USG2004 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004

1. CANLI KAYNAKLAR

45 entries « 3 of 3 »

2004

YILMAZ, Erdal; NAZ, Mehmet; AKYURT, İhsan; TÜRKMEN, Mustafa

KARABALIKLARDA (Clarias gariepinus, Burchell 1822) ÜREME PERİYODU VE LARVALARIN GELİŞİM DÖNEMLERİNE AİT KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Cemal; AKA, Zeliha

TÜRKİYE DENİZLERİNDE BULUNAN BAKALYARO (Merluccius merluccius)'NUN OTOLİT ŞEKİL ANALİZİ İLE STOK TESPİTİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

AYGEN, Cem; MİS, Didem ÖZDEMİR; USTAOĞLU, Ruşen M; BALIK, Süleyman

YAYLA GÖLÜ’NÜN (BULDAN-DENİZLİ) KLADOSER VE KOPEPOD FAUNASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

SAYGI, Yasemin Başbuğ; YİĞİT, Sibel; GÜNDÜZ, Ertunç

YENİÇAĞA (BOLU) GÖLÜ'NÜN ZOOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DAĞILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞDEMİR, Ayşe; YILDIZ, Seray; TOPKARA, Esat T; ÖZBEK, Murat; BALIK, Süleyman; USTAOĞLU, Ruşen M

YAYLA GÖLÜ’ NÜN (BULDAN-DENİZLİ) BENTİK FAUNASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

45 entries « 3 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 6-8 Ekim 2004 tarihlerinde İzmir’de yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 2. cilt 2. sayısında (2004) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.