Alabalık2008 – 1

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU (2008)

SÖZLU SUNUMLAR

47 entries « 1 of 3 »

2008

ÇAĞIRGAN, Haşmet; DEĞİRMENCİ, Uğur; NEMLİ, Egemen; BALTA, Fikri; SANVER, Feyza

Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BİLGÜVEN, Murat; BARIŞ, Musatafa

Yüksek ve düşük Oranda Tam Yağlı Soya İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.) Besi Performansı, Yemden Yararlanma Oranı ve Birim Maliyeti Üzerine Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

SİRKECİOĞLU, Necdet A; ARSLAN, Murat; BAYIR, Kadir A; ARAS, Mevlüt N; HALİLOĞLU, İbrahim H; ARSLAN, Harun

Yüksek Düzeyde Amonyak İçeren Suda Farkı Düzeylerde Lesitin İçeren Yemlerle Beslenen Kahverengi Alabalıkların (Salmo trutta) Büyüme Ve Yaşama Gücü Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ERGÜN, Sebahattin; DİLER, İbrahim; ERDEM, Muammer

Zamana Bağlı Olarak Gökkuşağı Alabalığı Etinde Renklenmenin İzlenmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

EMRE, Yılmaz; SAYIN, Cengiz; KİŞTİN, Filiz; EMRE, Nesrin

Türkiye’de Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Karşılaşılan Problemlerine Yönelik Değerlendirmeler Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAKMAK, Eyüp; BAŞÇINAR, Nadir; ÇAVDAR, Yahya; AKSUNGUR, Nilgün; FİRİDİN, Şirin

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax Palas, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut Oranlarının Belirlenmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

POLAT, Nazmi; UĞURLU, Selma; KANDEMİR, Şevket

Samsun İli İçsularında Yaşayan Alabalıklar Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Cemal; ERGÜDEN, Deniz; GÜRLEK, Mevlüt; YAĞLIOĞLU, Deniz; YEĞEN, Vedat

Isparta ve Kahramanmaraş Bölgelerinde Bulunan Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) Populasyonlarının Genetik Karşılaştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ARSLAN, Serdal; BARDAKCI, Fevzi

Türkiye Doğal Alabalık (Salmo trutta L., 1758) Populasyonlarında Mikrosatelit DNA Varyasyonu Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

GÖKSAN, Tolga; GÖKPINAR, Şevket

Salmonid Balıkların Yemlerinde Alternatif Astaksantin Kaynağı: Haematococcus pluvialis Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KOCABAŞ, Mehmet; BAŞÇINAR, Nadir; OKUMUŞ, İbrahim; ER, Halil; ŞAHİN, Halit

Karadeniz Alabalığında (Salmo trutta labrax) Yemleme Stratejisi Üzerine Bir Çalışma Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KURTOĞLU, İlker Zeki; ÇAKMAK, Eyüp; BAŞÇINAR, Nadir; AKSUNGUR, Nilgün; ÇAVDAR, Yahya

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)‘nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ARSLAN, Tülin; AĞDAMAR, Sevan; KÜÇÜKAKYÜZ, Köksal; TAŞKIN, Vatan; TAŞKIN, Belgin G

Muğla Yöresindeki Kuluçkahanelerde Üretilen Gökkuşağı Alabalığı'nın, Oncorhynchus mykiss, Allozimler Yardımıyla Genetik Karakterizasyonu Tespiti Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ATEŞ, Meryem; ÖĞÜT, Serdal; ŞEN, İsmail; GÜMÜŞ, Burçin Aşkım

Oncorhynchus mykiss ile Salmo salar Balık Türlerinin SDS-PAGE Elektroforezi Yöntemi ile Protein Bandlarının Karşılaştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

DEGİRMENCİ, Ugur; NEMLİ, Egemen; CAGİRGAN, Hasmet

Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden İnfeksiyöz Pankreatik Necrozis Virusu İzolasyonu Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KARABULUT, Huriye ARIMAN; YANDI, İlhan; ARAS, Mevlüt N

Yavru Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’nın Farklı Su Sıcaklığına Adaptasyonları ve Çeşitli Yemlerin Büyüme, Kondisyon, Yem Değerlendirme, Yaşama Gücü Ve Et Verim Özelliklerine Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

SOYLU, Erhan; SOYLU, Meral

Marmara Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Kuluçkalık Yapıları Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ARSLAN, Murat; SİRKECİOĞLU, Necdet A; BAYIR, Kadir A; ARAS, Mevlüt N; HALİLOĞLU, İbrahim H

Yüksek Amonyak Şartlarında Farkı Düzeylerde Çay Tohumu Unu İçeren Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss) Büyüme Ve Yaşama Gücü Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Sevgi; ÖZER, Selmin

Mersin İli Çağlarca Köyü’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Kuluçkahanelerinde Flavobacterium spp. Varlığı Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ALTUN, Soner; KUBİLAY, Ayşegül; EKİCİ, Seçil; DİDİNEN, Behire Işıl; DİLER, Öznur

Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhyncus mykiss) Polilactide-Co-Glycolide Ve Sodium Alginate Mikropartiküler Kullanılarak Lactococcus Garvieae’ye Karşı Oral İmmunizasyonu Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

47 entries « 1 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Ekim 2008 tarihlerinde Isparta’da yapılan I. Ulusal Alabalık Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.