USG2005 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005

1. CANLI KAYNAKLAR

35 entries « 1 of 2 »

2005

ASLAN, HERDEM

BOZCAADA’NIN ECHINODERM FAUNASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRKMEN, Mustafa; TEPE, Yalçın; ÇALIŞKAN, Evren; CİMİNLİ, Canan

AMİK HAVZASI, GÖLBAŞI GÖLÜ’NDEN İKİ FARKLI MİDYE TÜRÜNÜN (Unio terminalis VE Potamida littoralis) DOKULARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİRHAN, Sefa Ayhan; SEYHAN, Kadir; ENGİN, Semih; MAZLUM, R E

DOĞU KARADENİZ’DE 8 DEMERSAL BALIK TÜRÜNÜN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ŞAHİN, CEMALETTİN; DÜZGÜNEŞ, ERTUĞ; ENGİN, SEMİH; MUTLU, CENGİZ; HACIMURTAZAOĞLU, NECATİ

DENİZ SALYANGOZU (Rapana thomasiana)’NUN YAŞ VE BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ANALİZİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

GÖKÇEK, KAYA C; YILMAZ, ERDAL; AKYURT, İHSAN

FARKLI ORANLARDA SU MERCİMEĞİ (Lemna minor) İLAVE EDİLMİŞ TİCARİ RASYONLARIN Capoeta damascina (VALENCİENNES, 1842)‘NIN BÜYÜME PERFORMANSI VE YEM DEĞERLENDİRME ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

YERLİ, SEDAT V; ERK’AKAN, FÜSUN; ÖZEREN, CEVHER; MANAV, ELİF

DATÇA – BOZBURUN YARIMADALARI DENİZ BALIKLARI ENVANTERİNİN KORUMA STATÜLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİRHAN, Sefa Ayhan; SEYHAN, Kadir; ENGİN, Semih; MAZLUM, R E

DOĞU KARADENİZ’DE DİP TROLÜ AV KOMPOZİSYONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİRHAN, SEFA AYHAN; ENGİN, SEMİH; CAN, FATİH M

DOĞU KARADENİZ’DE DİP PARAKETASI İLE MAHMUZLU CAMGÖZ VE VATOZ AVCILIĞI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZVAROL, ARZU BECER Z; BALCI, AHMET B; ÖZBAŞ, MEHMET; GÖKOĞLU, MEHMET; GÜLYAVUZ, HAYRİ; TAŞLI, AYŞE; PEHLİVAN, MELTEM; KAYA, YASEMİN

ANTALYA KÖRFEZİ’NDEN AVLANAN BARBUNYA (Mullus barbatus LİN., 1758) BALIKLARININ EŞEYSEL OLGUNLUK YAŞI VE BOYU İLE ÜREME ZAMANININ BELİRLENMESİ. Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ALTUN, TÜLAY; DANABAŞ, DURALİ; ÇELİK, FİLİZ

BALIK AVLAMADA KULLANILAN ZEHİRLİ BİTKİLER VE ZARARLI ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

KIRPIK, MEHMET ALİ

ERZURUM VE ÇEVRESİ HYROPHILIDAE (INSECTA:COLEOPTERA) FAMİLYASI ÜZERİNE FAUNİSTİK ARAŞTIRMALAR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

AKSUNGUR, MUHARREM; TOGAN, İNCİ; ZENGİN, MUSTAFA; TABAK, İLYAS; AKSUNGUR, Nilgün

DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax, PALAS, 1811) POPULASYONUNUN MİTOKONDRİAL VE MERİSTİK ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

KESKİN, ÇETİN

ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) LABRIDAE (TELEOSTEI) FAMİLYASI TÜRLERİ: BASKIN TÜRLERİN BOLLUĞU VE DAĞILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞÇINAR, NİMET SELDA; SAĞLAM, HACER

DOĞU KARADENİZ’DE VATOZ (RAJA CLAVATA), İSKORPİT (SCORPAENA PORCUS) VE TİRYAKİ (URANOSCOPUS SCABER) BALIKLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAPAR, Sırma

ANAEROBİK SİLİYAT TÜRLERİ Metopus minor (KAHL, 1927) VE Metopus hasei (SONDHEİM, 1929) ÜZERİNE TAKSONOMİK VE EKOLOJİK GÖZLEMLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ŞAHİN, AHMET; DÜZGÜNEŞ, ERTUĞ

DENİZ SALYANGOZU AVCILIĞINDA TUZAK KULLANIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZCAN, İLKAY; CİHANGİR, BÜLENT

KARADENİZ’DE 2003 YILI BAHAR DÖNEMİNDE GENÇ BALIK VE LARVA DAĞILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNDÜZ, Ertunç; SAYGI, YASEMİN BAŞBUĞ; ÇAĞLAR, Selim S

LİMAN (BAFRA-SAMSUN) GÖLÜ'NÜN ZOOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DAĞILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

KARA, CEMİL; ALP, AHMET

Garra rufa HECKEL, 1843’NIN CEYHAN NEHİR SİSTEMİ’NDE DAĞILIMI VE BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

YOLAÇAN, EBRU; BAYSAL, ARİF

KARS ÇAYI’NDAKİ Capoeta capoeta capoeta (GULDENSTAEDT, 1772)’NIN BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLİKLRİNİN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

35 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 28-30 Eylül 2005 tarihlerinde Trabzon’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3. cilt 4. sayısında (2005) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.