BİLDİRİ VE MAKALE ARAMALARI İÇİN BU SAYFAYI KULLANINIZ

1124 entries « 56 of 57 »
1101.

MUTLU, Cengiz; DUZGÜNEŞ, Ertug; ŞAHIN, Cemalettin

DOğU KARADENiZ'DEKİ HAMSt (Eneraulis encrasicolus. L,l 758) BALIKLARININ BAZI POPULASYON PARAMETRELERi ÜZERINE BİR ARAşTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1102.

ARAL, Orhan; BÜYÜKHATİPOĞLU, Şevket; ERDEM, Muammer; AĞIRAĞAÇ, Cumali

FARKLI STOKLAMA YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ(Oncorhynchus mykiss W., 1792) DENiZDEKi GELİŞMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1103.

SARIEYYÜPOĞLU, Mustafa; KÖKSAL, Meliha

BALIK HASTALIKLARININ TIBBİ BİTKİLERLE TEDAVi VE KONTROLUNUN ARA§TIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1104.

DÜGEL, Muzaffer; GÖKÇE, Didem; KAZANCI, Nilgün

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YARARLANILAN YUVARLAKÇAY'IN (köyceğiz-muğla) fizİko-kimyasal Özellİkleri ve alabalık ÇİFTLİĞİNİN yuvarlakÇayın su kalitesine etkisinin fiziko- kimyasal ve biyolojik parametrelerle belirlenmesi Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1105.

BARLAS, Murat

Akarsu kirlenmesinin biyolojik ve kimyasal yönden değerlendirilmesi ve kriterleri Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1106.

TEMİZER, Akın

ELAZIG-HAZAR GÖLÜNDE IZLENEN SORUNLAR VE GÖLÜN GELECEĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1107.

YAVUZ, Orhan; YAVUZ, Fahri; TURKMEN, Mustafa

GÜMRÜK BİRLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-AVRUPA TOPLULUĞU SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN SON DURUMU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1108.

İŞGÖZ, Bilge B; ÇETIN, Kader

SU ÜRÜNLERİNDEN ENZİM ELDESİ VE BESİN ENDÜSTRİSİNDE kULLANIMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1109.

KÖSE, Sevim

SU URUNLERİNDEN KAYNAKLANAN HISTAMİN ZEHiRLENMESİ VE ONEMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1110.

ŞENER, Erdal

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN AQUATIK TÜRLERİN BESLENMESiNDE ASKQRBİK ASİDİN ÖNEMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

1111.

SAMSUN, Osman; ÖZDAMAR, Emin; ARAL, Orhan

SU ÜRÜNLERİ AVLANMA SİRKÜLERLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1112.

AKYURT, İhsan; KIRIM, Birsen; ŞENTÜRK, Emine

TİCARİ BİR PELET ALABALIK YEMİNE, FARKLI DÜZEYLERDE İLAVE EDİLEN MELASIN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (Oncorhynchus mykiss) BÜYÜMESİ, YEM DEĞERLENDİRMESİ VE YAŞAMA ORANI ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1113.

TOPKAYA, Bülent; ŞEN, Bülent

SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ve SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1114.

ÇETİNKAYA, Osman

VAN GÖLÜ HAVZASI SU KAYNAKLARI VE BALIKÇILIK POTANSİYELİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1115.

ÖZDAMAR, Emin; SAMSUN, Osman; ARAL, Orhan

KARADENİZ BALIKÇILIĞININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1116.

CONK, Meltem; CİRİK, Semra

TROPİKAL AkVARYUM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÜLKEMİZ ŞARTLARlNDA YAPILABİLİRLİĞİ VE BALIK HAVUZU ATIKLARININ BÜYÜMEYE ETKİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1117.

ÖGDÜL, Rahmi G; ŞENER, Erdal

BALIKLARIN LARVAL EVRESİNDEKİ SİNDİRİM KANALI FİZYOLOJİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1118.

KOCAMAN, Esat Mahmut; ARAS, Mevlüt N; ARAS, Sıtkı M

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN ÖNEMLİ SU KAYNAKLARI VE ÖNEMLİ BALIK TÜRLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1119.

AYDIN, Seyit; AKYURT, İhsan; ERDOĞAN, Orhan

SU TARIMINDA BIYOTEKNOLOJIK UYGULAMALAR I BESLEME Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1120.

BİRCAN, Recep

BAFRA BALIK GÖLLERİ SAZAN {Cyprinua carpio L.,1758) POPULASYONUNUN BAZI YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

1124 entries « 56 of 57 »

Not: Aramalarınızda “i, ı, ğ, ş” harflerini kullanırken aşağıdaki seçenekleri deneyebilirsiniz.

  • Büyük “İ” yerine küçük “i” kullanmak.
  • Küçük “ı” yerine büyük “I” kullanmak.
  • “ş veya Ş” yerine “s veya S” kullanmak.
  • “ğ veya Ğ” yerine “g veya G” kullanmak.