USG2007 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007

1. CANLI KAYNAKLAR

75 entries « 1 of 4 »

2007

Mefut, Ahmet; Emre, Yılmaz; Diler, Öznür; Altun, Soner; İnce, İbrahim

Akdeniz Bölgesindeki Bazı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Bakteriyel Balık Patojenlerinin Tespiti ve Kontrolü Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kara, Cemil; Alp, Ahmet

Capoeta capoeta angorae Hanko, 1924’nın Ceyhan Nehir Sistemi’nde Dağılımı ve Bazı Morfometrik Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞKIN, Ergün; KURT, Oğuz; ÖZTÜRK, Mehmet; FIRAT, Coşkun

Çandarlı Körfezi (Ege Denizi, Türkiye) Deniz Algleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yalım, Banu F; Çıplak, Battal

Antalya İli Tatlısu Copepoda (Crustacea) Türlerı Üzerıne Faunistik Bır Çalışma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yalım, Banu F; Çıplak, Battal

Batı Akdeniz’den Ephemeroporus barroisi (Cladocera, Chydorıdae)’Nın Redeskripsiyonu Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yeşilçimen, Özgür H; Kuşat, Mete

Antalya Körfezi’nde Trol Balıkçılığı İle Yakalanan Ekonomik Balık Türlerinin Aylara Göre Dağılımı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Çubuk, Hıdır; Balık, İsmet; Çınar, Şakir; Özkök, Remziye; Tümgelir, Levent; Küçükkara, Ramazan; Erol, Gonca K; Uysal, Rahmi; Yağcı, Meral

Eğirdir Gölü Balıkçılığında Son Durum Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Gülle, İskender; Küçük, Fahrettin; Güçlü, Salim Serkan; Gümüş, Erkan; Demir, Orhan

Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858)’nın Türkiye’nin Batı Akdeniz Havzası’ndaki Yayılış Alanı, Populasyon ve Habitat Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Tümgelir, Levent; Çubuk, Hıdır; Çınar, Şakir; Özkök, Remziye; Küçükkara, Ramazan; Ceylan, Mustafa; Erol, Gonca K; Çetinkaya, Soner

Beyşehir Gölü’ndeki Tatlısu Kefali (Leuciscus lepidus Heckel, 1843) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Öztürk, Oğuz M; Buhurcu, İbrahim H

Akşehir Gölü’ndeki Bazı Balıkların (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Alburnus nasreddini Battalgil, 1944) Endoparazit Faunası Üzerinde Araştırmalar ve Türkiye Parazit Faunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı:Paradilepis scoleciana (Rud., 1819) Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞDEMİR, Ayşe; USTAOĞLU, Ruşen M; BALIK, Süleyman

Akgöl ve Gebekirse Gölü’nün (Selçuk-İzmir) Chironomidae (Diptera-Arthropoda) Faunası Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yılmaz, Mahmut; Bostancı, Derya; Yılmaz, Savaş; Polat, Nazmi

Eğirdir Gölü (Isparta)’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Aydın, Mehmet

Ege Denizi’ndeki Ticari Deniz Süngerleri Stoklarının Verimliliğinin Araştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Aydın, Mehmet; Tamer, Ferit Yusuf; Uysal, Ramazan; Kiştin, Filiz

Ahtapot’un (Octopus vulgaris) Bazı Biyolojik Özellikleri ve Yetiştiricilik Potansiyeli Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Zengin, Mustafa; Buhan, Ekrem

Almus-Ataköy Baraj Gölleri’nde (Yeşilırmak Havzası, Tokat) Balıklandırma Sonrası Balık Faunasında Görülen Değişimin Değerlendirilmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Grubu, Odtü Sualtı Topluluğu Ekoloji; Grubu, Sualtı Araştırmaları Derneği Ekoloji

Alaçatı - Mersin Körfezi Balık Üretim Çiftliği Bölgesindeki Posidonia oceanica (L.) Delile, 1813 Çayırlarının Durumu Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yılmaz, Raziye; Hoşşucu, Belgin

Antalya Körfezi’nde Dağılım Gösteren Lokum Balıklarının, Saurida undosquamis (Lınnaeus, 1758) ve Synodus saurus (Rıchardson, 1848) Boy-Ağırlık İlişkisi ve Nispi Kondisyon Faktörü Değerleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Özkök, Remziye; Çubuk, Hıdır; Tümgelir, Levent; Uysal, Rahmi; Çınar, Şakir; Küçükkara, Ramazan; Erol, Gonca K; Ceylan, Mustafa

Eğirdir Gölü’ndeki Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yılmaz, Savaş; Yılmaz, Mahmut; Bostancı, Derya; Polat, Nazmi

(Mugil cephalus L., 1758) Beş Kemiksi Yapısından Yaş Tayini Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİRCİ, Sevil; YALÇIN-ÖZDİLEK, Şükran

Asi Nehrinde Capoeta barroisi (Lortet, 1894) Türü Bireylerinin Büyüme Özellikleri Üzerine Ön Çalışma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

75 entries « 1 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri Antalya’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3-5. cilt 5-8. sayısında (2007) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.