Alabalık2008 – 2

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU (2008)

POSTER SUNUMLAR

57 entries « 2 of 3 »

2008

KARAKURT, Özgür; TÜRKER, Ali; YILDIRIM, Önder

Ege Bölgesi Muğla Fethiye Yöresinde Tatlısuda Alabalık Yetiştiricliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi Ve Verimliliğinin Belirlenmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AKGÜN, Hakan; OYMAK, Ahmet S; YÜKSEL, Mahmut

Atatürk Baraj Gölününün Alabalık (Onchorynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNER, Yusuf; TÜRKMEN, Gürel; TOKŞEN, Erol; HARLIOĞLU, Mustafa M; CANYURT, Mehmet Ali; ÖZDEN, Osman

Alabalık-Kerevit Entegrasyon Önerisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KIZAK, Volkan; GÜNER, Yusuf; CANYURT, Ali M; TÜREL, Murat

Alabalıkları Bayıltmada Karanfil Yağı Kullanımı Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KORKMAZ, Şeref A; ZENCİR, Özge; COŞKUN, Tolga

Alabalık Yetiştirme Teknikleri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRK, Cebrahil; GÖKHAN, Bayram H; ÖZCAN, Mikail; İSPİR, Ünal

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Yersinia ruckeri’ye Karşı Enrofloksasin’in Koruyucu Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BULUT, Cafer; KUBİLAY, Ayşegül; SARIGÖZ, Süleyman

Balıklarda Üreme ve Büyüme Üzerine Stresin Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRKER, Hakan; TÜRKER, Arzu

Bazı Bitki Özütlerinin Önemli Alabalık Patojenleri Üzerine Antibakteriyal Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

DİLER, Öznur

Balık Patojeni Saprolegnia Mantarlarına Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

EKİCİ, Seçil; CAN, Yasemin; DİLER, Öznur; DİDİNEN, Behire Işıl

Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Yağların Antibakteriyel Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

ÇİÇEK, Lerzan N; ERTAN, Osman Ö

Aksu Deresi’ndeki Alabalık Çiftliklerinin Su Niteliği Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AŞIR, Umut; PULATSÜ, Serap

Kesikköprü Baraj Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Pelet Ve Ekstrude Yemle Besiciliğinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün Tahmini Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

BOSTAN, Hasan

Isparta İlindeki Alabalık (Oncorhynchus Mykiss,W.,1792 ) İşletmelerinde Kullanılan Karma Yemlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

HARMANTEPE, Fatma Burcu; DOĞAN, Gaye; KARSLI, Zafer; ARAL, Orhan; KAYA, Dilara

Kahverengi ve Beyaz Balık Unu İçeren Yemlerin Gökkuşağı Alabalığı Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

KELEŞTEMUR, Gülüzar TUNA; ÖZDEMİR, Yaşar

Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Kortizol ve Glikoz Düzeylerine Nakil İşleminin Etkisi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Ayhan; ARSLAN, Murat; BEKTAŞ, Serdar; PETERS, Edward J

Yukarı Çoruh Havzasında (Türkiye), Farklı Habitatlarda Yaşayan Dere Alabalığının (Salmo trutta L.) Büyüme Özellikleri Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

YEŞİLAYER, Nihat; DOĞAN, Gaye; KARSLI, Zafer; ARAL, Orhan

Triploid Alabalık Üretimi Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNDÜZ, Suna Gül; GÖZÜ, Büket Buşra; BAŞTÜRK, Özden

Triploit ve Diploit Alabalıkların Vücut Kompozisyonları Arasındaki Farklılıklar Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AYNA, Ekrem; GÜNER, Yusuf; KIZAK, Volkan

Molecular Basis of STRs (Short Tandem Repeats) in Trout and Salmon Genotyping Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

AKSAKAL, Ercüment; CEYHUN, Saltuk Buğrahan; ERDOĞAN, Orhan; ÇİLTAŞ, Abdulkadir

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mikrosatelit Markırların Seleksiyon Amaçlı Kullanımı Conference

I. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU 2008, 14-16 Ekim 2008, Isparta, 2008.

Abstract | Links | BibTeX

57 entries « 2 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 14-16 Ekim 2008 tarihlerinde Isparta’da yapılan I. Ulusal Alabalık Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.