Mersin2008

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI (2008),,
30-31 Ekim 2008 tarihleri arasında Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (Trabzon) tarafından Samsun’da düzenlenmiştir. Çalıştay bildirilerinin tam metinlerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

BİLDİRİLER

Bildiri kitabında toplam 18 bildiri yer almaktadır.

2008

ÖZDEMİR, Atilla

AÇILIŞ KONUŞMASI Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

AKBULUT, Bilal

MERSİN BALIKLARI POPULASYONLARININ MEVCUT DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE YETİŞTİRİCİLİK İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PROJE TANITIMI Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

OKUMUŞ, İbrahim

DAVETLİ KONUŞMACI Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

TIRIL, Serap USTAOĞLU

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MERSİN BALIKLARINI KORUMA STRATEJİLERİNE BAKIŞ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

AKSUNGUR, Muharrem

KARADENİZ’DE MERSİN BALIKÇILIĞININ TARİHİ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

YENİYURT, Can

KIZILIRMAK DELTASI YÖNETİM PLANI VE MERSİN BALIĞI FAALİYET HEDEFİ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

KARAKAŞ, Ali Osman

SU ÜRÜNLERİ AVCILIK TEBLİĞİ VE CITES SÖZLEŞMESİNDE MERSİN BALIKLARININ YERİ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

ZENGİN, Mustafa; TIRIL, Serap USTAOĞLU; DAĞTEKİN, Murat; ERYILDIRIM, Hakan; CAN, Taner; GÜL, Mehmet

2000’Lİ YILLARIN BAŞINDA KIZILIRMAK-YEŞİLIRMAK HAVZASI MERSİN POPULASYONLARININ (Acipenser sp, Huso) DURUMU ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

SALMANOV, Zaur Salmanoğlu

AZERBAYCAN’DA MERSİN BALIĞI KÜLTÜRÜ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Atilla

MERSİN BALIĞI ÜRETİMİNDE RUSYA BİOS ÖRNEĞİ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

EROĞLU, Oğuzhan; ÇİFTCİ, Yılmaz; FİRİDİN, Şirin

KARADENİZ’İN TÜRKİYE KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN MERSİN BALIĞI TÜRLERİNİN MİTOKONDRİAL DNA SEKANS ANALİZİ YÖNTEMİYLE TANIMLANMASI Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ALKAN, Ali; SERDAR, Serkan; ZENGİN, Bayram

YEŞİLIRMAK VE KIZILIRMAK NEHİRLERİNDE SU KALİTE KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ATAR, Hasan H; BEKCAN, Süleyman; KESKİN, Emre

SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

SEZEN, Bora

MERSİN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖZEL SEKTÖR FAALİYETLERİ: KILIÇ SU ÜRÜNLERİ A.Ş. Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

MEMİŞ, Devrim; ERCAN, Ertan; KURTOĞLU, İlker Zeki; AKBULUT, Bilal; AYDIN, İlhan; ÇAKMAK, Eyüp; SAVAŞ, Hacı; ÇAVDAR, Yahya; AKSUNGUR, Nilgün

MERSİN BALIĞI ANAÇLARININ GONAD GELİŞİMİ VE YUMURTA ALIMI Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

KURTOĞLU, İlker Zeki; MEMİŞ, Devrim; AKBULUT, Bilal; ÇAKMAK, Eyüp; AYDIN, İlhan; SAVAŞ, Hacı; ÇAVDAR, Yahya; AKSUNGUR, Nilgün; ERCAN, Ertan

MERSİN BALIĞINDA DÖL ALIM ÇALIŞMALARI Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

AYDIN, İlhan; AKBULUT, Bilal; IŞIDAN, Hakan; ÇAVDAR, Yahya; KURTOĞLU, İlker Zeki; ÇAKMAK, Eyüp; MEMİŞ, Devrim; POLAT, Hamza; AKSUNGUR, Nilgün; SAVAŞ, Hacı; ERCAN, Ertan

RUS MERSİNİ’NDE SPERM MUHAFAZASI (KARYOPREZERVASYON) Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ERCAN, Ertan; MEMİŞ, Devrim; KURTOĞLU, İlker Zeki; AKBULUT, Bilal; ÇAKMAK, Eyüp; AYDIN, İlhan; SAVAŞ, Hacı; ÇAVDAR, Yahya; AKSUNGUR, Nilgün

MERSİN BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN YUMURTA İNKİBATÖRLERİ Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

Mersin2008,

TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

Mersin2008,

ÇALIŞTAYDAN GÖRÜNÜMLER Workshop

MERSİN BALIĞI KORUMA STRATEJİSİ VE ÜRETİM ÇALIŞTAYI, 30 - 31 Ekim 2008, Samsun, 2008.

Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 30-31 Ekim 2008 tarihlerinde Samsun’da yapılan Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayında sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.

Çalıştay Düzenleme Komitesi

EDİTORLER:
Dr. Atilla ÖZDEMİR
Dr. Bilal AKBULUT
Muharrem AKSUNGUR