Alabalık2008 – 1

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU (2008)

SÖZLU SUNUMLAR

47 entries « 2 of 3 »

2008

ULUKÖY, Gülşen; KUBİLAY, Ayşegül; EKİCİ, Seçil; ALTUN, Soner; KABAK, Tülin; DULLUÇ, Arife; DİDİNEN, Behire Işıl; DİLER, Öznur; MAMMADOV, R

Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Spesifik Olmayan İmmun Sistemi Üzerine Sternbergia candida Mathew & T.Baytop Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

HİSAR, Şükriye Aras; HİSAR, Olcay; ALAK, Gonca; YANIK, Telat

Isırgan Otunun Gökkuşağı Alabalık (Oncorynchus mykiss) Filetolarının Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ARSLAN, Tülin; ERDOĞAN, Fatime; ERDOĞAN, Mete

Seks hormonları kullanarak fonksiyonel monoseks gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üretimi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞÇINAR, Nadir; ÇAKMAK, Eyüp; AKSUNGUR, Nilgün

Üç Farklı Su Sıcaklığı Rejiminde, Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Alevinlerinin Boy Artışı, Maksimum Alevin Ağırlığı Ve Gelişim İndeksi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

DOĞAN, Kadir; YILDIZ, Mustafa

Marmara Bölgesi’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss W., 1792) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIZ, Mustafa; DOĞAN, Kadir; ŞENER, Erdal

Marmara Bölgesi’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve Verimlilik Analizleri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KARATAŞ, Mehmet; SAYILI, Murat; KOÇ, Burhan

Sivas İlinde Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

HOŞ, Ali Celal

Abant Gölü’nde (Bolu) Yaşayan Salmo trutta abanticus Tortonese, 1954 (Abant alası)’nın Büyüme Özellikleri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ARAS, Mevlüt N; HALİLOĞLU, İbrahim H; SİRKECİOĞLU, Necdet A; BAYIR, Abdulkadir; AKSAKAL, Ercüment; BAYIR, Mehtap

Farklı Nehirlerde (Aras, Çoruh ve Karasu) Yaşayan Üç Alabalık Alt Türü (Salmo trutta caspius, Salmo trutta labrax ve Salmo trutta magrostima)’nün Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

TEKİNAY, Adem A; GÜROY, Derya; GÜLTEPE, Necdet

Alabalık Yetiştiriciliği Sektörünün Sürdürülebilir Gelişimi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNER, Yusuf; KIZAK, Volkan; SAYGI, Hülya; YENER, Abdullah Sami

Dere Alabalığı (Salmo trutta fario) Yumurtalarında Farklı Dölleme Metotlarının Karşılaştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KIZAK, Volkan; GÜNER, Yusuf; TÜREL, Murat

Gökkuşağı (Oncorhynchus mykiss) ve Dere Alabalığı (Salmo trutta fario) Yavrularının Yaşama ve Gelişim Performanslarının Karşılaştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BARIŞ, Mustafa; BOZAOĞLU, Sezai A; RAD, Ferit

Farklı Fotoperiyot Uygulamalarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavrularının Büyüme ve Yem Dönüşüm Oranı Üzerine Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

NIKOLOV, Galin; ATANASOV, Alexander

Chemical Composition of Meat of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Caught from The Vacha Dam Lake and Recirculation System Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BİLGÜVEN, Murat; BARIŞ, Musatafa

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) Yemlerinde Ham Soya Unu veya Kavrulmuş Soya Kullanmanın Balıkların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Oranı Üzerine Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AKGÜN, Hakan; OYMAK, Ahmet S

Ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)’larında Gece Yemlemenin Büyüme Performansına Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

GÜROY, Derya; GÜROY, Betül; TEKİNAY, Adem A

Gökkuşağı Alabalığı Yemlerinde Kanola Unu ve Yağının Balık Unu ve Yağı Yerine Kullanımı Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BALTA, Fikri; KAYIŞ, Şevki

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Görülen Costiasis Enfestasyonu ve Tedavisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRK, Necla; YABANLI, Murat

Balık Hastalıkları İle İlgili Yasal Mevzuatın Değerlendirilmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

TOKŞEN, Erol; BUCHMANN, Kurt

Alabalıklarda Görülen Paraziter Hastalıklar ve Tedavileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

47 entries « 2 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Ekim 2008 tarihlerinde Isparta’da yapılan I. Ulusal Alabalık Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.