Doğu2014 – 8

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ V. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (2014)

POSTERLER

76 entries « 2 of 4 »

2014

KÜÇÜKGÜLMEZ, Aygül; ÇELIK, Mehmet

KARİDES KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTIN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ VE BUZDOLABINDA DEPOLANAN HAMSİ’NİN DUYUSAL ÖZELLİKLERİÜZERİNE ETKİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZYER, Buket ÖZKAN

VİRAL BALIK HASTALIKLARI TEŞHİS METOTLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

AVSEVER, Meriç Lütfi

BAKTERİYEL BALIK HASTALIKLARININ ÜLKEMİZDEKİ GENEL DURUMU VE BAŞLICA ÖNEMLİ SORUNLAR Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMIR, Nurgül Şen; CAF, Fatma

BİNGÖL YÜZEN ADALAR Cyclops vicinus YAĞ ASİTİ İÇERİĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

TAMAN, Seda; ÜNLÜ, Erhan

DICLE NEHRINDE YAŞAYAN TAHTABALIĞI (Acanthobrama marmid Heckel, 1843)’NIN OVARYUM GELIŞIMININ HISTOLOJIK OLARAK İNCELENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNDÜZ, Fatih; DEMİROL, Ferhat; YÜKSEL, Fahrettin; YILDIRIM, Tacettin; MEMİŞOĞLU, Erdem; CANPOLAT, İlhan

TORTUM GÖLÜ BALIK POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLIE METODU İLE ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİROL, Ferhat; GÜNDÜZ, Fatih; YÜKSEL, Fahrettin; KURTOĞLU, Mehtap; BERİ, Abdulmuttalip; YILDIRIM, Tacettin

KEBAN BARAJ GÖLÜ KEREVİT (Astacus Leptodactylus ESCHSCHOLTZ, 1823) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BİLGİN, Fuat; YEGEN, Vedat; ÇETİNKAYA, Soner; YAĞCI, Kadir A; UYSAL, Rahmi

ESKIŞEHIR İLINDEKI BAZI BARAJ VE GÖLETLERDEKI İNCI BALIĞI (Alburnus escherichii Steindachner, 1897)’NIN BOY-AĞIRLIK, BOY-BOY İLIŞKILERI, KONDISYON FAKTÖRLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAYLAN, Makbule; MAZI, Gamze; GÜNDOĞDU, Sedat

BALIK BESLEMEDE BIYOTEKNOLOJIK UYGULAMALAR Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZYURT, Gülsün

pH AYARLAMA YÖNTEMIYLE EKSI BALIĞINDAN (Equulites klunzingeri) ELDE EDILEN PROTEINLERIN AMINO ASIT KOMPOZISYONUNDAKI DEĞIŞIMLER Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

POLAT, Hamza

KIRLANGIÇ BALIĞININ (Chelidonichthys lucerna) YUMURTA ÖZELLIKLERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

HARLIOĞLU, Ayşe Gül

KÜLTÜR BALIKLARINDA DÖL ALIMINDA HORMON KULLANIMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

HARLIOĞLU, Ayşe Gül

ARAŞİDONİK ASİDİN BALIK BESLEMESİNDE ÖNEMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ERDEM, Yakup; SÖYLEYİCİ, Hilal; ÖZDEMİR, Süleyman

SİNOP İLİ İÇSULARINDA BULUNAN İSTİLACI BALIK TÜRLERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Süleyman; SÖYLEYİCİ, Hilal; ARIDENİZ, Baykal; ÖZSANDIKÇI, Uğur; BÜYÜKDEVECİ, Ferhat; KARAİSMAİLOĞLU, Ersin

BATI KARADENİZDE KULLANILAN ALGARNA AĞLARININ TÜR KOMPOZİSYONU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

ARSLAN, İbrahim Hakkı; OYMAK, Seyit Ahmet

ŞANLIURFA İLİNDE BALIK İŞLETMELERİNİN YAPISAL, TEKNİK VE EKONOMİK ANALİZİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

EROL, Kamile Gonca; ÖZKÖK, Remziye; ÇINAR, Şakir; CEYLAN, Mustafa; KOCA, Seval BAHADIR; DİDİNEN, Behire Işıl

KÜLTÜR KOŞULLARINDA TATLISU İSTAKOZU Astacus leptodactylus’UN EMBRIYONIK VE POST-EMBRIYONIK GELIŞIMININ İNCELENMESI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

KOCABAŞ, Mehmet; BAŞÇINAR, Nadir; KUTLUYER, Filiz

KIRMIZI BENEKLI ALABALIK YOKSA YASAK DA YOK! Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

IŞIK, Oya; AK, Burcu; USLU, Leyla; USLU, Mehmet

Spirulina platensis’IN LIPIT MIKTARINA AZOT EKSIKLIĞI VE YÜKSEK TUZLULUĞUN ETKISI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

BAYOĞLU, Merve; GÜLLE, İskender

KARACAÖREN I BARAJ GÖLÜ (BURDUR) PLANKTONIK SIYANOBAKTERI KOMPOZISYONUNA (1997-2013) KÜLTÜR BALIKÇILIĞI VE KENTSEL ATIKSULARIN OLASI ETKILERI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, Elazığ, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

76 entries « 2 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 31 Mayıs – 2 Haziran 2014 tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.