USG2007 – 3

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007

3. SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL KALİTE

22 entries « 1 of 2 »

2007

Solak, Cüneyt Nadir; Ács, Éva

Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Su Kalitesinin Diyatome İndekslerine Bağlı Olarak Belirlenmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Solak, Cüneyt Nadir; Dayıoğlu, Hayri; Özyurt, Sabri M; Çaycı, Kasım; Şenyüz, Yakup

Descy İndeksine Göre Yukarı Porsuk Nehri (Kütahya) Su Kalitesinin Durumu Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

İnnal, Deniz; Erk’akan, Füsun

Çamkoru Göleti’ne (Çamlıdere-Ankara) Gökkuşağı Alabalığı [Oncorynchus mykiss (Walbaum)] Balıklandırmalarının Değerlendirilmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Alkaş, Deniz Kocamaz

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Su Kalitesi Yönetim Yaklaşımları Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Alak, Gonca; Özdemir, Nilgün; Atamanalp, Muhammed

Akuatik Toksikolojide Stres Proteinleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Tuğrul-İçemer, Gönül; Keleş, C; Karaca, H

Antalya Plajlarında Mikrobiyolojik Deniz Suyu Kalitesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Altuğ, Gülşen; Çardak, Mine; Çiftçi, Pelin S; Gürün, Sevan

Farklı Materyallerde Oluşan Bakteriyel Biyofilm Tabakasından İzole Edilen Aerobik Heterotrofik Bakteri Düzeyleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dural, Meltem; Göksu, Lugal M Z

Çukurova Bölgesindeki Akyatan Lagününde (Adana/Türkiye) Sediment, Seston ve Bentoz’da Mevsimsel Ağır Metal Değişimi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Tuğrul, Süleyman; Yemenicioğlu, Semal; Doğan-Sağlamtimur, Neslihan

Akdeniz Kıyı Alanları Kirlilik Kaynaklarında Uzun Süreli Eğilim İzleme: Nehirler ve Atıksular (2003-2006) Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

SAYIN, Selin; IŞIK, Oya; HIZARCI, Leyla

Edta (Ethylenediaminetetraacetate)’Nın, 100nm Fe Konsantrasyonunda Thalassiosira weissflogii (Bacillariophyta)’Nin Büyümesine Etkileri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yılmaz, Uysal; Can, Elif

Çakalburnu Dalyanı’nın (İzmir Körfezi) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ERONAT, Canan Öztürk; SAYIN, Erdem; YALÇIN, Esin

İzmir Körfezi’ndeki Balık Çiftlikleri’nin Yer Seçiminde Deniz Suyu Fiziksel Özelliklerinin Önemi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Erüz, Coşkun; Özşeker, Koray; Seyhan, Kadir; Feyzioğlu, Muzaffer; Köse, Ercan

Küresel Isınmanın Karadeniz ve Balıkçılığa Muhtemel Etkisi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ÖREK, Hasan; BEŞİKTEPE, Şükrü T; YILMAZ, Doruk

Kilikya Baseni Klorofil A Dağılımı, Uzaktan Algılama Yöntemi İle İzlenmesi ve Saha Çalışmaları İle Doğrulanması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Duran, Mustafa; Akyıldız, Gürçay Kıvanç; Özdemir, Adile

Gökpınar Çayı’nın Büyük Omurgasız Faunası ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yalvaç, Mutlu; Deveci, Ece Ümmü

Mezitli Deresi’nin Yağışlı-Yağışsız Dönemlerde Su Kalitesindeki Değişiminin Araştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Özkan, Oktay; Gül, Süleyman; Keleş, Oya; Aksu, Pınar; Kaya, Taylan Özgür; Nur, Gökhan

Orthrias angorae (Steindachner, 1897)’De Kars Çayı Dip Sedimentinin Mutajenik Aktivitesinin İncelenmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Türkoğlu, Eyüp; Doğan, Ayşegül; Serin, Duygu Selen; Özsoy, Türkan

Kilikya Akarsularının İyonik Bileşimi ve Su Kalitesi Üzerine Bir Çalışma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

YILMAZ, Ayşe Bahar; TOKER, Tahsin; SAYIN, Selin; DOĞANAY, Şuğle

Spirulina platensis (Cyanophyta) ’İn Gelişimine Selenyum’un Etkisi. Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Gündoğdu, Ayşe; Gökkurt, Oylum; Karaçuha, Melek Ersoy

Sucul Ekosistemde Mikroorganizmaların Kimyasal Maddelerle Olan İlişkisi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

22 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri Antalya’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3-5. cilt 5-8. sayısında (2007) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.