Doğu1995 – Genel Bilgi

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ II. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1995),
14-16 Haziran 1995 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü tarafından Erzurum’da düzenlenmiştir.

Bildiri özetlerine ve tam metinlere ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

BİLDİRİLER

Bildiri kitabında toplam 52 bildiri yer almaktadır.

  1. BİLDİRİLER (52 Bildiri)

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Haziran 1995 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.

Sempozyum Düzenleme Komitesi

BAŞKAN
Prof. Dr. Zeki ERTUGAY (Onursal Başkan)
Prof. Dr. Sıtkı ARAS (Başkan)

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. İhsan AKYURT
Prof. Dr. Hakkı EMSEN
Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU
Doç. Dr. Mükerrem KAYA
Doç. Dr. Bülent KESKİNLER
Yrd. Doç. Dr. N. Mevlüt ARAS
Yrd. Doç. Dr. E. Mahmut KOCAMAN
Yrd. Doç. Dr. Orhan YAVUZ
Dr. Ayten DEMİRTAŞ

SEMPOZYUM SEKRETERİ
Prof. Dr. Sıtkı ARAS
Arş. Gör. Özer AYIK

SEKRETER YARDIMCILARI
Arş. Gör. Muhammed ATMANALP
Arş. Gör. H. İbrahim HALİLOĞLU
Bilsen BİLGİLİ