Alabalık2008 – 1

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU (2008)

SÖZLU SUNUMLAR

47 entries « 3 of 3 »

2008

GÜLLÜ, Kenan

AB-TRB2 (Van, Bitlis, Hakkari, Muş) Bölgesinde Alabalık Üreticilerinin Mesleki Kapasitelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÖĞÜT, Serdal; GÜMÜŞ, Burçin Aşkım; ATEŞ, Meryem; ŞEN, İsmail; KÜÇÜKÖNER, Erdoğan; HAYMANALI, Atilla

Endosulfanın Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerindeki Akut Toksik Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BULUT, Cafer; KUBİLAY, Ayşegül; AKÇİMEN, Ufuk; KOPTUR, Asena Kevser

Farklı İşletmelerdeki Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Lizozim Aktivitelerinin Karşılaştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZPOLAT, Emine; PATIR, Bahri

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yumurtasından Havyar Yapımı İle Bazı Kimyasal Parametreler Üzerine Araştırmalar Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KAYA, Gülderen KURT; BAŞTÜRK, Özden

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Havyarında Starter Kültür Kullanımının Raf Ömrü Üzerine Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

STEFFENS, Werner

Appropriate Trout Nutrition Protects Environment And Results In Valuable Human Foodstuffs Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

MEHRABİ, Yadollah; SAAD, Che Roos Ben; ALİMON, Abdolrazak; MAHMUDZADEH, Homayon

The Effects Of Plant Pigments On The Growth And Survival Of Rainbow Trout Fry Until Fingerling Stage Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

47 entries « 3 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Ekim 2008 tarihlerinde Isparta’da yapılan I. Ulusal Alabalık Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.