Doğu1993

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ I. SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU (1993),
23-25 Haziran 1993 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü tarafından Erzurum’da düzenlenmiştir.
Bildiri özetlerine ve tam metinlere ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

BİLDİRİLER

Bildiri kitabında 14 bildiri yer almaktadır.

1993

AKÇİÇEK, Eren; CANYURT, Mehmet Ali

ANADOLU'DA BALIK İLE İLGİLİ İNANÇLAR VE HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Niyazi; ŞEN, Dursun; DUMAN, Erdal; YAPAR, Aydın

KEBAN BARAJ GOLÜNDE YAŞAYAN CHALCALBURNUS MOSSULENSIS (HECKEL. 1843 )" DE YAŞ-BOY. YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

ARAS, Mevlüt N; KOCAMAN, Esat Mahmut

HAVUZLARDAKİ SU TAHLİYE SİSTEMLERİ'NîN GÖKKUŞAĞI (O.MYKIIS) FiNGERLİNGLERiNiN BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNE ve YAŞAMA GÜÇLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

SEVİK, Ramazan

ASAĞI FIRAT SULARINDA YASAYAN Capoeta trutta (Heckel. 1843)' NIN BÜYÜME DURUMU VE ÜREME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

SAMSUN, Osman; ÖZDAMAR, Emin; ARAL, Orhan

SU ÜRÜNLERİ AVLANMA SİRKÜLERLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

AKYURT, İhsan; KIRIM, Birsen; ŞENTÜRK, Emine

TİCARİ BİR PELET ALABALIK YEMİNE, FARKLI DÜZEYLERDE İLAVE EDİLEN MELASIN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (Oncorhynchus mykiss) BÜYÜMESİ, YEM DEĞERLENDİRMESİ VE YAŞAMA ORANI ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

TOPKAYA, Bülent; ŞEN, Bülent

SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ve SU ÜRÜNLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

ÇETİNKAYA, Osman

VAN GÖLÜ HAVZASI SU KAYNAKLARI VE BALIKÇILIK POTANSİYELİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDAMAR, Emin; SAMSUN, Osman; ARAL, Orhan

KARADENİZ BALIKÇILIĞININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

CONK, Meltem; CİRİK, Semra

TROPİKAL AkVARYUM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÜLKEMİZ ŞARTLARlNDA YAPILABİLİRLİĞİ VE BALIK HAVUZU ATIKLARININ BÜYÜMEYE ETKİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

ÖGDÜL, Rahmi G; ŞENER, Erdal

BALIKLARIN LARVAL EVRESİNDEKİ SİNDİRİM KANALI FİZYOLOJİSİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

KOCAMAN, Esat Mahmut; ARAS, Mevlüt N; ARAS, Sıtkı M

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN ÖNEMLİ SU KAYNAKLARI VE ÖNEMLİ BALIK TÜRLERİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

AYDIN, Seyit; AKYURT, İhsan; ERDOĞAN, Orhan

SU TARIMINDA BIYOTEKNOLOJIK UYGULAMALAR I BESLEME Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

BİRCAN, Recep

BAFRA BALIK GÖLLERİ SAZAN {Cyprinua carpio L.,1758) POPULASYONUNUN BAZI YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Conference

Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 1993.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 23-25 Haziran 1993 tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.

Sempozyum Düzenleme Komitesi

BAŞKAN
Prof. Dr. Sıtkı ARAS

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Sıtkı ARAS
Arş. Gör. Özer AYIK
Doç. Dr. İhsan AKYURT
Arş. Gör. Mevlüt ARAS
Arş. Gör. Seyit AYDIN
Arş. Gör. E. Mahmut KOCAMAN

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Prof. Dr. Sıtkı ARAS
Arş. Gör. Özer AYIK