Alabalık2008 – 2

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU (2008)

POSTER SUNUMLAR

57 entries « 3 of 3 »

2008

ŞENGÖR, Gülgün ÜNAL F; ALPBAZ, Atilla G

Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliği’nin Ülke Ekonomisine Katkısı ve İşleme Endüstrisi’ne Genel Bakış Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNDÜZ, Suna Gül; GÖZÜ, Buket Büşra; BAŞTÜRK, Özden

Triploit Alabalık Oluşturulması ve Besinsel Olarak Diploid Balıklarla Karşılaştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

SAYGI, Hülya

Tatlı Su Ürünleri’nin Türkiye’deki Durumu Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

GÜZEL, Şenol; GÜLLÜ, Kenan

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş İllerindeki Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss, İşletmelerinin Genel Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

EMRE, Yılmaz; BÜLBÜL, Orhan; EMRE, Nesrin; YALIM, Banu

Kahramanmaraş İlinde Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinin Gelişimi ve Sorunları Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZ, Meryem; ŞAHİN, Dilek; GÖKKURT, Oylum; ARAL, Orhan

Yavru Alabalık (Oncorynchus mykiss, L., 1758) Taşımacılığında Doğal Zeolit Klinoptilolitin Amonyum Tutumu Üzerine Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AKGÜN, Hakan; OYMAK, Ahmet S

Şanlıurfa’da Mevcut Alabalık Üretim Tesislerinin Durumu Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

YAVUZCAN, Hijran; MERİÇ, İlknur; ERGÖNÜL, Borga; KESKİN, Emre

Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Bazı Kan Parametrelerinin Referans Değerleri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BAYRAK, Halit; ÜSTÜNDAĞ, Mustafa; GÜNDAŞ, Ali; BÜYÜKTUFAN, Burak; KAHRAMAN, Sami; KUBİLAY, Ayşegül

Tüm Yıl Boyunca Gökkuşağı Alabalığı Yumurtası Üretimi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

NEMLİ, Egemen; DEĞİRMENCİ, Uğur; CAĞIRGAN, Haşmet

Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss), Ichthyophthrius multifiliis Enfeksiyonun Histopatolojisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZTÜRK, Türkay; ÖZE, Ahmet; ÜNSAL, Gökçe

Gökkuşağı Alabalıklarında, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792), Beyaz Benek Hastalığı Ve Etken Ichthyophthirius multifiliis Üzerine Bazı Terapötiklerin Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BAYIR, Mehtap CENGİZ; SİRKECİOĞLU, Necdet A; YANIK, Telat

Levamizol’ün Bazı Balık Türlerinin Hastalıklara Karşı Dirençleri ve Bağışıklık Sistemleri Üzerine Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZER, Selmin; BULDUKLU, Pınar; ÖZER, Ersin; AKOL, Orhan Özkan

Mersin İli Elvanlı Köyünde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss, Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği Yapılan Su Kaynaklarının Bakteri Florası Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

İSPİR, Ünal; GÖKHAN, Bayram H; ÖZCAN, Mikail; TÜRK, Cebrahil

Yersinia ruckeri’nin Ekstraselüler Ürünleri (Ecp)’nin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ndaki Koruyucu Etkisinin Araştırılması Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

YILMAZ, Serpil; ÖZVAROL, Arzu BECER Z

Türkiye’de Alabalık Üretimi ve Yetiştiriciliğine Yönelik Uygulanan Politikalar Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

PULATSÜ, Serap; AŞIR, Umut; KARACA, İlknur; TOPÇU, Akasya

Kesikköprü Baraj Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği: Su Kalitesi ve Taşıma Kapasitesindeki Değişimler Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KOCA, Seval BAHADIR; EKİCİ, Seçil; DİDİNEN, Behire Işıl; DİLER, Öznur

Gökkuşağı Alabalıklarının (oncorhynchus mykiss) Sindirim Sisteminden İzole Edilmiş Enzim Üreten Bakteriyal Flora Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Links | BibTeX

57 entries « 3 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Ekim 2008 tarihlerinde Isparta’da yapılan I. Ulusal Alabalık Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.