USG2004 – 4

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004

4. YETİŞTİRİCİLİK

2004

ARIMAN, Huriye; ARAS, Mevlüt N

FARKLI SU SICAKLIĞININ VE BÜYÜME AJANININ ALABALIK (Oncorhynchus mykiss) YAVRULARININ BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞARAN, Aslı KAYMAKÇI; EGEMEN, Özdemir

AĞ KAFESLERDE YAPILAN ORKİNOS(THYNUUS THYNNUS, LİNN.1758) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE VE SEDİMENTE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BORAN, Gökhan; KARAÇAM, Hikmet; BORAN, Muhammet

DEPOLAMA SICAKLIĞI VE SÜRESİNİN BALIK YAĞI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

GIER, Güzel YÜCEL; SAYIN, Erdem; PAZI, İdil; ÖZTÜRK, Canan; ADALIOĞLU, Sezgi

ENGECELİ LİMANI SUYUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE AKINTI SİSTEMİNİN BALIK ÇİFTLİĞİNE OLAN ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

GIER, Güzel YÜCEL; KAVCIOĞLU, Remzi

AKUAKÜLTÜRÜN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN SAPTANMASI KONUSUNDA DÜZENLEMELER VE İZLEME ÇALIŞMALARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

HUNT, Arzu Özlüer; ÖZKAN, Ferbal; ALTUN, Tülay

BALIKLARIN ÜREME PERFORMASI ÜZERİNE ANAÇ BESİNLERİNİN ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

HUNT, Arzu Özlüer; ERÇEN, Zeynep; TEKELİOĞLU, Nazmi

BALIKLARDA TAT FİZYOLOJİSİ VE BESİNE YÖNELİM MEKANİZMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

OKUMUŞ, İbrahim; KOÇABAŞ, Mehmet; ATASARAL, Şebnem

BALIKLANDIRMAK YADA BALIKLANDIRMAMAK: BALIKLANDIRMA VE STOK TAKVİYESİNDE KRİTİK HUSUSLAR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

DİKEL, Suat

İÇSULARDA KAFES KOŞULLARINDA PERİFİTONA DAYALI BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

GÖKÇEK, Kaya C; NAZ, Mehmet

KÜLTÜR BALIKÇILIĞINDA SPERM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

OKUMUŞ, İbrahim; ATASARAL, Şebnem; KOÇABAŞ, Mehmet

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME ve İZLEME Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Funda; ÇEK, Şehriban; YILDIRIM, Yasemin; AKYURT, İhsan

KARABALIK (CLARIAS GARIEPINUS, BURCHELL, 1822) LARVAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF YEMLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

GÖKÇEK, Kaya C; AKYURT, İhsan

YÜZER AĞ KAFESLERDE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio Linneaus,1758) BALIĞININ OPTİMUM STOK YOĞUNLUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

KOÇAK, Ferah; ŞAHİN, Mehmet Rıza; GİER, Güzel YÜCEL

YETİŞTİRİCİLİK AKTİVİTESİNİN MAKROBENTİK TOPLULUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Yasemin; TURAN, Funda; ÇEK, Şehriban; AKYURT, İhsan

PAMUK TOHUMU KÜSPESİ AĞIRLIKLI BALIK YEMİNE ENZİM İLAVESİNİN KARABALIK (CLARİAS GARİEPİNUS, BURCHELL, 1822)'TA BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 6-8 Ekim 2004 tarihlerinde İzmir’de yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 2. cilt 2. sayısında (2004) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.