USG2004 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004

1. CANLI KAYNAKLAR

45 entries « 1 of 3 »

2004

ALDEMİR, Adnan; BOŞGELMEZ, Ayşe

Alburnus orontis (CYPRINIFORMES:CYPRINIDAE) VE Notonecta viridis (HEMIPTERA:NOTONECTIDAE)’İN SİVRİSİNEK LARVALARI ÜZERİNDEKİ PREDASYONU* Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BAYHAN, Bahar; SEVER, Tuncay Murat

GÜNEY EGE DENİZİ'NDE DAĞILIM GÖSTEREN TIRYAKI BALIĞI’NIN, Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 (Pisces: Uranoscopidae),BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BORAN, Gökhan; KARAÇAM, Hikmet; BORAN, Muhammet

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE AVLANAN BAZI BALIK TÜRLERİNDE BİYOKİMYASAL KOMPOZİSYONUN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE KARŞILAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BOZKURT, Ahmet

AKDENIZ BÖLGESI’NDEKI BAZI AKARSULARIN ZOOPLANKTON (ROTIFER, CLADOCER VE COPEPOD) FAUNASI ÜZERINE İLK GÖZLEMLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BOZKURT, Ahmet

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ BAZI BARAJ VE GÖLETLERİN ZOOPLANKTON FAUNASI ÜZERİNE İLK GÖZLEMLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

CAN, Elif; TIRAŞIN, Eyüp Mümtaz; CİHANGİR, Bülent

ÇAKALBURNU DALYANI’NDA Carcinus aestuarii, (NARDO, 1847) TÜRÜ ÜZERİNE GÖZLEMLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAPAR, Sırma

GÖKSU DELTASI SULAKALAN SİSTEMİNDEN İZOLE EDİLEN Dileptus mucronatus Penard, 1922 (Ciliophora:Gymnostomatea)’un MORFOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİRHAN, Sefa Ayhan; ENGİN, Semih; CAN, Fatih M

DOĞU KARADENİZ’DE DİP PARAKETASI İLE KÖPEK BALIĞI ve VATOZ AVCILIĞI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

EGE, Mustafa; BOŞGELMEZ, Ayşe

ALBURNUS ORONTIS’İN ANOPHELES MACULIPENNIS VE CULEX PIPIENS ÜZERİNDEKİ PREDATÖRLÜK ETKİNLİĞİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ENGİN, Semih; SEYHAN, Kadir; GÖZLER, Mutlu A; DALGIÇ, Göktuğ

DOĞU KARADENİZ LİMAN YAPILARINDAKİ BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ VE DAĞILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

GENÇ, Ercüment; YILMAZ, Erdal; AKYURT, İhsan; DİNLER, Mete Z

FARKLI YAĞ KAYNAKLARI KARIŞIMLARININ NIL TILAPIASI (OREOCHROMIS NILOTICUS L., 1758)’NIN GELİŞİM PARAMETRELERİ VE KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

OKUR, Emel; YALÇIN-ÖZDILEK, Şükran; BARAN, Sevil

AMANOS DAĞ DERELERİ (35o 15`- 36o 20` D 36o 05`- 36o 40` K) BALIK FAUNASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YALÇIN-ÖZDILEK, Şükran; TURAN, Cemal; SOLAK, Kemal; AKYURT, İhsan

ASI NEHRI’NDE YAŞAYAN BARBUS LUTEUS (HECKEL, 1843)’UN BÜYÜME ÖZELIKLERI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞKAVAK, Ertan; ÖZAYDIN, Okan; GÜRKAN, Şule (ATABEY); AKALIN, Sencer

ÇAMALTI TUZLASI (İZMİR KÖRFEZİ)’NDA DAĞILIM GÖSTEREN DENİZATI Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758) VE Hippocampus ramulosus (Leach,1814) TÜRLERİNİN BİYOMETRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞKIN, Ergün; KURT, Oğuz; ÖZTÜRK, Mehmet; FIRAT, Coşkun

ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ, TÜRKİYE) DENİZ ALGLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Cemal; KARCIOĞLU, Mehmet; TURAN, Funda; SEVENLER, Sibel; HAZAR, Durul

ASİ NEHRİ’NDE YAŞAYAN Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)’NIN SİTOGENETİK ANALİZİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Türkoğlu, Muhammet; Büyükateş, Yeşim; Kaya, Selahattin

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA FITOPLANKTON VE NÜTRIENTLERIN ZAMANSAL DAĞILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YERLİ, Sedat V; ALDEMİR, Adnan; AYKURT, Akif; ERİK, Sadık; KIRAÇ, Cem Orkun; MANAV, Elif; MUTLU, Birol; TÜRKOZAN, Oğuz

DATÇA BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ KIYISAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YURGA, Levent

CHAETOCEROS TÜRLERININ BIYOKÜTLE HESAPLARINDA DUYARLI ALTERNATIF BIR YÖNTEM Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Cemal; KARCIOĞLU, Mehmet; TURAN, Funda; AKA, Zeliha; YILDIRIM, Yasemin

CAPOETA DAMASCINA (VALENCIENNES, 1842) ve CAPOETA BARROISI (LORTET Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

45 entries « 1 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 6-8 Ekim 2004 tarihlerinde İzmir’de yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 2. cilt 2. sayısında (2004) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.