BİLDİRİ VE MAKALE ARAMALARI İÇİN BU SAYFAYI KULLANINIZ

1124 entries « 56 of 57 »
1101. MUTLU, Cengiz; DUZGÜNEŞ, Ertug; ŞAHIN, Cemalettin: DOğU KARADENiZ'DEKİ HAMSt (Eneraulis encrasicolus. L,l 758) BALIKLARININ BAZI POPULASYON PARAMETRELERi ÜZERINE BİR ARAşTIRMA. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1102. ARAL, Orhan; BÜYÜKHATİPOĞLU, Şevket; ERDEM, Muammer; AĞIRAĞAÇ, Cumali: FARKLI STOKLAMA YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ(Oncorhynchus mykiss W., 1792) DENiZDEKi GELİŞMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1103. SARIEYYÜPOĞLU, Mustafa; KÖKSAL, Meliha: BALIK HASTALIKLARININ TIBBİ BİTKİLERLE TEDAVi VE KONTROLUNUN ARA§TIRILMASI. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1104. DÜGEL, Muzaffer; GÖKÇE, Didem; KAZANCI, Nilgün: ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YARARLANILAN YUVARLAKÇAY'IN (köyceğiz-muğla) fizİko-kimyasal Özellİkleri ve alabalık ÇİFTLİĞİNİN yuvarlakÇayın su kalitesine etkisinin fiziko- kimyasal ve biyolojik parametrelerle belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1105. BARLAS, Murat: Akarsu kirlenmesinin biyolojik ve kimyasal yönden değerlendirilmesi ve kriterleri. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1106. TEMİZER, Akın: ELAZIG-HAZAR GÖLÜNDE IZLENEN SORUNLAR VE GÖLÜN GELECEĞİ. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1107. YAVUZ, Orhan; YAVUZ, Fahri; TURKMEN, Mustafa: GÜMRÜK BİRLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-AVRUPA TOPLULUĞU SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN SON DURUMU. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1108. İŞGÖZ, Bilge B; ÇETIN, Kader: SU ÜRÜNLERİNDEN ENZİM ELDESİ VE BESİN ENDÜSTRİSİNDE kULLANIMI. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1109. KÖSE, Sevim: SU URUNLERİNDEN KAYNAKLANAN HISTAMİN ZEHiRLENMESİ VE ONEMI. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1110. ŞENER, Erdal: YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN AQUATIK TÜRLERİN BESLENMESiNDE ASKQRBİK ASİDİN ÖNEMİ. Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1111. SAMSUN, Osman; ÖZDAMAR, Emin; ARAL, Orhan: SU ÜRÜNLERİ AVLANMA SİRKÜLERLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1112. AKYURT, İhsan; KIRIM, Birsen; ŞENTÜRK, Emine: TİCARİ BİR PELET ALABALIK YEMİNE, FARKLI DÜZEYLERDE İLAVE EDİLEN MELASIN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (Oncorhynchus mykiss) BÜYÜMESİ, YEM DEĞERLENDİRMESİ VE YAŞAMA ORANI ÜZERİNE ETKİLERİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1113. TOPKAYA, Bülent; ŞEN, Bülent: SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ve SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1114. ÇETİNKAYA, Osman: VAN GÖLÜ HAVZASI SU KAYNAKLARI VE BALIKÇILIK POTANSİYELİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1115. ÖZDAMAR, Emin; SAMSUN, Osman; ARAL, Orhan: KARADENİZ BALIKÇILIĞININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1116. CONK, Meltem; CİRİK, Semra: TROPİKAL AkVARYUM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÜLKEMİZ ŞARTLARlNDA YAPILABİLİRLİĞİ VE BALIK HAVUZU ATIKLARININ BÜYÜMEYE ETKİSİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1117. ÖGDÜL, Rahmi G; ŞENER, Erdal: BALIKLARIN LARVAL EVRESİNDEKİ SİNDİRİM KANALI FİZYOLOJİSİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1118. KOCAMAN, Esat Mahmut; ARAS, Mevlüt N; ARAS, Sıtkı M: KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN ÖNEMLİ SU KAYNAKLARI VE ÖNEMLİ BALIK TÜRLERİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1119. AYDIN, Seyit; AKYURT, İhsan; ERDOĞAN, Orhan: SU TARIMINDA BIYOTEKNOLOJIK UYGULAMALAR I BESLEME. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1120. BİRCAN, Recep: BAFRA BALIK GÖLLERİ SAZAN {Cyprinua carpio L.,1758) POPULASYONUNUN BAZI YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1124 entries « 56 of 57 »

Not: Aramalarınızda “i, ı, ğ, ş” harflerini kullanırken aşağıdaki seçenekleri deneyebilirsiniz.

  • Büyük “İ” yerine küçük “i” kullanmak.
  • Küçük “ı” yerine büyük “I” kullanmak.
  • “ş veya Ş” yerine “s veya S” kullanmak.
  • “ğ veya Ğ” yerine “g veya G” kullanmak.