Alabalık2008 – 2

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU (2008)

POSTER SUNUMLAR

57 entries « 1 of 3 »

2008

SÖNMEZ, Adem Yavuz; ARSLAN, Gökhan; BEKTAŞ, Serdar; ARAS, Sıtkı M

Alabalık Yetiştiriciliğinde İkame Yem Olarak Kullanılabilecek Kara Sinek (Musca Domestica ) Larvalarının Tavuk Gübrelerinden Üretimi Üzerine Bir Araştırma Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

YEŞİLAYER, Nihat; KARSLI, Zafer; DOĞAN, Gaye; ARAL, Orhan

Damızlık Alabalıkların Yumurta Üretim ve Kalite Performansları Üzerine Karotenoid İçeren Yemlerin Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

MERİÇ, İlknur; DEMİR, Nilsun

Alabalıklarda Büyüme Hormonu ve İnsülin-Benzeri Büyüme Faktörü –I ile Besleme Koşulları Arasındaki İlişki Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

MERİÇ, İlknur

Alabalık Yemlerinde Kullanılan Alternatif Bitkisel Yem Hammaddeleri ve İçerdiği Anti-besinsel Faktörler Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ERDOĞAN, Fatime

Alabalık Yemlerinde Alternatif Protein Kaynakları Kullanımı Ve Kültür Balıkçılığının Geleceği Açısından Önemi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KORKMAZ, Şeref A; ZENCİR, Özge; COŞKUN, Tolga

Alabalık Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yemler ve Yapısal Özellikleri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AYBAL, Nalan Özgür; KOCA, Seval Bahadır; BAYRAK, Halit; ÖLMEZ, Murtaza; DİLER, İbrahim

Alabalık Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak Kanola Küspesi Kullanımı Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

SİRKECİOĞLU, Necdet A; BAYIR, Abdulkadir; ARAS, Mevlüt N

Balıklar ve Göç Yollarındaki Engeller Üzerine Bir Araştırma Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

DİLER, Dilek; DEMİRBAĞ, Emel; ÇINAR, Kenan; KARAOĞLU, Alkan

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nda Eksternal Tat Tomurcuklarının Dağılımı ve Yoğunluğu Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

HALİLOĞLU, İbrahim H; ARAS, Mevlüt N; BAYIR, Abdulkadir; SİRKECİOĞLU, Necdet A; BAYIR, Mehtap; AKSAKAL, Ercüment

Aras, Karasu ve Çoruh Havzalarına Ait Alabalıkların ve Yaşadıkları Çevrelerin Mevsimsel Görüntüleri ve Tanıtımı Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AĞDAMAR, Sevan; ORAL, Münevver; ARSLAN, Tülin

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Kullanılan Genetik Belirteçlerin Karşılaştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BOZKURT, Yusuf; SEÇER, Faik Sertel; SEÇER, Selçuk

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Spermasının Dondurularak (Kriyoprezervasyon) Saklanması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AYNA, Ekrem; Guner, Yusuf; KARACALAR, Ulviye

A Helicopter View of Genetic and Genomic Aspects in Genus Oncorhynchus Livestock Analyses Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

İZCİ, Levent; GÜNLÜ, Ali; BİLGİN, Şengül

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Değerlendirme Şekilleri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAĞILTAY, Ferhat; ŞENGÖR, Gülgün F; VARLIK, Candan

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, w.) Yetiştiriciliği’nde BHA (butillendirilmiş hidroksianisol)’nın Etkisi ve BHA’nın Tüketim İçin Uygunluğu Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ALAK, Gonca; HİSAR, Şükriye Aras; HİSAR, Olcay

Ağzımızın Tadı Alabalık Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ALAK, Gonca; HİSAR, Şükriye Aras; HİSAR, Olcay

Bazı İşleme Yöntemlerinin Alabalıkların Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AYDIN, Rahmi; URAL, Mevlüt Şener; ÇAKMAK, Mehmet Nuri; ŞEN, Dursun

Fırat Nehri’nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Bazı Organları ile Et Verimi Arasındaki İlişki Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAKMAK, Cüneyd

Atatürk Baraj Gölü’nde Gökkuşağı Alabalığı(Onchorynchus mykiss Walbaum,1792) Yetiştiriciliğinin Şanlıurfa’ya Ekonomik Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

DAĞTEKİN, Murat; AK, Orhan

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiricilik Yoluyla Su Ürünleri Üretimi Yapan İşletmelerin Pazarlama Yapısı ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

57 entries « 1 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Ekim 2008 tarihlerinde Isparta’da yapılan I. Ulusal Alabalık Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.