USG2007 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007

1. CANLI KAYNAKLAR

75 entries « 3 of 4 »

2007

Karakulak, Saadet F; Keskin, Çetin

Kuzey Ege Denizi’nde Kemikli Balık Topluluklarının Derinliklere Göre Dağılımı ve Balıkçılık Potansiyelleri Üzerine Bir Ön Araştırma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZCAN, Gülnaz; BALIK, Süleyman

Kemer Baraj Gölü'ndeki Cyprinus carpio L., 1758'nun Bazı Biyolojik Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZCAN, Gülnaz; BALIK, Süleyman

Kemer Baraj Gölü’ndeki Sazanın (Cyprinus carpio L., 1758) Gonadosomatik İndeks Değeri ve Et Verimi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Yılmaz, Hüsne; Taşbozan, Oğuz; Gokçe, Mahmut Ali; Tabakoğlu, Şefik Surhan

İskenderun Körfezi’nde Yakalanan Dişi Mırmır (Lithognathus mormyrus L., 1758) Bireylerinde Bazı Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

İşinibilir, Melek; Tarkan, Ahmet N

İzmit Körfezi’nin Sonbahar 2002’de Zooplankton Yapısı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ARSLAN, Naime; AHISKA, Seyhan

Manyas Gölü Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik Açıdan Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Araştırma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Polat, Nazmi; Pısıl, Yalçın; Yılmaz, Savaş

Karadeniz’de Yaşayan Çaça Balığı (Sprattus sprattus L., 1758)’nda Kemiksi Yapılar ve Uzunluk-Frekans Metodu İle Yaş Tayini Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

İnce, Özlem; Aluç, Yaşar; Başaran, Gökben; Tüzün, İlhami

Kapulukaya Baraj Gölü’nde Litoral ve Pelajik Bölgelere ve Mevsime Bağlı Zooplankton Dağılışlarının Karşılaştırılması Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Demirhan, Sefa Ayhan; Seyhan, Kadir

Mahmuzlu Camgözün (Squalus acanthias L., 1758) Üretkenliğinin İncelenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Demirhan, Sefa Ayhan; Gürlek, Mustafa; Yağan, Selçuk

İskenderun Körfezi’nde Kullanılan Molozma Ağlarının Özellikleri ve Avcılık Durumları Üzerine Bir Ön Çalışma Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Demirci, Sevil; Demirci, Aydın

İskenderun Bölgesinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Mavruk, Sinan; Avşar, Dursun

Lesepsiyen Balıkların Akdeniz Ekosistemine Etkileri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

GÜRKAN, Şule; BAYHAN, Bahar; TAŞKAVAK, Ertan; AKALIN, Sencer; FİLİZ, Halit; SEVER, Murat T; ÖZAYDIN, Okan

İzmir Körfezi’ndeki Gümüş Balığı Atherina boyeri Risso, 1810’nın Bazı Morfometrik Özellikleri Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZAYDIN, Okan; TAŞKAVAK, Ertan; AKALIN, Sencer; GÜRKAN, Şule

İzmir Körfezi Tuzla İskele Mevki Kömürcü Kaya Balığı’nın (Gobius niger, Linnaeus, 1758) Büyüme ve Üremesi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Çoker, Tülin; Cihangir, Bülent; Mater, Savaş

Gobiidae Familyası Türlerinin (1994-2002) İzmir Körfezi’ndeki Bolluk ve Dağılımı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Örek, Yeşim Ak; Uysal, Zahit

Mersin Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) İhtiyoplanktonu Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, Zekiye Birinci; BAT, Levent; ÜSTÜN, Funda; ŞAHİN, Fatih; SATILMIŞ, Hasan Hüseyin; KİDEYŞ, Ahmet

Orta Karadeniz’de Ktenofor Mnemiopsis leidyi Türünün Boy Dağılımı ve Yumurta Verimi Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Feyzioğlu, Muzaffer A

Trabzon Sahillerinde Pleurobranchia pileus’un 1999-2000 Yılarındaki Bolluk Miktarları ve Populasyon Yapısı Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

DOĞAN, Alper; DAĞLI, Ertan; ÖZCAN, Tahir; BAKIR, Kerem; ERGEN, Zeki; ÖNEN, Mesut; KATAĞAN, Tuncer

Türkiye Denizlerinde Dağılım Gösteren Ekonomik Öneme Sahip Omurgasızlar Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

Sağlamtimur, Baybars

Türkiye’nin İç Su Alanlarında Kerevitin Önemi ve Gelecekte Kerevit Stoklarını Bekleyen Tehditler Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2007, 16-18 Mayıs 2007, Antalya, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

75 entries « 3 of 4 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 16-18 Mayıs 2007 tarihleri Antalya’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3-5. cilt 5-8. sayısında (2007) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.