USG2009 – 2

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009

BİLDİRİLER – 2. Kısım

35 entries « 1 of 2 »

2009

GÜZEY, Göksu; YILMAZ, Çiğdem; ÖKTEM, Yalçın

ULVA LACTUCA KULLANARAK SULU ÇÖZELTİLERDE Cu2+ GİDERİMİ ve İZOTERMLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ALAK, Gonca; HİSAR, Şükriye ARAS; HİSAR, Olcay

CANER BALIĞININ BİYOLOJİSİ VE SİSTEMATİKTEKİ YERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

GÜRBÜZ, Özlem ABLAK; YILMAZ, Mehmet; GÜL, Ali

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ’NDEKİ SAZAN BALIĞI (CYPRINUS CARPIO L., 1758)’NIN SİNDİRİM KANALI İÇERİĞİ VE YAŞLARA GÖRE BESİN TERCİHİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

AYDIN, Rahmi; ŞEN, Dursun; ÇALTA, Metin; CANPOLAT, Özgür

CYPRINION MACROSTOMUS (HECKEL, 1843)’UN KEMİKSİ YAPILARDAKİ MAGNEZYUM ELEMENTİNİN BİRİKİM DÜZEYLERİNE BAĞLI OLARAK YAŞ HALKALARININ OKUNABİLİRLİĞİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIZ, Seray; USTAOĞLU, Ruşen M; BALIK, Süleyman

AKGÖL VE GEBEKİRSE GÖLÜ’NÜN (SELÇUK-İZMİR) OLIGOCHAETA FAUNASI (ANNELIDA) Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KOCA, Yücel BAŞIMOĞLU; KARAKAHYA, Feryal

CARASSIUS GIBELIO’ UN (CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE) (Bloch, 1782) BAZI DOKULARININ HİSTOLOJİK YAPISI ÜZERİNE İNCELEME Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Derya Z; DEMİREL, Zeliha; TÜNEY, İnci; KESİCİ, Kutsal; SUKATAR, Atakan

BAZI KAHVERENGİ ALGLERİN BİYOMOLEKÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KAYA, Dilara; HARMANTEPE, Burcu F

ALTERNATİF BİTKİSEL YAĞ KAYNAĞI PİRİNA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

DANABAŞ, Durali; ALTUN, Tülay

FARKLI ORANLARDA HAVUZ SUYUNA KATILAN ZEOLİT (KLİNOPTİLOLİT)’İN BAZI SU PARAMETRELERİ İLE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM, 1792)’NIN GELİŞİMİ VE BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

SAKİN, Fatih; TÜRK, Cebrahil; İSPİR, Ünal

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS)’NIN YUMURTA DÖNEMİNDE ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

SARIHAN, Fatmagün; ÖZAK, Argun Akif; CENGİZLER, İbrahim; DEMİRKALE, İbrahim

BAZI BALIK PATOJENLERİNE KARŞI ACI KAVUN (ECBALLIUM ELATERIUM) VE ISIRGAN OTU (URTICA DIOICA)’NUN ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KOYUN, Mustafa; KARADAVUT, Ufuk

ALBURNUS ALBURNUS (İNCİBALIĞI)’NIN CİNSİYETE GÖRE BÜYÜME PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Nilgün; ÇİLTAŞ, Abdulkadir

İNSAN VE ÇEVRE ÜZERİNE AKUAKÜLTÜRÜN OLUMSUZ ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

YAZICIOĞLU, Okan; YILMAZ, Mahmut; YILMAZ, Savaş; POLAT, Nazmi

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN İKİ CYPRINIDAE TÜRÜNÜN (CYPRINUS CARPIO, L., 1758 VE TINCA TINCA, L., 1758) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ VE MEVSİMSEL KONDİSYON FAKTÖRLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

YARMAZ, Aylin; TÜRKER-ÇAKIR, Dilek

EDREMİT KÖRFEZİ VE CİVARINDA YAŞAYAN CHONDRICHTHYES TÜRLERİ VE BİYOKÜTLEYE AİT BAZI BULGULAR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ATAMANALP, Muhammed; UÇAR, Arzu

SU KİRLİLİĞİNİN BALIKLARIN ÜREME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

EMİROĞLU, Özgür; SARI, Hasan M; ŞAHİN, Yalçın

ULUABAT GÖLÜ’NDEKİ CARASSIUS GIBELIO (BLOCH, 1782)’NUN POPULASYON YAPISI, BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

AKSOY, Özlem; ERGÜL, Halim Aytekin; ERBULUCU, Tuba

KOCAELİ DİLDERESİ SUYU İLE MUAMELE EDİLEN SOĞAN (ALLIUM CEPA) BİTKİSİ KÖK UÇLARINDA GÖZLENEN SİTOTOKSİK ETKİLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

BENZER, Semra; GÜL, Ali; YILMAZ, Mehmet

KAPULUKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN KADİFE (TINCA TINCA L., 1758)’NİN BESLENME BİYOLOJİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

YILMAZ, Mehmet; GÜL, Ali; ŞAHİN, Nilüfer; BENZER, Semra

MOGAN GÖLÜ’NDE YAŞAYAN TURNA BALIĞI (ESOX LUCIUS (L., 1758))’NIN BESLENME BİYOLOJİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

35 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 29 Eylül – 1 Ekim 2009 tarihleri Elazığ’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.