USG2009 – 2

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009

BİLDİRİLER – 2. Kısım

35 entries « 2 of 2 »

2009

SALER, Serap; İPEK, Necla; ARSLAN, Serkan

KÜRK ÇAYI (ELAZIĞ) ZOOPLANKTONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KOCA, Serdar; UYSAL, Uğur Emek

POECILIA LATIPINNA (POECILIDAE)’ DA KARYOTİP ANALİZİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ULUKÜTÜK, Sevgi; ARSLAN, Naime

ULUABAT GÖLÜ HAVZASI (EMET, ORHANELİ VE MUSTAFA KEMAL PAŞA ÇAYLARI) CHİRONOMİDAE POTAMOFAUNASI VE DAĞILIŞLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÇINAR, Şakir; KÜÇÜKKARA, Ramazan; ÇAPKIN, Kadir; AKÇİMEN, Ufuk; MEKE, Turgay; SAVAŞER, Soner; KORKUT, Oğuz S; ÖZKÖK, Remziye; CİLBİZ, Mehmet

ULUABAT GÖLÜ’NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (CARASSIUS GIBELIO BLOCH, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

KUTLU, Banu

İZMİR HOMA DALYANI’NDAN İZOLE EDİLEN HANTZSCHIA AMPHIOXYS TÜRÜNDE OPTİMUM IŞIĞIN BULUNMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZ, Özden BARIM; BENZER, Fulya

TATLI SU İSTAKOZU (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH., 1823)’NUN DOKU ÖZELLİĞİNE GÖRE KARAPAKS UZUNLUGU İLE OKSİDAN/ANTİOKSİDAN SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CINSİYETİN ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ÖKTENER, Ahmet

TÜRKİYE BALIKLARI PARAZİT FAUNASI YALNIZCA LIGULA INTESTINALIS VE HYSTEROTHYLACIUM ADUNCUM’ DANMI OLUŞMAKTADIR? Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

GÜLEÇ, Azime KÜÇÜKGÜL; ŞAHAN, Aysel

PARAZİT ENFESTASYONUNUN AYNALI SAZAN (CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758) BİREYLERİNDE SERUM GLİKOZ, KORTİZOL VE KAN HEMOGLOBİN MİKTARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

GÜLEÇ, Azime KÜÇÜKGÜL; CENGİZLER, İbrahim

TİLAPİA (OREOCHROMIS NILOTICUS)’LARDA STREPTOCOCCUS INIAE İNFEKSİYONUNDAN SONRA GELİŞEN AKUT FAZ PROTEİN (APP)’LERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

CAN, Erkan

KÜLTÜRÜ YAPILAN LEVREK (DICENTRARCHUS LABRAX L. 1758) JUVENİLLERİNDE HAVUZ BOYUTU VE ŞEKLİNİN LORDOSİSE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

TABUR, Mehmet Ali; AYVAZ, Yusuf

TÜRKİYE’DE SU KUŞLARININ PROBLEMLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ATAMANALP, Muhammed; UÇAR, Arzu; KOCAMAN, Mahmut E; KELEŞ, Sait; ŞİŞMAN, Turgay; TÜRKEZ, Hasan

KOBALT KLORİT’E MARUZ KALAN SALMO TRUTTA FARIO’ LARDA KAN BİYOKİMYASINDAKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

CEYLAN, Mustafa; KÜÇÜKKARA, Ramazan; BİLÇEN, Erdal; TÜMGELİR, Levent; ÇINAR, Şakir; MEKE, Turgay; CİLBİZ, Mehmet

MANYAS GÖLÜ’ NDEKİ SAZAN (CYPRINUS CARPIO L., 1758) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRKER-ÇAKIR, Dilek; KÜÇÜKKARA, Ramazan; BALABAN, Cansu; YARMAZ, Aylin

MANYAS KUŞ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN TAHTA BALIĞI (BLICCA BJORKNA L., 1758)’ NIN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

ALAK, Gonca; HİSAR, Şükriye ARAS; HİSAR, Olcay

FOTOPERYOTUN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2009, 29 Eylül - 1 Ekim 2009, Elazığ, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

35 entries « 2 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 29 Eylül – 1 Ekim 2009 tarihleri Elazığ’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.