Doğu2014 – 8

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ V. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (2014)

POSTERLER

76 entries « 4 of 4 »

2014

KERKMANN, Gina Raluca; YAKAN, Selvinaz

MURAT NEHRİNDE SİLLİLER (Protozoa - Ciliophora) KULLANILARAK SAPROBİK DERECESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR VERİ ÇALIŞMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAYLAN, Makbule; MAZI, Gamze; ÇAM, Özgen Arzu

SU ÜRÜNLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA GÜNCEL GELİŞMELER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KARAKAYA, Gökhan; GÖLBAŞI, Selami; GÖLBAŞI, Gülsüm ÖZER

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ’NDE SICAKLIK VE ÇÖZÜNMÜŞ OKSIJEN DEĞERLERININ DIKEY YÖNDE DEĞIŞIMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖRNEKÇI, Gürel Nedim; DANABAŞ, Durali

TÜRKİYE’DEKİ BALIK YEMİ ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ALPASLAN, Kenan; KARAKAYA, Gökhan; KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet; KOÇER, Mehmet Ali Turan

KALECİK VE CİP BARAJ GÖLLERİNİN (ELAZIĞ) KIYI BÖLGESİNDE SU KALİTESİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet; KARAKAYA, Gökhan; ALPASLAN, Kenan; ÖZBEY, Nurten; AKGÜN, Hakan; YILDIZ, Nurettin; ÖZKAN, Kadir

BALIKLIGÖLÜN (ŞANLIURFA) SU KALİTESİNİN MEVSİMSEL OLARAK İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

CENGİZ, Özgür; ÖZEKİNCİ, Uğur; ÖZTEKİN, Alkan; ASLAN, Alparslan

GELIBOLU YARIMADASI’NDAKI İZMARIT BALIĞI’NIN (Spicara maena Linnaeus, 1758) BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KIRICI, Muammer; KIRICI, Mahinur; BEYDEMİR, Şükrü; ATAMANALP, Muhammed

BAZI METALLERIN Capoeta trutta SOLUNGAÇ DOKUSUNDAN SAFLAŞTIRILAN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHIDROGENAZ ENZIMI ÜZERINE In Vitro ETKILERININ İNCELENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

CANPOLAT, İlhan; MEMİŞOĞLU, Erdem; GÜRÇAY, Selahattin

ELAZIĞ İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN MEVCUT DURUMU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAK, Zehra Duygu; FİRİDİN, Şirin; EROĞLU, Oğuzhan

GENETIK VERI TABANININ UYGULAMAYA AKTARIMI: KAHVERENGI ALABALIKLARDA ORJIN TESPITI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

GARGACI, Aysun; DUYAR, Hünkar A

OSMANLI MUTFAĞINDA SU ÜRÜNLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KURT, Recep; ÖZCAN, Gülnaz; GÜNDÜZ, Mehmet Nur; YILDIZ, Çiğdem; AYDOĞAN, Hakan

BATMAN ÇAYI’NIN BALIK FAUNASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖKTENER, Ahmet; ÇAKIR, Dilek TÜRKER

MARMARA DENIZI’NDEN Mothocya epimerica Costa, 1851 (Flabellifera: Cymothoidae)’NIN BAZI MORFOLOJIK KARAKTERLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Numan; YILDIRIM, Nuran CIKCIKOGLU; AKSU, Önder; DANABAŞ, Durali; DANABAŞ, Seval

BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS (Coriolus versicolor) ILE ARITILMIŞ TEKSTIL ATIKSUYUNA MARUZ KALAN Astacus leptodactylus’DA ANTIOKSIDANT CEVAP Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KARAMAN, Zuhal; YÜNGÜL, Mücahit; KÖPRÜCÜ, Sibel

Acipenser stellatus (PALLAS, 1771)’UN SOLUNGAÇLARINDA BAZI HİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KAYIM, Murathan; KUTLUYER, Filiz; KIZAK, Volkan; CAN, Erkan

BALIKLARDA ÜREMENIN UYARILMASINDA OVOPEL UYGULAMALARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

76 entries « 4 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 31 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.