USG2007 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007

1. CANLI KAYNAKLAR

75 entries « 4 of 4 »

2007

Kara, Cemil; Alp, Ahmet; Emre, Yılmaz

Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858’nın Ceyhan Nehir Sistemi’nde Dağılımı ve Bazı Morfometrik Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Sümer, Çetin; Balık, İsmet

Türkiye’nin Doğu ve Batı Akdeniz Kıyısında Bulunan İki Lagünün Av Verimi ve Tür Kompozisyonu Yönünden Karşılaştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Ergüden, Deniz; Ergüden, Sibel Alagöz; Gökçe, Gökhan

Seyhan Baraj Gölü Balıkçılık Sorunları ve Çözüm Yolları Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

İnnal, Deniz; Aydoğdu, Ali; Erk’akan, Füsun

Türkiye’de Asya Balık Şeridi’nin, Bothriocephalus acheilognathi, Dağılımı ve Enfeksiyon Yoğunluğu Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Şahin, Dilek; Aral, Orhan

Tuzluluk Değişimlerinin Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860) Yavruları Üzerinde Büyüme ve Yaşama Oranına Etkisinin Araştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Kesici, Erol; Kesici, Cevdan

Yarışlı Gölü (Yeşilova-Burdur) Makrohidrofitleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Dağlı, Ertan; Ergen, Zeki; Çınar, Melih Ertan

Türkiye Kıyılarında Bentik Ortamda Yaşayan Spionidae (Annelida, Polychaeta) Türlerinin Önemi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Seyhan, Kadir; Bostancı, Zeynel; Turan, Davut; Engin, Semih

Seyhan Ceyhan ve Asi Havzalarında Tatlısu Balık Faunası İçin Yeni Kayıtlar Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Genç, Ayçe M; Tekelioğlu, Nazmi

Yeme Eklenen Betain ve L-Glutamik Asitin Genç Levreklerin (Dicentrarchus labrax) Büyümesine Etkisi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

YILDIZ, Seray; USTAOĞLU, Ruşen M; BALIK, Süleyman

Türkiye’deki Bazı Lagünlerin Olıgochaeta (Annelida) Faunası İçin Bir Ön Araştırma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Çulha, Mehmet; Bat, Levent; Çulha, Saniye Türk; Gargacı, Aysun

Sinop Yarımadası (Orta Karadeniz) Sert Substratumlarında Yer Alan Bazı Mollusk Türleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Sezgin, Murat; Katağan, Tuncer; Kocataş, Ahmet

Saros Körfezi (Kuzeydoğu Ege Denizi) Sublittoral Bentik Amphipod (Crustacea) Faunası Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Koyuncu, Volkan; Şahin, Yalçın; Emiroğlu, Özgür

Uluabat Gölünde (Bursa) Yaşayan Scardinius erythrophthalmus L., 1758 (Kızılkanat Balığı) Populasyonunun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Uğurlu, Selma; Polat, Nazmi

Terme Çayı (Terme-Samsun) Balık Faunasının Tespiti Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Çapar, Sırma

Yeni Bir Hypotrichida (Protista, Ciliophora) Türü Üzerine Morfolojik ve Morfometrik Gözlemler Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

75 entries « 4 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri Antalya’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3-5. cilt 5-8. sayısında (2007) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.