Doğu1998 – Bildiriler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ III. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1998)

BİLDİRİLER

67 entries « 4 of 4 »

1998

ARABACI, Muhammed; ÇAĞIRGAN, Haşmet

YÜKSEK ALKALİ SULARDA YAŞAYAN VE BU SULARA ADAPTE EDİLMEYE ÇALIŞILAN BALIKLARDA AMONYAK ATILIMI, ASiT-BAZ VE SIVI-ELEKTROLİT DENGESİNİN DÜZENLENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

TORCU, Hatice; TÜRKER, Dilek; MATER, Savaş

KUZEY EGE DENİZİ EDREMİT KÖRFEZİ'NDE ASIL HANİ BALIĞI (SERRANUS CABRILLA LINNEAUS, 1758) POPULASYONUNUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

DAĞDEMİR, Vedat; BİRİNCİ, Avni

TÜRKİYE'DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMA DURUMU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

YILMAZ, Harun; BUHAN, Ekrem

BODRUM'DA SÜNGERCİLİĞİN GEÇMİŞİ VE GÜNCEL DURUMU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

GÖKOĞLU, Mehmet; AYDIN, Hamdi; ÇİLOĞLU, Erhan

ANTALYA KÖRFEZİNDE EKONOMİK ÖNEME SAHİP YENGEÇLERİN AVCILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BALIK, İsmet

SUDAK BALIĞI (STIZOSTEDION LUCIOPERCA (L. 1758)) AVCILIĞINDA MULTİFİLAMENT FANYALI VE GALSAMA AĞLARI İLE MONOFİLAMENT GALSAMA AĞLARININ AV VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

DEĞİRMENCİ, Ali; AKYOL, Abdurrezzak

LEBİSTES (POECILIA RETICULATUS)'İN DENİZ SUYU TANKLARINDA ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

67 entries « 4 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 10-12 Haziran 1998 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.