Doğu1998 – Bildiriler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ III. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1998)

BİLDİRİLER

67 entries « 2 of 4 »

1998

GÜNER, Yusuf; ÖZDEN, Osman; GÜLLÜ, Kenan

AĞ KAFESLERDE MERCAN BALIĞI (PAGRUS PAGRUS L. 1758)YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

YAPAR, Aydın; ERDÖL, Muammer

BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİLEN TİRSİ ( ALOSA PONTICA EICHW.,1838) YAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ÖLMEZ, Murtaza; SEÇER, Selçuk

SARI ELMA SALYANGOZUNUN (AMPULLARIA CUPRINA) ET VERİMİ VE BESİN MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

GÖKOĞLU, Mehmet; ÖZGEN, Mehmet

ÇİZGİLİ LEVREK (MORONE SAXATILIS) VE HİBRİT KÜLTÜRÜ, ÜLKEMİZ KÜLTÜR BALIKÇILIĞINA ALTERNATİFLİĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

DENİZ, Hayri

ÇİPURA ( SPARUS AURATA, L.,1758 ) LARVALARINDA MİDE DOLULUK ORANLARI, HAVA KESESİ OLUŞUMU VE KALKULUS OLUŞUMU VE BUNLARIN LARVAL GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİNİN İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ERSAN, Oya

SIPAM: System of Information for the Promotion of Aquaculture in the Mediterranean (Akdeniz’de Kültür Balıkçılığını Geliştirmeye Yönelik Bilgi Erişim Sistemi) Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BUHAN, Ekrem; YILMAZ, Harun; CİRİK, Şükran; MORKAN, Yavuz

KÖYCEĞİZ LAGÜN EKOSİSTEMİ BALIK VERİMLİLİĞİ VE SORUNLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BUHAN, Ekrem; YILMAZ, Harun; MATER, Savaş; MORKAN, Yavuz

KÖYCEĞİZ LAGÜN SİSTEMİ LAGÜN İŞLETMECİLİĞİ VE BALIKÇILIĞI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

HASALTUNTAŞ, Onur

SKENDERUN SU ÜRÜNLERİ İSLEME TESİSLERİNİN DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

KORKMAZ, Şeref A

MARKALAMA - TEKRAR YAKALAMA TEKNİĞİYLE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN TAHMİNİ : PETERSEN METODU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

KORKMAZ, Şeref A; ÖLMEZ, Murtaza; ATAY, Doğan

DENSITY AND BIOMASS OF THE BARBEL (Barbus capito capito GULDENSTADT,1773) İN THE HATILA BROOK.ÇORUH RIVER,TURKEY Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

AKMIRZA, Ahmet

İSTAVRİT BALIĞININ PARAZİT FAUNASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ATAR, Hasan Hüseyin; ATAY, Doğan

HİRFANLI BARAJ GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOPERCA L.1758) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

YÜKSEL, Yusuf A; KOCAMAN, Esat Mahmut

TEKEDERESİ (ERZURUM) SUYUNDA YAŞAYAN DAĞ ALABALIKLARI (SALMO TRUTTA MACROSTIGMA, DUMERIL 1858)'NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİ1 Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

GÖZLER, Ahmet Mutlu; ÇİLOĞLU, Erhan

RİZE-HOPA AÇIKLARINDA 1997-1998 AVLANMA SEZONUNDA AVLANAN HAMSİ (ENGRAULIS ENCRASICOLUS L.,1758 ) BALIĞFNIN BAZI POPULASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

KÖSE, Sevim; AY, Serap; KUTLU, Sebahattin

TRABZON VE YÖRESİNDE YAYGIN OLARAK AVLANAN BAZI BALIK TÜRLERİNİN BUZDOLABI KOŞULLARINDA DEPOLAMA SONUCU MEYDANA GELEN KİMYASAL VE DUYUSAL DEĞİŞİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

EMRE, Yılmaz

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜÇ AYRI SU SİSTEMİNDE AĞ KAFESLERDE YAPILAN GÖKKUŞAĞI ALABALIK O.MYKISS YETİŞTİRİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ŞAHİN, Temel; AKBULUT, Bilal; AKSUNGUR, Muharrem

ATLANTİK SALMONU (Salmo salar)'NUN ÜREME ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

TOKŞEN, Erol

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN LEVREK (Dicentrarchus labrax,L) BALIKLARINDA GÖRÜLEN Caligus spp. (Copepoda:Caligidae) ENFESTASYONLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNER, Yusuf; ÖZDEN, Osman; ALTINOK, Muhammet; KIRTIK, Ali

E.Ü. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AĞ KAFES ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÜNİTESİNDEKİ YAPISAL DÜZENLEMELER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

67 entries « 2 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 10-12 Haziran 1998 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.