USG2007 – 4

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007

4. YETİŞTİRİCİLİK

2007

Hunt, Arzu Özlüer; Özkan, Ferbal; Altun, Tülay

Balık Yemlerinde Beslenmeyi Sınırlandırıcı Maddeler ve Etkılerı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Uluköy, Gülşen; Özdemir, Esin; Kubilay, Ayşegül

Balık Yetiştiriciliğinde İmmunostimulant Olarak Bitki Ekstraktı Kullanımı ve Önemi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Özkan, Ferbal; Hunt, Arzu Özlüer

Balıklarda Besin Alımının Nöropeptitler Tarafından Düzenlenmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Uysal, Kazım; Atalay, Altuğ M

Dpü Göleti’nde Ekstansif Yetiştiriciliği Yapılan Aynalı Sazanların (Cyprinus carpio) Gelişimi ve Ağır Metal Akümülasyon Oranlarının Değerlendirilmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kır, Mehmet; Kumlu, Metin

Alıştırma Periyodu ve Tuzluluğun Yeşil Kaplan Karidesinde (Penaeus semisulcatus) Soğuğa Tolerans Üzerine Etkisi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZBAY, Özgür; YILMAZ, Harun

Deniz Balıkları İle Entegre Yetiştirilen Deniz Süngerlerinin (Ircinia spp.) Büyüme Performanslarının İncelenmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Diler, Öznur; Didinen, Behire Işıl; Altun, Soner; Aybal, Özgür N; Gümüş, Erkan

Eğirdir Gölü Kerevitlerinden Yavru Üretimi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Erçen, Zeynep; Tekelioğlu, Nazmi; Hunt, Arzu Özlüer; Ünaldı, Erhan; Özkan, Ferbal

Albino ve Normal Pigmentli Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) `Nın Büyüme Performanslarının Karşılaştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Karslı, Zafer; Aral, Orhan; Şahin, Dilek; Doğan, Gaye

Kırmızıbaş Oranda Japon (Carassius auratus L., 1758) Balığının Üremesi, Embriyo ve Larva Gelişimi Üzerine Bir Araştırma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Uysal, Kazım; Köse, Esengül; Bülbül, Metin; Dönmez, Muhammet; Erdoğan, Yunus; Koyun, Mustafa; Ömeroğlu, Çiğdem; Özmal, Ferda

Kaplıca Suları İle Beslenen Enne Baraj Gölü’nde Yaşayan Bazı Balıkların Metal Akümülasyon Oranlarının Araştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kanyılmaz, Mahir; Sevgili, Hüseyin; Erçen, Zeynep; Yılayaz, Adil

Karanfil Yağının Balık Anesteziği Olarak Kullanımı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Taşbozan, Oğuz; Gökçe, Mahmut Ali

L-Karnitin ve Akuakültürde Kullanımı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Diler, İbrahim; Sarıgöz, Süleyman; Emre, Yılmaz; Dal, İsmail; Sezen, Soner

Severum (Heros severus) Balıklarında Bazı Pigment Maddeli Yemlerle Beslenmesinin Büyüme ve Deri Rengine Etkileri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Tekelioğlu, Nazmi; Kumlu, Metin; Yanar, Mahmut; Erçen, Zeynep

Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi Sektörünün Durumu ve Sorunları Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Tüfek, Ömer Murat; Yalçın, Nergiz

Rezervuarlarda Su Ürünleri Yetiştiriciliği Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Didinen, Behire Işıl; Diler, Öznur; Özkök, Remziye; Ekici, Seçil; Duluç, Arife; Erol, Gonca

Stoklama Yoğunluğunun Kerevit (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Yavrularının Gelişimlerine ve Yaşama Oranlarına Etkisi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Altun, Tülay; Danabaş, Durali; Çelik, Filiz; Öz, Mustafa

Su Ürünleri Yetiştriciliğinde Fotoperyot Uygulamaları Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri Antalya’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3-5. cilt 5-8. sayısında (2007) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.