Doğu1995 – Bildiriler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ II. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1995)

BİLDİRİLER

52 entries « 3 of 3 »

1995

YANIK, Telat; ARAS, Sıtkı M

BALIK HAVUZLARINDA AMONYAK, NİTRİT PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ULUPINAR, Mehmet; ÇELİKKALE, Salih M

BüYÜK GIRGIR TAKIMLARININ EKONOMİK DURUMLARI VE BU TAKIMLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN SORUNLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

YETİM, Hasan; ARAS, Mevlüt N

BÜYÜME REGÜLATÖRLERİNİN (p Agonislik Ajanlar) BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

BAHAR, Mustafa; DURUKANOĞLU, Fehmi H; ERüZ, Çoşkun

DENİZEL ORTAMDA SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILACAK ALANLARIN BELİRLENMESİNDE SU SICAKLIĞININ ÖNEMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ŞAHİN, Cemalettin; DÜZGÜNEŞ, Ertuğ; MUTLU, Cengiz

DOĞU KARADENtZDEKİ AKMİDYENİN (Anadara cornea. Reeve. 1844) BAZI POPULASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

BARLAS, Murat; İKİEL, Cercis; ÖZDEMİR, Nedim

GÖKOVA KÖRFEZÎ'NDEKİ AKARSU KAYNAKLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL AÇIDAN İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ÇETİNKAYA, Osman; ELP, Mahmut

İNCİ KEFALİNİN ( CHALCALBURNUS TARİCHİ, PALLAS 1811) MORFOLOJİK ANATOMİSİ VE SİSTEMATİK ÖZELLİKLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

DİNÇER, Cemal A; KÖSE, Ercan; DURUKANOĞLU, Fehmi H

Karadeniz Tipi Balıkçı Teknelerinin Maliyet Hesabı İçin Pratik Bir Yöntem Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDAMAR, Emin; ARAL, Orhan

Orta Karadeniz Bölgesindeki Balık Unu Fabrikalarında 1994-95 Av Sezonunda İşlenen Balıkların Kompozisyonunun İncelenmesi Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

SAMSUN, Osman

SAMSUN KÖRFEZİNDE 1994-1995 AVLANMA SEZONUNDA DİP TROLLERİ ÎLE AVLANAN KAYA BALIĞININ (Gobius melanostomus) BAZI BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ERÜZ, Coşkun; DURUKANOĞLU, Fehmi; BAHAR, Mustafa

UPWELLİNG SİRKÜLASYONUNUN SU ÜRÜNLERİ VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ VE KARADENİZ'DEKİ DURUM Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

DUYAR, Hünkar A.; ÇETİNKAYA, Osman

VAN GÖLÜ'nde YAŞAYAN İNCİ KEFALİ (Chalcalburnus tarichi Pallas 1811) 'nden BALIK UNU YAPIMI ve ELDE EDİLEN UNUN KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

52 entries « 3 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Haziran 1995 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.