Doğu2014 – 2

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ V. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (2014)

Su Ürünleri Avcılığı

2014

YÜKSEL, Fahrettin; GÜNDÜZ, Fatih; DEMİROL, Ferhat; YÜCE, Songül; ALP, Ahmet

UZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ’NDEKI TATLISU KEFALI (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) İÇIN GALSAMA AĞI SEÇICILIĞI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KİŞTİN, Filiz; EMRE, Yılmaz; SAYIN, Cengiz; TAŞÇIOĞLU, Yavuz

AKDENİZ VE EGE BÖLGESİNDE YETİŞTİRİCİLİK YAPMAKTA OLAN ÇİPURA VE LEVREK İŞLETMELERİNİN SOSYO EKONOMİK YAPILARININ İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Hatice BİLGİN; DEMİR, Süleyman; ÖNAL, Semavi; ERSOY, Halime; GÜNEŞ, Doğan

FIRAT – DİCLE HAVZASI GÖLETLERİNDE SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ERDEM, Yakup; ÖZDEMIR, Süleyman; KAYA, Dilara; KERIM, Murat; SAMUR, Melek

İÇSULARDA İSTİLACI BALIK TÜRLERİYLE MÜCADELEDE SEÇİCİ AVLAMA YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAPKIN, Kadir; CİLBİZ, Mehmet; KORKUT, Oğuz S; CESUR, Mehmet

BURSA İLİNDE İÇ SULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN SOSYO EKONOMİK ÖZELLİKLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

CİLBİZ, Mehmet; KÜÇÜKKRA, Ramazan; CEYLAN, Mustafa; SAVAŞER, Soner; MEKE, Turgay

MANYAS GÖLÜ’NDE (BALIKESIR-TÜRKIYE) SAZAN BALIĞI (Cyprinus carpio L., 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN FANYALI UZATMA AĞLARIN SEÇICILIĞININ ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

CİLBİZ, Mehmet; KÜÇÜKKARA, Ramazan; CİLBİZ, Nihal; ÇAPKIN, Kadir; EROL, Kamile Gonca

MANYAS GÖLÜ’NDE (BALIKESIR-TÜRKIYE) GÜMÜŞ SAZANI BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) AVCILIĞINDA KULLANILAN MONOFILAMENT SADE UZATMA AĞLARIN SEÇICILIĞININ ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

EKMEKÇİ, Fitnat Güler; TURAN, Davut; KAYA, Cüneyt; DOĞAN, Esra; YOĞURTÇUOĞLU, Baran

FIRAT HAVZASINDAKİ TATLI SU BALIKLARI VE TEHDİT ALTINDA OLAN TÜRLER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KORKUT, Oğuz S; CİLBİZ, Mehmet; CESUR, Mehmet; ÇAPKIN, Kadir

SUĞLA GÖLÜ (KONYA-TÜRKIYE) BALIKÇILARININ SOSYO-EKONOMIK ANALIZI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÇELİK, Sefer; SÜMER, Çetin

ÜLKEMİZDEKİ BALIK AĞI FABRİKALARI VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Tacettin; AKGÜN, Hakan; DEMİROL, Ferhat; YÜKSEL, Fahrettin

KARAKAYA BARAJ GÖLÜ’NDEKİ KAFES BALIKÇILIĞIN TİCARİ AV KOMPOZİSYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ATALAY, Altuğ M; TOSLAK, Cihan

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE, AKARSULARDA GÖÇ EDEN BALIK TÜRLERİNİN KORUNMASINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ELP, Mahmut; ATICI, Ataman Altuğ; ŞEN, Fazıl

VAN GÖLÜ HAVZASI BALIKLARI VE YAYILIM BÖLGELERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

MERT, Ramazan; KOYUN, Mustafa

GÖYNÜK ÇAYI (BINGÖL-ILICALAR)’NDA YAŞAYAN Capoeta umbla (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BAZI BÜYÜME ÖZELLIKLERININ ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DÖRTBUDAK, Muhammed Yaşar; ÖZCAN, Gülnaz

İKIZCE ÇAYI’NDAKI (ŞIRNAK) SIRAZ BALIĞININ [Capoeta umbla (HECKEL, 1843)] OTOLIT BOYU - BALIK BOYU ARASINDAKI İLIŞKI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAYHAN, Yusuf Kenan; KORKMAZ, Sırrı; OLGUNOĞLU, Mine PERÇIN

ADIYAMAN İLİ BALIKÇILIĞININ MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DAĞTEKİN, Murat; ZENGİN, Mustafa; AKPINAR, İlkay ÖZCAN

ÇILDIR GÖLÜ’NDEKI KEREVITLERIN (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) BAZI POPULASYON ÖZELLIKLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DOĞAN, Kadir

MARMARA BÖLGESI BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE FAALIYET GÖSTEREN İÇSU KOOPERATIFLERININ MEVCUT DURUMU VE ÖRGÜTLENME YAPILARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DERELİ, Hakkı; TEKİNAY, Ahmet Adem; DİNÇTÜRK, E; SÖMEK, H; ÇULHA, S T

GÖL EKOSİSTEM REHABİLİTASYONU: BEYŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KEBAPÇI, Ümit; YILDIRIM, Mehmet Zeki

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ENDEMİK SUCUL MOLLUSK TÜRLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 31 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.