USG2003 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003

1. CANLI KAYNAKLAR

22 entries « 1 of 2 »

2003

TIRAŞIN, Eyüp Mümtaz; ÜNLÜOĞLU, Aydın; CİHANGİR, Bülent; BİZSEL, Kemal Can; BENLİ, Hüseyin Avni

TÜRKİYE DENİZ BALIKÇILIĞININ GÜNCEL DURUMU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

BİZSEL, Kemal Can; TIRAŞIN, Eyüp Mümtaz; BENLİ, Hüseyin Avni; ÜNLÜOĞLU, Aydın; CİHANGİR, Bülent

TÜRKİYE BALIKÇILIĞI ÜZERİNE ALTERNATİF BİR BAKIŞ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Cemal; AKA, Zeliha

TÜRKİYE DENİZLERİNDE BULUNAN BAKALYARO (Merluccius merluccius)’NUN OTOLİT ŞEKİL ANALİZİ İLE STOK TESPİTİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ALDEMİR, Adnan; EGE, Mustafa; SAVCI, Ayşegül Elif; KÖYLÜ, Selçuk; BOŞGELMEZ, Ayşe

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) (SİVRİSİNEK BALIĞI)’İN SİVRİSİNEK LARVALARI ARASINDA BESİN TERCİHİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ALDEMİR, Adnan; EGE, Mustafa; SAVCI, Ayşegül Elif

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) (SİVRİSİNEK BALIĞI)’İN SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDEKİ ROLÜ VE SUCUL FAUNA ÜZERİNE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ALP, Ahmet; KARA, Cemil; BUHAN, Ekrem

CEYHAN, SEYHAN VE FIRAT HAVZALARINDAKİ DOĞAL ALABALIKLARDA BAZI POPULASYON ÖZELLİKLERİ VE KORUMA GEREKSİNİMLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ÇIÇEK, Burak Ali; YERLI, Sedat V

KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE HİDROAKUSTİK YÖNTEMLE BALIK STOK TAHMİNİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Burcu; TÜRKOZAN, Oğuz

Caretta caretta TÜRÜ DENİZ KAPLUMBAĞASI YAVRULARININ KARAPAS PLAKLARINDA GÖZLENEN PLAK SAPMALARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

CİHANGİR, Bülent; ÜNLÜOĞLU, Aydın; TIRAŞIN, Eyüp Mümtaz; BENLİ, Hüseyin Avni

İZMİR KÖRFEZİ’NİN DEMERSAL BALIKÇILIK KAYNAKLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZTÜRK, Bayram; TOPALOĞLU, Bülent; KARAKULAK, Saadet F

MARMARA DENİZİ MAKROBENTİK OMURGASIZ FAUNASI ÜZERİNE BİR ÖN DEĞERLENDİRME Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZAYDIN, Okan; TAŞKAVAK, Ertan; AKALIN, Sencer

EGE DENİZİ’NDEKİ KANCAAĞIZ PİSİ BALIĞI’NIN, Citharus linguatula (LİNNAEUS, 1758), BÜYÜMESİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞKAVAK, Ertan; GÜRKAN, Şule (ATABEY); AKÇINAR, Salim Can

İZMİR KÖRFEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEN DENİZKAPLUMBAĞASI VAKA KAYITLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞKAVAK, Ertan

NİL YUMUŞAK KABUKLU KAPLUMBAĞASI’NIN, Trionyx triunguis (Forskal, 1775) KIYILARIMIZDAKİ SON DURUMU VE TÜRÜ KORUMAYA YÖNELİK ALTERNATİF BİR TEDBİR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ALTUN, Tülay; BEKLEVİK, Gülsün; KİRİŞ, Gül A; DİKEL, Suat; POLAT, Abdurrahman; ÇELİK, Filiz

FARKLI BESLEME ORANLARININ, KAFESLERDE YETİŞTİRİLEN TİLAPİA (Oreochromis niloticus, L.,1757)’ LARDA GELİŞME VE VÜCUT BESİN MADDE BİLEŞENLERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

YURGA, Levent; KORAY, Tufan

BİLATERAL SİMETRİLİ MİKROPLANKTON TÜRLERİNİN BİLGİSAYARLA BİYO-VOLÜMLERİNİN HESAPLANMASI (CAD UYGULAMALARI) Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

USTAOĞLU, Ruşen M; BALIK, Süleyman; MİS, Didem ÖZDEMİR; AYGEN, Cem

EĞRİGÖL’ÜN (GÜNDOĞMUŞ-ANTALYA) ZOOPLANKTONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Zeki M; KOCA, Seval B; KARAŞAHİN, Belgin

EBER GÖLÜ (AFYON)’NDE YAYILIŞ GÖSTEREN GASTROPODA (SALYANGOZLAR) TÜRLERI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

SARIKAYA, Rabia; SELVİ, Mahmut; YILMAZ, Mehmet; GÜL, Ali; ERKOÇ, Figen

CİVA-II-KLORÜR’ÜN Poecilia reticulata ÜZERİNDEKİ AKUT TOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE DAVRANIŞ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAPAR, Sırma

MOGAN GÖLÜ PLANKTONİK SİLİYATLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

AKIN, Şenol

SUCUL EKOSİSTEMLERDE BESİN ZİNCİRİ ÇALIŞMA METODLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

22 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 1-3 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 1. cilt 1. sayısında (2003) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.