Balıklandırma2006 – Genel

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU (2006),
07-09 Şubat 2006 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. Bildiri özetlerine ve tam metinlere ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

BİLDİRİLER

Bildiri kitabında beş bölüm altında toplam 61 bildiri yer almaktadır.

  1. BİLDİRİLER (39 Bildiri)
  2. POSTERLER (22 Bildiri)

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 07-09 Şubat 2006 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumunda sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.

Editörler

Dr. Yılmaz EMRE
Dr. Ibrahim DILER

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Onursal Başkan:
Dr. Mehmet Mehdi EKER
Tarım ve Köyisleri Bakanı

Düzenleme Kurulu:

Başkan
Dr. Yılmaz EMRE, Müdür

Sekreter
Dr. Ibrahim DILER

Sekreter Yardımcıları
Muharrem GÖNCÜ
Mahir KANYILMAZ
Özgür YESLIÇIMEN

Üyeler
Doç. Dr. Ismet BALIK
Dr. Ugur KESICI
Dr. Banu YALIM
Veli KOCADAG
Hasan AKYÜZ
Isa TEKSAM
Filiz KISTIN
Nesrin EMRE
Uysal YILMAZ