• Ünvanı: Yüksek Mühendis
 • Çalışma Konuları: Yetiştiricilik, Eğitim, Yayım
 • E-Posta: cenust@yahoo.com

Eğitim Bilgileri

 • Lisans: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
 • Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı

Çalıştığı Kurumlar ve Yürüttüğü Görevler

 • Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon (1988 – 2011)
  • Mühendis (1988 – 2011)
  • Yetiştiricilik Şube Şefliği (1989-1994)
  • Deniz Balıkları Haçeri Yöneticisi (2003-2006)
  • Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığı (2008-2010)
  • Yunus Araştırma Bülteni Editörlüğü (2008-2010)
  • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Dergisi Editörlüğü (2008-2011)
 • Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara (2011 – devam ediyor)
  • Mühendis (2011 – devam ediyor)

Görev Aldığı Uluslararası Projeler

 • Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (The Fish Culture Development Project in the Black Sea): Kalkan Balığı Yetiştiriciliği (1997-2003)
 • Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi-Kalkan Balığında Sürdürülebilir Yavru Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi (2003-2005)

Görev Aldığı Ulusal Projeler

 • Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma Projesi (1992–1996)
 • Karadeniz’de Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yetiştiriciliği; (Kalkan Balığının Tank ve Kafeslerde Büyütülmesi) (2000-2003)
 • Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Özel Sektöre Kazandırılması (2007-2010)
 • Ülkesel Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği Projesi: Mavruşgil (Sciaena umbra) ve Kötek(Umbrina cirrosa) Balıklarının Biyo-ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması, (2007-2010)

Yayınlar

Kitaplar

 • K. Amaoka, K. Yoseda, T. Şahin, C. Üstündağ and Y. Çiftci. 2001. Field Guide: Flat fishes (Order: Pleuronectiformes) Found in Black Sea and its Adjacent waters. Special publication No.1, Japan International Cooperation Agency and Central Fisheries Research Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Trabzon, 27s.
 • Çiftci, Y., Üstündağ, C., Erteken, A., Özongun, M., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Güneş, E., Yoseda, K., Sakamoto, F., Nezaki, G. and Hara, S. 2002. Manual for the Seed Production of Turbot, Psetta maxima in the Black Sea. Special publication No.2, Japan International Cooperation Agency and Central Fisheries Research Institute, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Trabzon, 80s.
 • Çiftci, Y., Üstündağ, C., Erteken, A., Özongun, M., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Güneş, E., Yoseda, K., Sakamoto, F., Nezaki, G. and Hara, S. 2002. Karadeniz’de Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yavru üretim Tekniği. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 80s.

Proje Sonuç Raporları

 • Genç, Y., Zengin, M., Başar, S., Tabak, İ., Ceylan, B., Çiftci, Y., Üstündağ, C., Akbulut, B. ve  Şahin, T. 1998. Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma Projesi. Sonuç raporu No: TAGEM/IY/96/17/3/001. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 127s.
 • Aksungur, N., Aksungur, M., Akbulut, B., Şahin, T., Üstündağ, C., Çiftci, Y. ve Kutlu, İ. 2003. Karadeniz’de Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yetiştiriciliğinin Araştırılması.  Sonuç raporu No: TAGEM/HAYSÜD/2000/12/01/011. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon, 56s.
 • Hara, S., Nezaki, G., Kenzo, Y., Sakamoto, F., İwamoto, H., Kino, S., Çiftci, Y., Üstündağ, C., Erteken, A., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Güneş, E., Özongun, M., Küçük, E., Kolotoğlu, L.,Aydın, İ., 2004. Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi :Kalkan Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Merkez Araş. Enst. Müd. –TRABZON.
 • İwamoto, H., Kino, S., Üstündağ, C., Erteken, A., Ceylan, B., Haşimoğlu, A., Küçük, E., Aydın, İ., 2006. Karadeniz’de Balık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi : Kalkan Balığı Sürdürülebilir Yavru Üretim Teknikleri, Su Ürünleri Merkez Araş. Enst. Müd. –TRABZON.

