Doğu1998 – Bildiriler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ III. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1998)

BİLDİRİLER

67 entries « 1 of 4 »

1998

ATAY, Doğan

SU ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

SEÇER, Selçuk; KORKMAZ, Şeref A; BEKCAN, Süleyman

BRACHİONUS PLİCATİLİS YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI SU SICAKLIKLARI VE TUZLULUK ORANLARININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ÇELİKKALE, Salih M; KURTOĞLU, İlker Zeki; ŞAHİN, Saniye; SİVRİ, Nüket; AKYOL, Abdurrezzak

GÖKKUŞAĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS) VE KAYNAK ALABALIĞI (SALVELİNUS FONTİNALİS, MİTCHİLL 1814)'NIN ET VERİM ÖZELLİKLERİ VE ETİN BİYOKİMYASAL BİLEŞİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

KAZANCI, Nilgün; GİRGİN, Sönmez

SUCUL EKOSİSTEMLERİN ÇEVRE KALİTESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İZLENMESİNDE ÜÇ TEMEL BİYOLOJİK YAKLAŞIM Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ÖLMEZ, Murtaza; KORKMAZ, Şeref A; ATAY, Doğan

AGE AND GROWTH OF BARBEL (BARBUS CAPiTO CAPITO GULDENSTADT, 1773) POPULATION IN THE HATILA BROOK, THE CORUH RIVER (TURKEY) Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

CANYURT, Mehmet Ali; FORUDİ, Ferhad

HAZAR DENİZİNDE MERSİN BALIKLARI AVCILIĞI VE HAVYAR ÜRETİMİ SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

KARAÇAM, Hikmet; KUTLU, Sebahattin; BORAN, Muhammet

TRABZON'DA SATILAN MEZGİT BALIKLARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Niyazi; BARLAS, Murat; ÖZDEMİR, Nedim

DALAMAN-KAPUKARGIN KÖYÜNDE BULUNAN KOCAGÖL'ÜN LİMNOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BİRCAN, Recep

BAFRA-ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ'NDEKİ SAZAN BALIĞININ (CYPRİNUS CARPİO L., 1758) KONDÜSYON FAKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ERGENE, Serap; KURU, Mustafa

AKGÖL- PARADENİZ LAGÜNLERİNDE ( SİLİFKE ) YAŞAYAN LİZA AURATA (RİSSO, 1810)' NIN ÜREME ÖZELLİKLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BİRİNCİ, Avni; AYDIN, Fatmagün; DAĞDEMİR, Vedat; KESKİN, Atilla

AVRUPA BİRLİĞİ BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANAN YAPISAL POLİTİKALAR Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

AKÇİÇEK, Eren

DÜNKÜ İSTANBUL'UN " BALIKLARI " , " BALIK PAZARLARI " VE " BALIK SATICILARI" Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BALIK, İsmet; ÇUBUK, Hıdır

FARKLI DONAM FAKTÖRLERİ İLE DONATILMIŞ GALSAMA AĞLARININ SUDAK BALIĞI (STİZOSTEDİON LUCİOPERCA) AVCILIĞINDA AV VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞKAVAK, Ertan; MATER, Savaş; BİLECENOĞLU, Murat

KIZILDENİZ GÖÇMENİ BALIKLARIN DOĞU AKDENİZ KIYILARIMIZDAKİ (MERSİN-SAMANDAĞ) DAĞILIMI VE BÖLGE BALIKÇILIĞINA ETKİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

BALTA, Fikri; ÇAĞIRGAN, Haşmet

KÜLTÜRÜ YAPILAN ALABALIKLARDA (ONCORHYNCHUS MYKISS) GÖRÜLEN "FLEXIBACTER COLUMNARIS" ENFEKSİYONU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

İKİZ, Ramazan; BECER, Arzu Z; GÜMÜŞ, Erkan; GÜLYAVUZ, Hayri

AKSU ÇAYINDA YAŞAYAN (Barbus capito pectoralis HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ATAY, Dogan; BEKCAN, Süleyman; KORKMAZ, Şeref A

Denİz balıklarrının yavrularının beslenmesinde kullanılan zooplanktonlardan brachionus plicatilis (o. f. muller) Üzerİne değişik besin ortamlarinin etkisi Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

GÜMÜŞ, Aysun; POLAT, Nazmi

KARADENIZ' DE YASAYAN GOBIUS MELANOSTOMUS' TA YAS BELIRLEME Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

DİLER, Öznur; DEMİRKAN, Tamer; ALTUN, Soner; ÇALIKUŞU, Firdevs

FETHİYE BÖLGESİNDEKİ BAZI ALABALIK İŞLETMELERİNDE YERSİNİOSİS'İN MEVSİMSEL DAĞILIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

ÜNAL, Vahdet; ÖZEKİNCİ, Uğur; AKYOL, Okan

FOÇA TROL BALIKÇILIĞININ BUGÜNKÜ DURUMU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

67 entries « 1 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 10-12 Haziran 1998 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.