USG2009 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009

BİLDİRİLER – 1. Kısım

35 entries « 2 of 2 »

2009

DEMİRKIRAN, Ali Rıza; ALP, Ahmet; KARA, Cemil

MENZELET BARAJ GÖLÜ’NDE FİZİKOKİMYSAL PARAMETRELERİN DİKEY VE YATAY DOĞRULTUDA DEĞİŞİMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

UÇKUN, Aysel ALKAN; OĞUZKURT, Didem Gökçe

KARAKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE (MALATYA) YAŞAYAN CHALCALBURNUS MOSSULENSIS (HECKEL, 1843)’İN ÜREME ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞ, Beyhan; CANDAN, Ahmet Yavuz; CAN, Özgen; TOPKARA, Sertan

ULUGÖL (ORDU)’ÜN BAZI FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÜNVER, Bülent; KILINÇ, Sabri; ERK’AKAN, Füsun; YILDIRIM, Mahir; KEKİLLİ, Sultan; TİDİN, Handan

TÖDÜRGE GÖLÜ’NDEKİ TATLI SU KEFALİ (SQUALIUS CEPHALUS L.,1758)’NİN BESİN KOMPOZİSYONU VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

BAKİ, Birol; KALMA, Mustafa

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ’NDE (SİNOP) LEVREĞİN (DICENTRARCHUS LABRAX L., 1758) YILLIK BÜYÜME DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZEREN, Cevher S

İZNİK GÖLÜ’NDE YAŞAYAN SAZAN BALIĞI (CYPRINUS CARPIO L., 1758)’NIN BESLENME BİYOLOJİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

BOSTANCI, Derya; İLHAN, Dilek UÇKUN; AKALIN, Sencer

KÜÇÜK PİSİ BALIĞI, ARNOGLOSSUS LATERNA (WALBAUM, 1792)’NIN OTOLİT ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

BOSTANCI, Derya; POLAT, Nazmi; ÖZTAŞ, Meryem; DUYAN, Gürsoy

LESEPSİYAN BİR TÜR, LOKUM BALIĞI SAURIDA UNDOSQUAMIS (RICDHARSON, 1848)’İN OTOLİT BİYOMETRİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KURTOĞLU, Ahmet Gökmen; ERDEM, Ünal; ATASOY, Efsun Görkem; DUYSAK, Önder

KUZEY MARMARA DENİZİ’NDEKİ KARAGÖZ İSTAVRİT (TRACHURUS TRACHURUS LINNAEUS, 1758)’İN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KARAYAKAR, Fahri; CİCİK, Bedii; ERDEM, Cahit; AY, Özcan; KARATAŞ, Sahire; ÇİFTÇİ, Nuray

MERSİN KÖRFEZİNDE AVLANAN VE KARADUVAR BALIKÇI BARINAĞINDAN TÜKETİME SUNULAN ÇEŞİTLİ BALIK TÜRLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

AKBULUT, Aydın; HOŞ, Ali Celal; ÜNLÜ, Erhan

MUNZUR ÇAYI BALIK FAUNASI VE HES PROJELERİ İLE OLUŞABİLECEK POTANSİYEL ETKİLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

BALCIOĞLU, Esra Billur

SAKARYA NEHRİ FOSFOR, AZOT, KLOROFİL-A KONSANTRASYONLARININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

SEZEN, Göksal; DUMAN, Fatih; OBALI, Olcay; KAYA, Murat

SARIMSAKLI BARAJ GÖLÜ (KAYSERİ) FİTOPLANKTONU VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

OĞUZKURT, Didem Gökçe

TÜRKİYE SU KAYNAKLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNDE BENTİK OMURGASIZ GRUBUNUN ÖNEMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

DAĞLI, Mahmut; ERDEMLİ, Ümit A; YILMAZ, Ökkeş

KARAKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN ÜÇ CYPRİNİD TÜRÜNÜN TOTAL LİPİT VE YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİNİN MEVSİMSEL İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

35 entries « 2 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 29 Eylül – 1 Ekim 2009 tarihleri Elazığ’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.