Doğu1995 – Bildiriler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ II. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1995)

BİLDİRİLER

52 entries « 2 of 3 »

1995

ARAL, Orhan; BÜYÜKHATİPOĞLU, Şevket; ERDEM, Muammer; AĞIRAĞAÇ, Cumali

FARKLI STOKLAMA YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ(Oncorhynchus mykiss W., 1792) DENiZDEKi GELİŞMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

SARIEYYÜPOĞLU, Mustafa; KÖKSAL, Meliha

BALIK HASTALIKLARININ TIBBİ BİTKİLERLE TEDAVi VE KONTROLUNUN ARA§TIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

DÜGEL, Muzaffer; GÖKÇE, Didem; KAZANCI, Nilgün

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YARARLANILAN YUVARLAKÇAY'IN (köyceğiz-muğla) fizİko-kimyasal Özellİkleri ve alabalık ÇİFTLİĞİNİN yuvarlakÇayın su kalitesine etkisinin fiziko- kimyasal ve biyolojik parametrelerle belirlenmesi Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

BARLAS, Murat

Akarsu kirlenmesinin biyolojik ve kimyasal yönden değerlendirilmesi ve kriterleri Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

TEMİZER, Akın

ELAZIG-HAZAR GÖLÜNDE IZLENEN SORUNLAR VE GÖLÜN GELECEĞİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

YAVUZ, Orhan; YAVUZ, Fahri; TURKMEN, Mustafa

GÜMRÜK BİRLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE-AVRUPA TOPLULUĞU SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN SON DURUMU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

İŞGÖZ, Bilge B; ÇETIN, Kader

SU ÜRÜNLERİNDEN ENZİM ELDESİ VE BESİN ENDÜSTRİSİNDE kULLANIMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

KÖSE, Sevim

SU URUNLERİNDEN KAYNAKLANAN HISTAMİN ZEHiRLENMESİ VE ONEMI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ŞENER, Erdal

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN AQUATIK TÜRLERİN BESLENMESiNDE ASKQRBİK ASİDİN ÖNEMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

AKÇİÇEK, Eren; ÖZÜTEMİZ, Ömer; BATUR, Yücel

HEPATIT EPIDEMIYOLOJISINDE SU URUNLERININ ROLU Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

SAMSUN, Osman; OZDAMAR, Emin; ERKOYUNCU, İbrahim

SİNOP YÖRESINDE AVLANAN ZARGANA (Belone belone euxini, Günther 1866) BALIGININ BAZI BALIKÇILIK BIYOLOJİSİ PARAMETRELERİ ILK ET VERIMININ ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ZENGİN, Mustafa

MARMARA DENİZİN'DEKİ AV VE AVCILIK POTANSİYELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDAMAR, Emin

Samsun Körfezinde Dip Trolüyle Avlanan Tirsi Balığının Alosa puntica (Eichwald, 1838) Balıkçılık Biyolojisi Yönünden İncelenmesi Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

TOPKAYA, Bülent; ŞEN, Bülent

SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ve SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

GÖKÇE, Didem; DÜGEL, Muzaffer; KAZANCI, NİIgün

KÖYCEĞİZ-DALYAN ESTUARİN EKOSİSTEMİ'NDE Abra ovata (Mollusca:Bivalvia) ÜZERİNE BÎR ÇALIŞMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

KORKMAZ, Fahrettin

SU HUKUKUNUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

MALKOÇ, Yüksel; DURUKANOĞLU, Fehmi H; ÖZER, Filiz

DOĞU KARADENİZ'DE DENİZ İKLİMİ VE SU ÜRÜNLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

BİRCAN, Recep; AĞIRAĞAÇ, Cumaali

ALTINKAYA BARAJ GOLÜ TATLISU KEFALİNİN (Leuciscus cephalus) (L.,1759)1 ÜREME BİYOLOJİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞUSTA, Nuri; ERDEM, Ünal

ASLANTAŞ VE MEHMETLİ (ADANA) BARAJ GÖLLERİNDE YAŞAYAN Capoeta barroisi LORTET,1894 TÜRÜNÜN BÜYÜME PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ (1) Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

CANDEĞER, Ferit A

BALIK AĞLARININ KESİMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumu, 14-16 Haziran 1995, Erzurum, 1995.

Abstract | Links | BibTeX

52 entries « 2 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Haziran 1995 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi II. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.