SCI Dergi Makaleleri

 • Moteki, M., Yoseda, K., Sahin, T., Ustundag, C. and Kohno, H., 2001.
  Transition from endogenous to exogenous nutritional sources in larval Black Sea turbot Psetta maxima. Fisheries Sciences, 67(4):571-578. DOI: 10.1046/j.1444-2906.2001.00292.x
 • Suzuki, N., Nishida, M., Yoseda, K., Üstündağ, C., Şahin, T. and Amaoka, K., 2004. Phylogeographic relationships within the Mediterranean turbot inferred by mitochondrial DNA haplotype variation, Journal of Fish Biology, 65(2): 580-585. doi: 10.1111/j.0022-1112.2004.00433.x
 • Nishizawa T., Savaş H., Işıdan H., Üstündağ C., Iwamoto H. and Yoshimizu M., 2006. Genotyping and Pathogenicity of Viral Hemorrhagic Septicemia Virus from Free-Living Turbot (Psetta maxima) in a Turkısh Coastal Area of the Black Sea, Applied and Environmental Microbiology, Vol.72(4): 2373-2378. doi:10.1128/AEM.72.4.2373-2378.2006

Diğer Dergi Makaleleri

 • Kohno, H., Moteki, M., Yoseda, K., Şahin, T. ve Üstündag, C., 2001. Development of Swimming and Feeding Functions in Larval Turbot, Psetta maxima, Reared in the Laboratory, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 1: 7-15.
 • Yoseda, K., Şahin, T., Üstundağ, C., Çiftci Y. and Amaoka., K., 2002. Seasonal Distribution and Migration Patterns of the Turbot Psetta maxima in the Black Sea, republic of Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2: 5.
 • Üstündağ, C., Çiftci, Y., Sakamoto F., 2002. Rearing of Larvae and Juveniles of Black Sea Turbot, Psetta maxima, in Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2: 13-17.
 • Sakamoto, F., Çiftci, Y., Üstündağ, C. 2002. Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinde Larva Kültürü. Yunus Araştırma Bülteni, 2(1): 4-5.
 • Şahin, T., Üstündağ, C., 2003. Effect of Different Rearing Systems on Survival Rate of Hatchery Reared Black Sea Turbot, Scophthalmus maximus. Turkish Journal of Fish. and Aquatic Sciences;Trabzon, 3: 25-27.
 • Üstündağ, C., Küçük, E., 2003. Kalkan Balığında Larva ve Yavru Yetiştiriciliği, Yunus Araştırma Bülteni, Sayı 3(3): 6-8.
 • Üstündağ, C., 2003. Seed Production of Turbot (Psetta maxima). Yunus Research Bulletin. 3(4): 6-8.
 • Aksungur, N., Aksungur, M., Akbulut, B., Üstündağ, C., Çiftci, Y., 2006. Kalkan Balığı (Psetta maxima Linnaeus, 1758)’nın Doğu Karadeniz Koşullarında Büyüme Özellikleri, Ege Ü. Su Ürünleri Dergisi, (3-4): 321–326.
 • Üstündağ, C., 2008. Karadeniz’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi, Yunus Araştırma Bülteni, Sayı 8(2): 12-14.

Uluslararası Sempozyum/Çalıştay Bildirileri

 • Üstündağ C.,Y.Çiftci, F. Sakamoto. 2001. Rearing of  Larvae and Juveniles of Black Sea Turbot, Psetta maxima Turkey. Paper presented in Workshop on Aquaculture in Turkey Organized by Japan International Cooperation Agency and Central Fisheries Research Institute of Turkey, November 7-9, 2001, Trabzon, Turkey
 • Yoseda K., T. Şahin, C. Üstundağ, Y. Çiftci and K. Amaoka. 2001. Seasonal distribution and migration patterns of the Black Sea turbot Psetta maxima off Trabzon in the east of the Black Sea, Republic of Turkey, Running title: Seasonal distribution and migration patterns of the Black Sea turbot, Paper presented in Workshop on Aquaculture in Turkey Organized by Japan International Cooperation Agency and Central Fisheries Research Institute of Turkey, November 7-9, 2001, Trabzon, Turkey.

Ulusal Sempozyum/Çalıştay Bildirileri

 • Okumuş, İ., Üstündağ, C., Başçınar, N. (1997),  Deniz Kafesleri ve Tatlısu Havuzlarında Stoklanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaçlarının Sağım zamanı, Yumurta verimi ve Yumurta Kalite Özellikleri,  IX.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir /Isparta
 • Üstündağ, E. ve Üstündağ, C. (2008). Su Ürünleri Akademik Bildiriler Yayım Sistemi: Akuademi.Net, Ulusal Akademik Yayıncılık 2008 (ULAKBIM), 21-22 Kasım 2008, Ankara.

Dergi Editörlüğü

 • Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Production Editör) (2008 – 2011): www.trjfas.org
 • SUMAE Yunus Araştırma Bülteni (Editör) (2008 – 2010): www.yunus.gov.tr

Web Editörlüğü

 • Akuademi.Net: Su Ürünleri Akademik Bildiriler Paylaşım Sistemi (Veri Girişi) (2008 – devam ediyor):  www.akuademi.net