Balıklandırma2006 – 1

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU (2006)

BİLDİRİLER

39 entries « 2 of 2 »

2006

TEKİNAY, A A; ÖZTÜRK, Ş; GÜROY, D; ÇEVİK, N; YURDABAK, F; GÜROY, B K; ÖZDEMİR, N

GÖLLERDE YAPILAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ELP, Mahmut; ŞEN, Fazıl

BALIK AŞILAMA ÇALIŞMALARI VE VAN GÖLÜ HAVZASI ÖRNEĞİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ŞEN, Fazıl; KANKAYA, Ertuğrul; ÇETİNKAYA, Osman; ARAS, Sıtkı

NAZİK GÖLÜ SAZAN POPULASYONUNDA (Cyprinus carpio) BAZI FENOTİPİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER* Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

TOKŞEN, Erol

ÇİZGİLİ LEVREK (Morone saxatilis) VE HİBRİTLERİNDEGÖRÜLEN HASTALIKLAR Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRKMEN, Gürel

KARİDES EKONOMİK STOKLARIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (SEA RANCHING) VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ARTAR, Engin; AKGÜN, Hakan

ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ŞAHİNÖZ, Erdinç; DOĞU, Zafer; ARAL, Faruk

DİKENLİ YILAN BALIĞI’NIN Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solender, 1794)EMBRİYO VE LARVAL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

AYDIN, Ilhan; KÜÇÜK, Ercan; POLAT, Hamza; CEYLAN, Binnur

KALKAN BALIGI (Psetta maxima )YAVRU OTOLITLERININ ALC VE OTC KULLANILARAK MARKALANMASI Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

AKSUNGUR, Muharrem; ÇAKMAK, Eyüp; AKSUNGUR, Nilgün; ÇAVDAR, Yahya

DENIZ ALABALIKLARINDA STOK YÖNETIMI VE BALIKLANDIRMA STRATEJILERI Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

BALIK, Süleyman; USTAOĞLU, M. Ruşen

TÜRKİYE’NİN GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ÇETİNKAYA, Osman

SU KAYNAKLARINDA BALIKLANDIRMANIN YOL AÇTIĞI BİYOÇEŞİTLİLİK AZALMASI VE BİYOİSTİLA PROBLEMLERİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

TÜFEK, Ömer Murat

TÜRKİYE’DEKİ REZERVUAR BALIKÇILIĞI Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

EMRE, Yılmaz; KANYILMAZ, Mahir; SEVGILI, Hüseyin; EMRE, Nesrin

ÜLKEMIZDE YAPILAN BALIKLANDIRMA ÇALISMALARININ ANA SORUNLARI VE YENIDEN PLANLAMA GEREKSINIMLERI Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

KAYAM, Sezer

TÜRKİYE VE DİĞER BAZI ÜLKELERDE REZERVUARLARIN BALIKÇILIK AÇISINDAN YÖNETİM VE STRATEJİLERİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

DİLER, Abdullah; BOLAT, Yıldız

TÜRKİYE BALIKÇILIK MEVZUATININ AB ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASINA UYUMU Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

KÜÇÜK, Fahrettin

TÜRKİYE’DEKİ BAZI ENDEMİK İÇSU BALIKLARININ DÜNYA DOĞAYI KORUMA BİRLİĞİ (IUCN) ÖLÇÜTLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ÇETİNKAYA, Osman

TÜRKİYE SULARINA AŞILANAN VEYA STOKLANAN EGZOTİK VE YERLİ BALIK TÜRLERİ, BUNLARIN YETİŞTİRİCİLİK BALIKÇILIK, DOĞAL POPULASYONLAR VE SUCUL EKOSİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VERİ TABANI İÇİN BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

ELİBOL, Meltem İdem; ÜSTÜNDAĞ, Selma; ÇEVLİK, Hasan

ZEBRA MİDYENİN [Dreissena polymorpha ( Pallas 1771)] YAŞAMI ve ÇEVRESELİLİŞKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

AKTAŞ, Mevlüt; GENÇ, Ercüment; MAZLUM, Yavuz

TÜRKİYE’DE TATLISU KARİDESİ (Macrobrachium rosenbergii)’NİN YETİŞTİRİLEBİLME POTANSİYELİ Conference

I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETIMI SEMPOZYUMU, 07-09 Şubat 2006, Antalya, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

39 entries « 2 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 07-09 Şubat 2006 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumunda sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.