Doğu1998 – Bildiriler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ III. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1998)

BİLDİRİLER

67 entries « 3 of 4 »

1998

ŞEVİK, Ramazan; HARTAVİ, Şıhmüslüm; KILIÇ, Ömer Sait; YAPALAK, Suat

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ (BOZOVA AVLAK SAHASI) YÜZEY SULARININ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ1 Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ERÜZ, Coşkun; SİVRİ, Nüket; BORAN, Muhammet; KURTOĞLU, İlker Zeki

TRABZON KIYILARINDA SU KİRLİLİĞİNİN BALIKÇILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

HALİLOĞLU, İbrahim H; ATAMANALP, Muhammed

SAZAN KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN BAZI HORMONLAR VE UYGULAMA METOTLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

KIZILOĞLU, Semiha; PEKER, Kenan; DAĞDEMİR, Vedat

GIDA SANAYİİ İÇERİSİNDE SU ÜRÜNLERİ SANAYİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ATSAN, Tecer; AKGÜN, Erkan

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI VE T.C. ZİRAAT BANKASININ BU SEKTÖRLE İLGİLİ ERZURUM İLİNDEKİ FAALİYETLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

CANYURT, Mehmet Ali; ÇÖPTEN, R; TÜRKMEN, G

İZMİR İLİNDE DENİZ BALIKLARI ÜRETEN İŞLETMELERİN ÜRETİM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

OKUMUŞ, İbrahim; BAŞÇINAR, Nadir; ALKAN, Mehmet Zeki; KURTOĞLU, İlker Zeki

KAYNAK ALABALIĞININ (SALVELİNUS FONTİNALİS) DOĞU KARADENİZ KOŞULLARINDA DENİZ SUYU VE TATLISU ORTAMLARINDAKİ BÜYÜME VE KÜLTÜR POTANSİYELİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

HALİLOĞLU, İbrahim H; ARAS, Mevlüt N; ARAS, Sıtkı M

BALIKÇILIĞIN DİĞER TARIMSAL FAALİYETLERLE BİRLEŞTİRİLMESİN (ZİRAİ ENTEGRASYON) Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BUHAN, Ekrem; YILMAZ, Harun

BODRUM YARIMADASI VE KÖYCEĞİZ LAGÜN SİSTEMİ FEKAL KİRLİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞME ORTAMLARINA ETKİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ERGENE, Serap

GÖKSU IRMAĞINDA YAŞAYAN BARBUS CAPİTO PECTORALİS HECKEL, 1843' İN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAĞIRGAN, Haşmet

YERSİNİA RUCKERİ'NİN BİOTİN-AVİDİN SANDVİÇ ELISA İLE SEROTİPLENDİRİLMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BORAN, Muhammet; KARAÇAM, Hikmet; KUTLU, Sebahattin

DETERJANLARIN TATLI SU ORTAMINDA BİYOLOJİK PARÇALANMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

AYDIN, Seyit; BULUT, Musa; GÜRE, Hayati; ENGİN, Murat

PİRANA (SERRASALMUS NATTEREN) BALIKLARINDA GÖRÜLEN PROVİDENCİA ALCALİFACİENS ENFEKSİYONU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

YAPALAK, Suat; YÜKSEL, Mahmut

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ (FIRAT)’NDE YAŞAYAN Capoeta trutla (Heckel,1843)’nın BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

YANIK, Telat; ARAS, Sıtkı

MEZBAHA YAN ÜRÜNLERİ UNLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS) YAVRU YEMLERİNDE BALIK UNU YERİNE KULLANILMALARININ VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

SAĞLAM, Naim

HIRUDO MEDICINALIS' (L., 1758) İLE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS ) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

EMRE, Yılmaz

KEPEZ SU ÜRÜNLERİ ÜRETME İSTASYONU AYNALI SAZAN CYPRINUS CARPIO L. ANAÇLARINDA GÖRÜLEN YUMURTA BOZULMASININ İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ERGENE, Serap; YALÇIN, Şükran; KARAHAN, Arzu

İKİ FARKLI LOKALITEDE YAŞAYAN CLARIAS LAZERA VALECIENNES, 1840' NIN METRİK VE MERISTİK KARAKTER DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ŞEVİK, Ramazan; KILIÇ, Ömer Sait

BOZOVA 1 (BÜYÜKGÖL) VE BOZOVA 2 (KÜÇÜKGÖL) GÖLETLERİNDEKİ HAYVANSAL ORGANİZMALARIN TESPİTİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ŞEVİK, Ramazan; HARTAVİ, Şıhmüslüm; KILIÇ, Ömer Sait; YÜKSEL, Mahmut

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ BOZOVA AVLAK SAHASI BALIK TÜRLERİNİN BAZI EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

67 entries « 3 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 10-12 Haziran 1998 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.