USG2005 – 4

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005

4. YETİŞTİRİCİLİK

39 entries « 2 of 2 »

2005

KARABULUT, HURİYE ARIMAN; BALTA, FİKRİ; YANDI, İLHAN; KAYIŞ, ŞEVKİ; SEREZLİ, RAMAZAN

FARKLI SEVİYELERDEKİ ASKORBİK ASİTİN KAYNAK ALABALIĞINDA (Salvelinus fontinalis) BÜYÜME, KONDİSYON, YEM DEĞERLENDİRME, YAŞAMA ORANI VE ET VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

BALTA, FİKRİ; ÇAĞIRGAN, HAŞMET; KAYIŞ, ŞEVKİ

KÜLTÜRÜ YAPILAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞINDAN (Oncorhynchus mykiss) İZOLE EDİLEN Yersinia ruckeri’nin İDENTİFİKASYONUNDA API 20E TESTİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZAK, ARGUN AKİF; CENGİZLER, İBRAHİM

TİLAPİA (Oreochromis niloticus)’LARDA OKSİTETRASİKLİN (OTC)’NİN FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMALARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

YILMAZ, ERDAL; MAZLUM, YAVUZ

TİCARİ KANAL KEDİ BALIĞI (Ictalurus punctatus) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ANAÇ BALIKLARIN SEÇİMİ VE YUMURTLATMA TEKNİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

Didinen, Behire Işıl; Diler, Öznur; Aybal, Nalan Özgür

GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss)’INDA TRİBRİSSEN (SULFADİAZİN / TRİMETOPRİM)’İN SPESİFİK OLMAYAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

SELKİ, SELİM M; BAŞUSTA, NURİ; ÇİFTÇİOĞLU, AHMET

ŞABUT BALIĞI (Barbus grypus) YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞÇINAR, NADİR; OKUMUŞ, İBRAHİM

I-VI YAŞLARINDAKİ PASİFİK KEFALİ (Mugil So-İuy Basılewsky)’NDE AĞIRLIK - KARKAS VE AĞIRLIK - BAŞ ORANI İLİŞKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞÇINAR, NADİR; OKUMUŞ, İBRAHİM

KAYNAK ALABALIĞININ (Salvelinus fontinalis) 16°C VE 20°C SU SICAKLIKLARINDA OKSİJEN TÜKETİMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ALTUN, S; KUBİLAY, A; DİLER, Ö; ULUKÖY, G; EKİCİ, S

GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDAN (Oncorhynchus mykiss) IZOLE EDİLEN Lactococcus garvieae SUŞLARININ ANTİJENİK ÖZELLİKLERİ VE BALIKLARIN İMMUNİZASYONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

TEKELİOĞLU, Nazmi; YANAR, Mahmut; HUNT, Arzu ÖZLÜER; ERÇEN, Zeynep

FARKLI ORANLARDA YONCA UNU (Medicago sativas) İÇEREN KARMA YEMLERLE BESLENEN OT SAZANI (Ctenopharyngodan idella)’NIN BÜYÜME VE GELİŞME PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI" Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞARAN, Aslı KAYMAKÇI; EGEMEN, Özdemir; AKSU, Mehmet

ILDIR KOYU’NDA AÇIK DENİZ AĞ KAFESLERDE YAPILAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İZLENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

DALGIÇ, GÖKTUĞ; OKUMUŞ, İBRAHİM; CEYLAN, YUSUF; ENGİN, SEMİH

TÜRK İŞİ, İTALYAN İŞİ: TÜRKİYE’DE BEYAZ KUM MİDYESİ (Chamelea gallina L., 1758) AVCILIĞI YAPAN TEKNELERİN TEKNİK VE OPERASYONEL ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

SARIHAN, FATMAGÜN; ÖZAK, ARGUN A; CENGİZLER, İBRAHİM

ZOONOTİK BALIK PATOJENİ ‘Streptococcus iniae’nın POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) İLE İDENTİFİKASYONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ERDEN, ORHAN

TÜRKİYE’DE AKUAKÜLTÜR FAALİYETLERİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULANIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ŞEREFLİŞAN, HÜLYA

ÜÇ FARKLI MİDYE TÜRÜNÜN, SU DIŞINDA VE BESİNSİZ ORTAM KOŞULLARINA DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÇEK, ŞEHRİBAN; TURAN, FUNDA; SARIHAN, FATMAGÜN

ZEBRA ÇİKLİT (Cichlasoma nigrofasciatum (GÜNTHER, 1867))’ TİN BAZI ÜREME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ULUKÖY, GÜLŞEN; KUBİLAY, AYŞEGÜL

YETIŞTIRICILIĞI YAPILAN AVRUPA DENIZ LEVREKLERINDE (Dicentrarchus labrax., L1758) Caligus minimus ENFESTASYONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ALTUN, S; KUBİLAY, A; DİLER, Ö; EKİCİ, S

TÜRKİYE’DE KÜLTÜRÜ YAPILAN ALABALIK (Oncorhynchus mykiss) LARVALARINDA Flavobacterium columnare’nin İZOLASYONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

KORAL, SERKAN; KÖSE, SEVİM

TÜTSÜLENMİŞ HAMSİNİN ( Engraulis encrasicolus, L. 1758 ) BUZDOLABI KOŞULLARINDA (+4O C±1) DEPOLANMASI ESNASINDA KALİTE DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

39 entries « 2 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 28-30 Eylül 2005 tarihlerinde Trabzon’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3. cilt 4. sayısında (2005) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.