Balıklandırma2006 – 2

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU (2006)

POSTERLER

22 entries « 1 of 2 »

2006

KESİCİ, Erol; ÖZVAROL, Arzu BECER Z; İKİZ, Ramazan; KESİCİ, Cevdan

DOĞAL GÖLLERİN BALIKLANDIRILMASININ GÖLLERDEKİ YÜKSEK SU BİTKİLERİNE ETKİSİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ÖĞRETMEN, Fatih

OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella Val. 1844)’NIN REZERVUARLARDA KULLANIMI VE DSİ FAALİYETLERİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ERDEM, Mustafa; GÜLŞAHİN, Anıl

GÜNEY EGE BÖLGESİ (MUĞLA) DALYANLARI VE BALIKÇILIK YÖNETİMİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ELİBOL, Meltem İdem; ÜSTÜNDAĞ, Selma; ÇEVLİK, Hasan

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ALTINDAĞ, Ahmet; AHISKA, Seyhan

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ALAGÖZ, Sibel; ERGÜDEN, Deniz; GÖKSU, Münir Ziya Lugal

SEYHAN BARAJ GÖLÜ’NDE (ADANA) İLK KEZ TESBİT EDİLEN BALIK TÜRLERİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

SÜMER, Çetin; EMRE, Yılmaz; TEKŞAM, İsa; ERTEKİN, Hikmet

JAPONYA KARASULARINDA STOK ARTIRIM ÇALIŞMALARI; MÜREKKEP BALIKLARININ (Sepia esculenta) MARKALANMASINDA KULLANILAN METODLAR VE AVANTAJLARI Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

MAZLUM, Yavuz; GENÇ, Ayçe M; YILMAZ, Erdal; AKTAŞ, Mevlüt

KIRMIZI KISKAÇLI KEREVİTLERİN (Cherax quadricarinatus) TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİCİLİĞİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

GENÇ, Ercüment; GENÇ, Ayçe M

MALEZYA’NIN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNE BİR BAKIŞ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

AKGÜN, Hakan; ARTAR, Engin; OYMAK, Ahmet S; CİHANGİR, Mehmet

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN KAFESLERDE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI(Onchorynchus mykiss Walbaum,1792) YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HARRAN ÜNİVERSİTESİ KAHTA MESLEK YÜKSEK OKULU ALABALIK YETİŞTİRİCİLİK İŞLETMESİNİN KARLILIK ANALİZİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

AYIK, Özer; ATAMANALP, Muhammed; KOCAMAN, Mahmut; KOCAMAN, Bahar

SAPACA DERESİ (ERZURUM, UZUNDERE) ÜZERİNDE KURULAN ALABALIKÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN DERE SUYU VE ÇEVREYE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Nilgün; ATAMANALP, Muhammed

AKUATİK TOKSİKOLOJİ TESTLERİNDE ROTİFERLER Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ANGİŞ, Simay; OĞUZHAN, Pınar; ATAMANALP, Muhammed

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)’NDA SOĞUK TÜTSÜLEMENİN BAZI ÖNEMLİ KİMYASAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

OKUMUŞ, İbrahim

STOKLAMAK YADA STOKLAMAMAK Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ÇİÇEK, Burak Ali; YERLİ, Sedat V

BARAJ GÖLLERİNDE BALIKLANDIRMA AMAÇLI STOK TESPİTİ: KEBAN BARAJ GÖLÜ ÖRNEĞİ* Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Cemal

BALIKLANDIRMANIN GENETİK ETKİSİ VE SUCUL ORTAMDA GENETİK VARYASYONU KORUMANIN ÖNEMİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

EKMEKÇİ, Fitnat Güler; KIRANKAYA, Şerife Gülsün; ÜSTÜNDAĞ, Kadir

KURULUŞ AŞAMASINDAN İTİBAREN İZLENMEKTE OLAN GELİNGÜLLÜ BARAJ GÖLÜ’NDE AYNALI SAZANIN BÜYÜMESİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZEN, Özcan

REZERVUAR SİSTEMLERİNDE BALIKÇILIK YÖNETİMİ: SİSTEMLERİN ANLAŞILMASI VE PLANLARIN GELİŞTİRİLMESİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZEN, Özcan

REZERVULARDA SU SEVİYESİ DALGALANMALARININ BALIK POPÜLASYONLARINA ETKİLERİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

SELKİ, Selim M; HATİPOĞLU, Uğur B

ŞABUT BALIĞI (Tor grypus) YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

22 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 07-09 Şubat 2006 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumunda sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.