USG2007 – 2

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007

2- TEKNOLOJİ STRATEJİ VE CANSIZ KAYNAKLAR

2007

Köse, Ercan; Uğurlu, Özkan; Başar, Ersan

Btc ve Botaş Denız Terminallerinin Simulasyonu Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Aydın, Mehmet; Düzgüneş, Ertuğ

Bodrum Yarımadasında Kullanılan Galsama Ağlarının Seçiciliği Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Emre, Yılmaz; Diler, İbrahim; Sevgili, Hüseyin; Oskay, Aytuğ D; Sayın, Cengiz

Akdeniz Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi (2000-2003) Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Çiçek, Burak Ali; Yerli, Sedat V

Kuzey Kıbrıs Kıyısal Alanındaki Omurgalı Türlerinin Ulusal ve Uluslar Arası Koruma Statüleri Açısından Değerlendirilmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Soyupak, Selçuk; Başaran, Gökben; Yılmaz, Özlem İnce; Tüzün, İlhami

Kapulukaya Baraj Gölü’nde Klorofil A Konsantrasyonunun Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağı Modelinin Uygulanması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Öztürk, Bayram; Güven, Erdoğan

Türkiye De Balıkçılık Araştırmalarının 1923–1950 Arası Durumu Üzerine Notlar Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Ergüden, Deniz; Ergüden, Sibel Alagöz; Öztekin, Rana

Seyhan Baraj Gölü (Adana) Balıkçı Profili Durumu Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri Antalya’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3-5. cilt 5-8. sayısında (2007) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.