USG2007 – 5

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007

5. BİYOTEKNOLOJİ

2007

Uysal, Kazım

Balık Yağında Bulunan ?-3 Yağ Asitlerinin Farmakolojik Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Aksakal, Ercüment; Erdoğan, Orhan

Pcr-Rflp Uygulamalarının Su Ürünlerinde Kullanım Alanları Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Karaarslan, Güliz; Kabak, Tuba; Çakır, Birgül; Kubilay, Ayşegül

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’Nın İç Organ, Kan Serumu ve Döllenmiş Yumurtalarında Lizozim Aktivitesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Altuğ, Gülşen; Çardak, Mine; Çiftçi, Pelin S; Gürün, Sevan

Petrol Hidrokarbonlarının Ölüdeniz Lagünü ve Marmara Denizi’nden İzole Edilen Bazı Bakteriler Üzerinde Minimum İnhibisyon Konsantrasyonları (MIC) Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yeşilayer, Nihat; Erdem, Muammer; Işıldak, Ömer

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum) Etinde Bulunan Karotenoidlerin (Astaksantin ve Kantaksantin) Hplc Metodu İle Analiz Yapım Tekniği Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Özkan, Oktay; Kılıç, Berna; Gül, Süleyman; Kaya, Taylan Özgür; Nur, Gökhan; Aksu, Pınar

Kura-Aras Havzasından Orthrias tigris (Heckel, 1843)’De Kromozomal Çalışmalar Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

GÜRLEK, Mevlüt; TURAN, Funda; TURAN, Cemal

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Ve Hayvan Beslemede Kullanımı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ŞENGÖR, Gülgün; BAŞAK, Serden; KARAKOÇ, Fatma Telli

Türkiye'deki Üç Farklı Füme Balıkta Potansiyel Karsinojenik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (Pah) HPLC Yöntemi İle Belirlenmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

YILMAZ, Hilal Kargın; YILMAZ, Harun

Tetraselmis suecica’nın Sarmal Tübüler Fotobiyoreaktörde Büyüme Hızı ve Ürün Verimliliği Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Korun, Jale; Toprak, Hatice Betül

Japon (Carassius auratus) Balıklarından İzole ve İdentifiye Edilen Aeromonas hydrophila, A. caviae ve A. sobria Türlerinin Antibiyotik Hassasiyetleri, Hemolitik Aktiviteleri ve Siderofor Üretimleri Üzerine Bir Çalışma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yılmaz, Muhittin; Ayaz, Metehan

Serum Protein Elektroforezi İle Carassius Carassius, Capoeta Capoeta Capoeta ve Siluris Glanis Üzerine Taksonomik Bir Çalışma1 Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kaba, Nilgün

Surimi Teknolojisi İle Yağlı ve Koyu Etli Balıklardan Surimi Üretimi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Özdemir, Nilgün; Alak, Gonca; Çiltaş, Abdulkadir

Rotifer Kültüründe Biyoteknolojik Çalışmalar Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri Antalya’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3-5. cilt 5-8. sayısında (2007) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.