BİLDİRİ VE MAKALE ARAMALARI İÇİN BU SAYFAYI KULLANINIZ

1124 entries « 2 of 57 »
21. HANOL, Zübeyde; CİLBİZ, Mehmet; ÇINAR, Şakir; KORKUT, Oğuz S; YENER, Osman: ULUABAT GÖLÜ’NDE (BALIKESIR-TÜRKIYE) KIZILGÖZ BALIĞI (Rutilus rutilus L., 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN SADE UZATMA AĞLARIN SEÇICILIĞININ ARAŞTIRILMASI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
22. DEMIRCI, Sevil; ÖZYILMAZ, Ayşe; ŞIMŞEK, Emrah: İSKENDERUN KÖRFEZINDE BARAKÜDA Spyraena spyraena (Linnaeus, 1758)’NIN OTOLIT KIMYASI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
23. ÇİÇEK, Yasemin: BALIK İMMUNİZASYONUNDA KULLANILAN DNA AŞILARINA GENEL BİR BAKIŞ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
24. YEĞEN, Vedat; SARI, Hasan M: EĞIRDIR GÖLÜ (TÜRKİYE) ISPARTA ÇÖPÇÜ BALIĞI (Seminemacheilus ispartensis) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLIKLERI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
25. AKAYLI, Tülay; AYDIN, Sefa; ÇANAK, Özgür: KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (O. mykiss W. 1792) V. anguillarum’UN TEŞHİSİ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
26. DEMİR, Timur; AKGÜN, Hakan; ARISOY, Gülden: ÇAT BARAJI (ADIYAMAN), KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE SORUNLARI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
27. YÜCE, Songül; ÇOBAN, Zülfü M; ÖRNEKÇİ, Gürel Nedim; ŞEKER, Tunay; KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet: KEBAN BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN Chondrostoma regium (Heckel, 1843)’UN ÜREME ÖZELLIKLERI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
28. ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ; ERKOL, Itri Levent; ÜLKE, Mahmut Sergen: İSTILACI GÜMÜŞI SAZAN, Carassius gibelio (Bloch, 1782)’NUN SEYHAN HAVZASI’NDAKI MEVCUT DURUMU VE HAVZA EKOSISTEMINE OLASI ETKILERI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
29. ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ: SEYHAN BARAJ GÖLÜ (ADANA)’NDEKI Aphanius mento (Heckel, 1843)’NUN BAZI MORFOMETRIK ÖZELLIKLERI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
30. TURAL, Serpil; SARICAOĞLU, Furkan Türker; TURHAN, Sadettin: SU ÜRÜNLERININ AMBALAJLANMASINDA NANOTEKNOLOJI UYGULAMALARI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
31. BILICI, Serbest; ÜNLÜ, Erhan; ÇIÇEK, Tarık: DICLE NEHRI’NDE YAŞAYAN Capoeta trutta TÜRÜNÜN BIYOLOJISI ÜZERINE ARAŞTIRMALAR. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
32. GÜRÇAY, Selahattin: ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
33. URAL, Mevlüt Şener; SAĞLAM, Naim; KAYA, Hüsamettin; ORSAY, Hatice: FIRAT NEHRİ’NDE AVLANAN BAZI BALIK TÜRLERİNDE ENDOHELMİNTLERİN ARAŞTIRILMASI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
34. YILDIRIM, Nuran CIKCIKOGLU; AKSU, Önder; YILDIRIM, Numan; DANABAŞ, Durali; DANABAŞ, Seval: YEREL BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS (Coriolus versicolor) TARAFINDAN ARITILMIŞ TEKSTIL ATIK SUYUNA MARUZ KALAN KEREVIT (Astacus leptodactylus)’DE ASETILKOLIN ESTERAZ SEVIYELERINDEKI DEĞIŞIMLER. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
35. YILDIRIM, Numan; YILDIRIM, Nuran CIKCIKOGLU; AKSU, Önder; DANABAŞ, Durali; DANABAŞ, Seval: BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS (Coriolus versicolor) ILE ARITILMIŞ TEKSTIL ATIKSUYUNA MARUZ KALAN Astacus leptodactylus’DA ANTIOKSIDANT CEVAP. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
36. BİRİCİ, Nevim; ŞEKER, Tunay; BALCI, Mustafa; ÇELİK, Burcu; KILIÇ, Ali; GÜNEŞ, SEÇİL: ELAZIĞ İLİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYONUN KULLANIMI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
37. YÜNGÜL, Mücahit; KARAMAN, Zuhal: ÇELİK GÖLÜ’NDE YAŞAYAN YAYIN BALIĞI (Silurus glanis Linnaeus, 1758)’NIN YAŞ VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
38. ÖZYURT, Gülsün; ÖZKÜTÜK, Serhat A; ŞİMŞEK, Ayşe; YEŞİLSU, Faruk A; ERGÜVEN, Merve: BALIK PROTEINLERINDEN HAZIRLANAN YENILEBILIR KAPLAMALARIN SOĞUKTA VE DONDURULARAK DEPOLANAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) FILETOLARININ RAF ÖMRÜ VE KALITELERI ÜZERINE ETKILERI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
39. BAYOĞLU, Merve; GÜLLE, İskender: KARACAÖREN I BARAJ GÖLÜ (BURDUR) PLANKTONIK SIYANOBAKTERI KOMPOZISYONUNA (1997-2013) KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE KENTSEL ATIKSULARIN OLASI ETKILERI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
40. IŞIK, Oya; AK, Burcu; USLU, Leyla; USLU, Mehmet: Spirulina platensis’IN LIPIT MIKTARINA AZOT EKSIKLIĞI VE YÜKSEK TUZLULUĞUN ETKISI. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014. (Type: Conference | Abstract | Links | BibTeX)
1124 entries « 2 of 57 »

Not: Aramalarınızda “i, ı, ğ, ş” harflerini kullanırken aşağıdaki seçenekleri deneyebilirsiniz.

  • Büyük “İ” yerine küçük “i” kullanmak.
  • Küçük “ı” yerine büyük “I” kullanmak.
  • “ş veya Ş” yerine “s veya S” kullanmak.
  • “ğ veya Ğ” yerine “g veya G” kullanmak.