksek okul, araştırma enstitüleri ve kurumların, düzenlemiş oldukları sempozyum vb. etkinliklere ait bildiri kitaplarını Akuademi.Net sayfalarında yayımlatarak bizlere destek olmalarını bekliyoruz.

Dr. Erdal ÜSTÜNDAĞ