USG2008

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008,
18-19 Aralık 2008 tarihinde, TUDAV ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde Kahramanmaraş’ta yapılmıştır.

BİLDİRİLER

Bildiri kitabında toplam 16 bildiri yer almaktadır.

2008

Değirmenci, Hasan

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Esasları Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

KILINÇ, Sabri

Gerçek mi? Aldatmaca mı? Yoksa Sudoku mu?: Paleolimnoloji Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Dirim, Saliha; Buhan, Ekrem

Hidroelektrik Santrallerinin Çevresel Etkileri: Kelkit Havzası örneği Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Tüfek, Ömer Murat

Türkiye’deki Balık Geçitleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

AKIN, Şenol

Balıklandırma Yönetiminde Sucul Besin Ağı ve Önemi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Alp, Ahmet; Demirkıran, Alirza; Üçkardeş, Fatih; Tanrıverdi, Çağatay

Ceyhan Nehri Yüzey Suyu Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Yağcı, Meral Apaydın

Karataş Gölü’nün (Burdur / Türkiye) Rotifera Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Bulut, Cafer

Isparta Aksu Deresi’ndeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Olan Etkileri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

ŞEN, Bülent; Canpolat, Özgür; Başusta, Nuri

Elazığ İlinin Su Kaynakları Ve Potansiyeli Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Gürbüz, Mehmet; Karabulut, Murat; Sandal, Ersin Kaya

Gölbaşı Gölleri’nin Kültürel Ekolojisi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Doğan, Hakan Mete; Buhan, Ekrem

Gap Bölgesinde Su Ve Balıkçılık Kaynakları Uzaysal Veri Tabanının Coğrafik Bilgi Sistem Temelli Tanıtımı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Buhan, Ekrem

Gap Bölgesi Balıkçılığına Genel Bir Bakış Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Ünlü, Erhan

Dicle Nehri Balık Faunasında Meydana Gelen Değişimler Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Büyükçapar, Hakan Murat; Kayacı, Ali

Kahramanmaraş Bölgesinde Alabalık Üretimi Ve Türkiyede’ki Yeri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Kara, Cemil; Gürlek, Emre

Zamantı Çayı Makrobentik Faunası Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Bülbül, Orhan

Balık Geçitlerinin Yapısal Özellikleri, İşlevleri Ve Ceyhan Nehri’ndeki Uygulamaları Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2008, 18-19 Aralık 2008, Kahramanmaraş, 2008.

BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 18-19 Aralık 2008 tarihinde Kahramanmaraş’ta yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuştur. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Sempozyum Başkanları:
Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN (Onursal Başkan)
Doç. Dr. Ahmet ALP (Eş Başkan)
Prof. Dr. Sedat V. YERLİ (Eş Başkan)

Düzenleme Kurulu:
Doç. Dr. Ahmet ALP
Dr.Yılmaz EMRE
Prof.Dr. Bayram ÖZTÜRK
Prof.Dr. İbrahim OKUMUŞ
Prof. Dr. Bülent CİHANGİR
Prof. Dr. Sedat V. YERLİ

Yerel Düzenleme Kurulu (Alfabetik sıra ile):
Prof. Dr. Cafer MART
Doç. Dr. Cemil KARA
Yrd. Doç. Dr. Çağatay TANRIVERDİ
Prof. Dr. Ercan EFE
Doç. Dr. H. Murat BÜYÜKÇAPAR
Prof. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ
Orhan BÜLBÜL