bp02
Akuademi.Net
Su Ürünleri Akademik Bildiriler Yayim Sistemi
Akuademi.Net
Su Ürünleri Akademik Bildiriler Yayim Sistemi
Akuademi.Net
Su Ürünleri Akademik Bildiriler Yayim Sistemi

bp02

XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01-04 Temmuz 2009, Rize

Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma

Görkem DALKIRAN1*, Birol BAKİ1

1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi 77000 Yalova Türkiye

Özet
Çalışmada Yalova ilinde sportif (amatör) balıkçılık yapmak amacıyla müracaat eden kişilerin yaş ve meslek grupları ile almış oldukları belgelerini yenileme (vize) oranları araştırılmıştır. Çalışmada 2005–2008 yılları arasında amatör olarak balıkçılık yapmak amacıyla müracaat eden 1147 kişinin, Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarındaki bulunan bilgileri kullanılmıştır. Belge almak için müracaat edenlerin büyük bir çoğunluğu Yalova ve ilçelerinde ikamet ederken (%92.33), il dışında ikamet edenlerin oranı da %7.67’dir. Amatör balıkçı belgesine sahip olanların büyük bir çoğunluğu 51 yaş üstü (%41.06) kimselerden oluşmaktadır. 41–50 yaş grubunda bulunan kimselerin oranı %24.67 iken 31–40 yaş grubunda bulunan kimselerin oranı da %24.94’tür. Yalova ilinde amatör balıkçılık yapan kimselerin %26.24’ü emeklidir. Bu çalışmanın sonucuna göre; amatör balıkçılığın orta yaş ve üzerindeki daha çok emekli kesimin rağbet ettiği bir sportif faaliyet olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sportif Balıkçılık, Amatör Balıkçılık, Yalova, Yaş Grupları, Meslek Grupları

ÖZET (PDF)

TAM METİN (PDF)

< indeksSon güncelleme:
January 19. 2016 00:29:55
Powered by cmsimple.dk - cmsimple-styles.com
Prepared by E. Ustundag