Doğu2014 – 8

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ V. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (2014)

POSTERLER

76 entries « 3 of 4 »

2014

ÖZYURT, Gülsün; ÖZKÜTÜK, Serhat A; ŞİMŞEK, Ayşe; YEŞİLSU, Faruk A; ERGÜVEN, Merve

BALIK PROTEINLERINDEN HAZIRLANAN YENILEBILIR KAPLAMALARIN SOĞUKTA VE DONDURULARAK DEPOLANAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) FILETOLARININ RAF ÖMRÜ VE KALITELERI ÜZERINE ETKILERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YÜNGÜL, Mücahit; KARAMAN, Zuhal

ÇELİK GÖLÜ’NDE YAŞAYAN YAYIN BALIĞI (Silurus glanis Linnaeus, 1758)’NIN YAŞ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BİRİCİ, Nevim; ŞEKER, Tunay; BALCI, Mustafa; ÇELİK, Burcu; KILIÇ, Ali; GÜNEŞ, SEÇİL

ELAZIĞ İLİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYONUN KULLANIMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Numan; YILDIRIM, Nuran CIKCIKOGLU; AKSU, Önder; DANABAŞ, Durali; DANABAŞ, Seval

BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS (Coriolus versicolor) ILE ARITILMIŞ TEKSTIL ATIKSUYUNA MARUZ KALAN Astacus leptodactylus’DA ANTIOKSIDANT CEVAP Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Nuran CIKCIKOGLU; AKSU, Önder; YILDIRIM, Numan; DANABAŞ, Durali; DANABAŞ, Seval

YEREL BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS (Coriolus versicolor) TARAFINDAN ARITILMIŞ TEKSTIL ATIK SUYUNA MARUZ KALAN KEREVIT (Astacus leptodactylus)’DE ASETILKOLIN ESTERAZ SEVIYELERINDEKI DEĞIŞIMLER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

URAL, Mevlüt Şener; SAĞLAM, Naim; KAYA, Hüsamettin; ORSAY, Hatice

FIRAT NEHRİ’NDE AVLANAN BAZI BALIK TÜRLERİNDE ENDOHELMİNTLERİN ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

GÜRÇAY, Selahattin

ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BILICI, Serbest; ÜNLÜ, Erhan; ÇIÇEK, Tarık

DICLE NEHRI’NDE YAŞAYAN Capoeta trutta TÜRÜNÜN BIYOLOJISI ÜZERINE ARAŞTIRMALAR Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

TURAL, Serpil; SARICAOĞLU, Furkan Türker; TURHAN, Sadettin

SU ÜRÜNLERININ AMBALAJLANMASINDA NANOTEKNOLOJI UYGULAMALARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ

SEYHAN BARAJ GÖLÜ (ADANA)’NDEKI Aphanius mento (Heckel, 1843)’NUN BAZI MORFOMETRIK ÖZELLIKLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ; ERKOL, Itri Levent; ÜLKE, Mahmut Sergen

İSTILACI GÜMÜŞI SAZAN, Carassius gibelio (Bloch, 1782)’NUN SEYHAN HAVZASI’NDAKI MEVCUT DURUMU VE HAVZA EKOSISTEMINE OLASI ETKILERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YÜCE, Songül; ÇOBAN, Zülfü M; ÖRNEKÇİ, Gürel Nedim; ŞEKER, Tunay; KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet

KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’UN ÜREME ÖZELLIKLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİR, Timur; AKGÜN, Hakan; ARISOY, Gülden

ÇAT BARAJI (ADIYAMAN), KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE SORUNLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

AKAYLI, Tülay; AYDIN, Sefa; ÇANAK, Özgür

KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (O. mykiss W. 1792) V. anguillarum’UN TEŞHİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YEĞEN, Vedat; SARI, Hasan M

EĞIRDIR GÖLÜ (TÜRKİYE) ISPARTA ÇÖPÇÜ BALIĞI (Seminemacheilus ispartensis) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLIKLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÇİÇEK, Yasemin

BALIK İMMUNİZASYONUNDA KULLANILAN DNA AŞILARINA GENEL BİR BAKIŞ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DEMIRCI, Sevil; ÖZYILMAZ, Ayşe; ŞIMŞEK, Emrah

İSKENDERUN KÖRFEZINDE BARAKÜDA Spyraena spyraena (Linnaeus, 1758)’NIN OTOLIT KIMYASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

HANOL, Zübeyde; CİLBİZ, Mehmet; ÇINAR, Şakir; KORKUT, Oğuz S; YENER, Osman

ULUABAT GÖLÜ’NDE (BALIKESIR-TÜRKIYE) KIZILGÖZ BALIĞI (Rutilus rutilus L., 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN SADE UZATMA AĞLARIN SEÇICILIĞININ ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

URAL, Mesut; DANABAŞ, Durali; ÖZÇELİK, Mehtap

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ, TÜRKIYE)’NDEN TOPLANAN TATLISU MIDYESINDEKI (Unio elangatulus eucirrus Bourguignat, 1860) BAZI İZ ELEMENT SEVIYELERININ DEĞERLENDIRILMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KIRICI, Muammer; KIRICI, Mahinur; BEYDEMİR, Şükrü; ATAMANALP, Muhammed

Capoeta Capoeta Umbla SOLUNGAÇ DOKUSUNDAN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZIMININ SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI METAL İYONLARININ ENZIM AKTIVITESI ÜZERINE ETKILERININ İNCELENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

76 entries « 3 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 31 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.