USG2009 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009

BİLDİRİLER – 1. Kısım

35 entries « 1 of 2 »

2009

OYMAK, Ahmet S; ÜNLÜ, Erhan; PARMAKSIZ, Arif; DOĞAN, Necmettin

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN ASPIUS VORAX HECKEL, 1843 TÜRÜNÜN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ALAŞ, Ali; SOLAK, Kemal; ATICI, Tahir; ALTINDAĞ, Ahmet; SOLAK, Nadir C

IHLARA VADİSİNİN MELENDİZ ÇAYI’NDA YAŞAYAN SUCUL OMURGASIZ HAYVANLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

BEKLEYEN, Aysel; GÖKOT, Bülent; VAROL, Memet

DİCLE BARAJ GÖLÜ’NÜN (DİYARBAKIR) ZOOPLANKTONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNDOĞDU, Ayşe; HARMANTEPE, Burcu F; KARSLI, Zafer; DOĞAN, Gaye

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (ONCORHYNCHUS MYKISS, WALBAUM, 1792) DOKU VE ORGANLARINDA BİRİKMİŞ OLAN BAKIRIN ATILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZTÜRK, Bayram; TOPALOĞLU, Bülent

İSTANBUL BOĞAZI VE KARADENİZ GİRİŞİNDE PUSULA DENİZANASI CHRYSAORA HYSOSCELLA (LİNNAEUS, 1767)'NIN (CNIDARIA: SCYPHOZOA) İZLENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

OĞUZKURT, Didem Gökçe; ÖZHAN, Duygu

İKİ CLADOCERA TÜRÜNDE (SCAPHOLEBERIS MUCRONATA VE SIMOCEPHALUS VENTULUS) TUZLULUĞUN ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

CİCİK, Bedii; ŞAHİN, Zümrüt Bengi; KARAYAKAR, Fahri; ERDEM, Cahit; KARATAŞ, Sahire; ÇİFTÇİ, Nuray

BAKIRIN FARKLI SÜRE VE ORTAM DERİŞİMLERİNDE OREOCHROMIS NILOTICUS’DA HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

GÜRTEKİN, Engin

GÖL SEDİMENTLERİNDEN FOSFOR SALINIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

GÜNEŞ, Elif; YERLİ, Sedat V

CYFLUTHRİN PESTİSİTİNİN JUVENİL SAZAN (CYPRINUS CARPIO, L., 1758) ÜZERİNE AKUT TOKSİSİTESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

GÜRTEKİN, Engin

İÇME SUYUNDAN ARSENİK GİDERME YÖNTEMLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KESİCİ, Erol; KESİCİ, Cevdan

BEYŞEHİR GÖLÜ SU SEVİYESİNİN GÖLÜN YÜKSEK SU BİTKİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ERGÜL, Halim Aytekin; TELLİ, Bircan; TERZİ, Mine; ÇAYIR, Betül

FARKLI BOY GRUPLARINDAKİ MİDYELERDE (MYTILUS ALLOPROVINCIALIS) KONDİSYON İNDEKSİ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÖRÜN, İbrahim; DOĞRU, İlker M; KANDEMİR, Şevket; DOĞRU, Arzu; ALTAŞ, Levent; ERDOĞAN, Kenan; ÖRÜN, Gülnihal; POLAT, Nazmi

AĞIR METAL, BİYOKİMYASAL VE LİMNOLOJİK YÖNDEN BAFRA (SAMSUN) BALIK GÖLLERİNDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI CARASSIUS GIBELIO (BLOCH, 1782)’NUN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

TALAS, Zeliha SELAMOĞLU; ÖRÜN, İbrahim; ERDOĞAN, Kenan; GÜLHAN, Mehmet Fuat; DÜNDAR, Seda Pınar; GÖĞEBAKAN, Ayşe; ÖRÜN, Gülnihal; YÜKSEL, Eşref

CYPERMETHRİN UYGULANMIŞ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM, 1792)’NIN BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE PROPOLİSİN TERAPÖTİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIRIM, Derya Z; TÜNEY, İnci; DEMİREL, Zeliha; KESİCİ, Kutsal; SUKATAR, Atakan

CYSTOSEIRA CRINITA POPULASYONLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA POLYMERASE CHAIN REACTION (RAPD-PCR) YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

TALAS, Zeliha SELAMOĞLU; ERDOĞAN, Kenan; ÖRÜN, İbrahim; GÜLHAN, Mehmet Fuat; DÜNDAR, Seda Pınar; GÖĞEBAKAN, Ayşe; ÖRÜN, Gülnihal; DURAN, Ayhan; YÜKSEL, Eşref

CYPERMETHRİNLE İNDÜKLENMİŞ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKISS, WALBAUM, 1792)’NIN KARACİĞER VE SOLUNGAÇ DOKULARINDA OLUŞAN HASARA KARŞI PROPOLİSİN KORUYUCU ROLÜ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRKMAN, Ayşen; Jnr., Daniel Konadu Nsowah

SU VE ETİK Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

SARIHAN, Ercan

LİMNOLOJİ BİLİMİ VE ÖNEMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞDEMİR, Ayşe; USTAOĞLU, Ruşen M; BALIK, Süleyman

TÜRKİYE’DEKİ BAZI LAGÜN GÖLLERİNİN CHIRONOMIDAE (DIPTERA-INSECTA) FAUNASI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ALP, Ahmet; KUMRU, Salih

SIR BARAJ GÖLÜ’NDE FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER VE ZOOPALANKTON YOĞUNLUĞUNUN DİKEY YÖNDE DEĞİŞİMİNİN MATEMATİKSEL MODELLERLE İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

35 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 29 Eylül – 1 Ekim 2009 tarihleri Elazığ’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.